Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu ska Drottninggatan i Lovisa renoveras och bli enkelriktad: "Bara folk blir vana så går det säkert bra"

Från 2019
Gatuvy i Lovisa.
Bildtext Här ska det bli enkelriktat. År 2020 kan du bara köra söderut längs den här delen av Drottninggatan.
Bild: Yle/Mira Bäck

Arbetet börjar den här veckan vid Saltbodtorget och fortsätter så småningom upp mot Lovisa torg. Om två år, när allt är klart, kommer sträckan mellan Karlskronabulevarden och Brandensteinsgatan att vara enkelriktad.

- Det finns både för och nackdelar med renoveringen men huvudsakligen ställer jag mig positiv till att det händer och sker, säger Rina Antas som driver klädaffären Tango.

Att Drottninggatan ska fixas till och göras mer inbjudande är något som särskilt stadens företagare önskat sig i flera år.

- År 2014 ville företagsföreningen och andra aktiva att något skulle göras för att göra centrum mer attraktivt, säger Ulf Blomberg från staden.

Rina Antas är framför allt glad över att Drottninggatan inte blir gågata, som det ponerades 2014. Många företagare ogillade den tanken eftersom många Lovisabor är vana med att kunna ta sig till affärerna med bil.

Att gatan blir enkelriktad ser Antas inte som något problem.

Rina Antas inne i sin butik.
Bildtext Rina Antas.
Bild: Yle/Mira Bäck

Tvärtom tror hon att det blir lättare för kunderna att parkera i de sneda parkeringsrutorna som kommer att finnas längs den enkelriktade gatstumpen där också hennes butik ligger.

- En fördel med Lovisa är att vi har gratis parkeringsplatser i centrum, och det ska vi hålla kvar, säger Antas.

Hon ser inte direkt fram emot att ha gatuarbeten på gång direkt utanför dörren, men Antas är nöjd med att gatan piffas upp.

Arbetet börjar

I ena hörnet av Saltbodtorget står redan en grävmaskin, och en skylt informerar om att vägarbete pågår.

Enligt vattenaffärsverkets direktör Markku Paakkarinen kommer man att påbörja renoveringsarbetet på Saltbodtorget den här veckan. Sedan rör man sig så småningom upp längs med Drottninggatan mot torget.

En stor orsak till gaturenoveringen är att de 80 år gamla vatten- och avloppsrören ska bytas ut, likaså dagvattenrören.

Saltbodtorget i Lovisa.
Bildtext Arbetet ska komma i gång på allvar nu. Hittills har man gjort lite förarbete och undersökt skicket på de gamla rören.
Bild: Yle/Mira Bäck

Samtidigt passar staden på att förstärka gatans grund och förnya konstruktionerna ovanom jord.

- Rören är väldigt gamla till en stor del. Dessutom är grunden för gatan ställvis ganska dålig. Det bildas alltid sättningar i gatan söder om köpcentret Gallerian och dem skulle vi vilja få bort, säger Ulf Blomberg som är tf direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur.

Lite i gången

Vattenaffärsverkets direktör Markku Paakkarinen räknar med att arbetena på Saltbodtorget kommer att ta några månader.

Eftersom Saltbodtorget är relativt stort och man bara gräver på ett litet område åt gången så kan antagligen trafiken löpa på i en fil hela tiden.

- Men när vi börjar röra oss från Saltbodtorget upp längs med den ganska smala Drottninggatan så måste gatan stängas av vid arbetsplatsen, säger Paakkarinen.

Det ska gå att köra till tomterna och den övriga trafiken kan ganska smidigt dirigeras om via Mariegatan och Strandgatan.

Hur snabbt arbetet löper beror i ganska hög grad på vad som hittas under gatytan. Om det är svårt att komma åt rören tar det förstås längre än man tänkt sig.

Markus Fagerudd ute i ett vintrigt Lovisa.
Bildtext Markus Fagerudd bor på Trädgårdsgatan strax intill Saltbodtorget. Han tycker det är bra att Drottninggatan renoveras.
Bild: Yle/Mira Bäck

Planen är att i år åtminstone nå knuten av den gamla färghandeln där biblioteket huserar nu.

Under arbetets gång kommer man att ta till olika åtgärder för att de historiska husen i gamla stan inte ska skadas av skakningar från vägarbetet.

- Vi använder till exempel en grävmaskin med gummihjul i stället för med larvfötter, och nu under vintern tinar vi upp jorden innan vi börjar gräva. Ju närmare husen vi gräver, desto försiktigare är vi.

En utomstående konsult kommer att dokumentera i hurdant skick husen är innan arbetet påbörjas, så att det ska gå att följa upp om skador eventuellt uppstår.

Större förändringar nästa år

Renoveringen av dagvattenrören och gatan beräknas ta två år och kosta staden 700 000 euro.

Förutom det räknar vattenaffärsverket med att bytet av vatten- och avloppsrören kommer att svälja kring 300 000 euro i år och 600 000 euro nästa år.

Sträckan mellan Saltbodtorget och Karlskronabulevarden kommer att se ganska likadan ut också efter renoveringen.

Gatuvy i vintrigt Lovisa. Till vänster i bilden syns ingången till Lovisa huvudbibliotek.
Bildtext Sträckan mellan biblioteket och Saltbodtorget ska renoveras i år.
Bild: Yle/Mira Bäck

De största förändringarna görs först nästa år, mellan Karlskronabulevarden och Brandensteinsgatan.

På den sträckan kommer Drottninggatan att bli enkelriktad mot söder. Parkeringsplatserna blir sneda, men det kommer att finnas ungefär lika många av dem som förut.

I mitten av gatusträckan, ungefär där köpcentret Gallerian ligger, ska gatan smalna av lite så ett sorts litet torgområde ryms med. Där skulle det gå att ställa upp till exempel ett jordgubbsstånd på sommaren.

Ulf Blomberg ute på stan.
Bildtext Ulf Blomberg
Bild: Yle/Mira Bäck

I stället för att plantera träd eller blombänkar sätter man ut växter i flyttbara krukor.

Mestadels glada miner bland Lovisaborna

Thomas Sjöblom som driver Team Sportia Lovisa i köpcentret Gallerian är nöjd.

- Det har varit på tapeten sedan 70-talet att vi skulle få centrum och den här huvudgatan uppiffad, säger Sjöblom.

Tord Wenerberg ute på stan.
Bildtext Thord Vaenerberg.
Bild: Yle/Mira Bäck

Markus Fagerudd bor intill Saltbodtorget, på Trädgårdsgatan. Han tycker att staden skulle kunna fundera på att byta ut materialet på gatubeläggningen i samband med renoveringen, åtminstone på Saltbodtorget.

- Jag vet att det är dyrt och opraktiskt med kullersten, men jag tycker man i längden skulle vinna på det. Det skulle vara fint att bibehålla en gammal stadsdels profil.

Han tycker inte det gör något att en del av Drottninggatan blir enkelriktad.

De flesta Lovisabor Yle Östnyland träffar verkar tänka i ganska samma banor.

- Jag vet inte om jag ser behovet av att göra gatan enkelriktad, men inte vet jag nu om det stör så mycket heller. Bara folk blir vana så går det säkert bra, säger Thord Vaenerberg.

Företagaren Stefan Lindroos som driver skobutiken Sko Lindroos är ändå lite skeptisk till tanken på att göra gatan enkelriktad.

- Visst är det ju bra att det blir renovering, men jag tycker inte riktigt om att Drottninggatan blir enkelriktad. Men kanske det blir bra, säger Lindroos.

Stefan Lindroos i sin skoaffär.
Bildtext Stefan Lindroos.
Bild: Yle/Mira Bäck

René Bengts från Veikon Kone i Gallerian har märkt att bilister ofta kör för hårt på Drottninggatan.

- Jag hoppas att Drottninggatan blir trivsammare också för fotgängare, säger han.

Hur är det då med de andra affärsgatorna i centrum?

Enligt Ulf Blomberg, tf direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur, finns det ännu inga planer på att göra något åt Alexandersgatan och Mariegatan, men det finns ett stort tryck på det.

- Där finns det inte så mycket direkta problem, men de gatorna skulle kunna göras attraktivare så att alla företagare skulle ha chans att ha sina lokaler vid en bra gata.

Diskussion om artikeln