Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yles årtionden

Från 2019
Urval av Yles verksamhet under olika årtionden.
Bild: Yle

Yle grundades år 1926. Innan dess...

1917

Tammerfors Tekniska Institut (Tampereen Teknillinen Opisto) bygger en radiostation av egna komponenter med vilken man lyssnar på de vågor som rör sig i etern.

1919

Regleras radiolagen så att rätten att använda radioapparater tillhör staten.

1921

Statsråden beviljar radioamatörerna Nuoren Voiman Liitto rätt att för testbruk grunda och använda små radiostationer.
Nuoren Voiman Liitto bildar föreningen NVL Radioyhdistys (i dag Suomen Radioamatööriliitto). Statsrådet beviljar föreningen tillstånd att testa radioapparatur.

1923

Den första grammofonkonserten sänds 6 januari i Helsingfors.
I oktober grundas Finlands Radioförening r.f. som företräder lyssnarna och bland annat införskaffar tillstånd att lyssna på radio åt sina medlemmar. Tillståndet begärs via dåvarande kommunikationsministeriet eller via arbetsministeriet.
I Tammerfors börjar Tampereen Radio sända för allmänheten den 1 november och statligt ägda radiobataljonens station från Skatudden i Helsingfors den 3 december.

1924

Förbundet Suomen radioamatööriliitto sänder en radiokonsert från sändningsstationen Radiola i Helsingfors.

1925

Finlands Radioförening r.f. börjar den 7 mars sända program med hjälp av radiobataljonens sändare. Detta datum omnämns som det officiella datum då den regelbundna rundradioverksamheten i Finland inleddes.

A.B. Finlands Rundradio grundas år 1926

Yleisradion radio-orkesteri Aleksanterinkadun studiossa vuonna 1927.
Bildtext Rundradions radioorkester i studion på Alexandersgatan 1927.
Bild: Yle

1920-talet

1920-talet kan anses som decenniet då radion kom till. Finlands Rundradio börjar sända från radiostationen i Lahtis den 22 april 1928. Samma år föds även filmstjärnor som Åke Lindman och Stanley Kubrick. Även en av Finlands äldsta dagstidningar, Lapin Kansa, grundas.

1926

Den konstituerande bolagstämman för O.Y. Suomen Yleisradio - A.B. Finlands Rundradio hålls i Helsingfors den 29 maj. Den 2 juni väljs Leonard Maurits Viherjuuri till Yles första vd.
Bolaget inleder sina sändningar torsdagen den 9 september. Detta datum omnämns som födelsedagen för Yles programsändningar.
10 september sänds den första gudstjänsten och 14 september det första hörspelet (August Stindbergs miniatyrdrama Paria).

1927

Träder den första rundradiolagen i kraft. I enlighet med lagen beviljar staten Finlands Rundradio koncession för en bestämd tid men förbehåller sig rätten att bestämma om lyssnarlicenserna av vilka bolaget får sina inträkter.
Med en förordning åläggs post- och telegrafverket att ta hand om licensärendena.
Det första idrottsreferatet sänds från landskampen mellan Finland och Sverige i Stockholm.
Radioorkestern grundas.
Yrjö Koskelainen fungerar som tillförordnad vd för Yle 1.4 –12.10.
Armas Deinert fungerar som tillförordnad vd för Yle 13.10 – 7.12.
Hjalmar Woldemar Walldén utses till vd för Yle 7 december. Titeln ändras till direktör den 1 april 1944.

1928

Storsändaren i Lahtis blir färdig och sändningarna från Finlands Rundradio kan nu höras i största delen av landet. Lahtissändaren är den första som byggs av staten. När den står klar börjar man utveckla stationsnätet på allvar.

Yleisradion Radiolupakonttori, työntekijöitä käsittelemässä radiolupia 1930-luvulla.
Bildtext Anställda vid kontoret för radiolincenser på 1930-talet.
Bild: Yle

1930-talet

På 1930-talet tas Finlands första inspelningsutrustning i bruk på Rundradion och det första avsnittet i hörspelsserien om familjen Suominen sänds. Under samma decennium invigdes också Olympiastadion i Helsingfors.

1930

Den 100 000 radiolicensen inlöses.

1934

Det nya statsledda bolaget Oy Suomen Yleisradio Ab/Oy Finlands Rundradio Ab grundas för att fortsätta rundradioverksamheten (från 1944 Oy. Yleisradio Ab./Oy. Rundradion Ab. och från den 1.1.1994 Yleisradio Oy/Rundradion Ab).
Radions programråd grundas.
Det första apparaten som spelar in ljud- och radioprogram på metallplattor tas i bruk på Rundradion, innan detta var allt direktsänt.
Rundradion flyttar in på Fabiansgatan 15 i Helsingfors.

1935

De första inspelningsapparaterna tas i bruk och den 1 januari håller president P.E. Svinhufvud sitt nyårstal som är den äldsta bevarade inspelningen som Yle har i sitt arkiv.
Den andra storsändaren i Lahtis blir klar den 24 december.

1936

Rundradion fyller 10 år den 9 september.
Den äldsta bevarande nyhetssändningen på svenska läses av reporter Alexis af Enehjelm, en av Rundradions första anmälare och redaktörer.

1937

Den första egentliga ljudbilen som tillverkats för Rundradion blir klar.

Lotta-pukuinen nainen työssä pikalevyjen äänityslaitteen äärellä 1940-luvulla. Ääniä ja radio-ohjelmia tallennettiin sellakkakalvopintaisille metallilevyille.
Bildtext En kvinna klädd i Lotta-dräkt arbetar vid en inspelningsapparat. Ljud- och radioprogram spelades in på metallplattor.
Bild: Yle

1940-talet

På 1940-talet inledde Rundradions förvaltningsråd sitt värv. Samma år knyts VVS-pakten mellan Finland och Sovjetunionen och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antas.
Ute i världen inleder världshälsoorganisationen WHO sin verksamhet.

1942

Spelas ett unikt samtal mellan marskalk Mannerheim och Adolf Hitler in i en tågvagn.

1945

Den 500 000 radiolicensen inlöses.
Hella Wuolijoki utses till Yles direktör den 26 april.

1949

Bolagets första av riksdagen valda förvaltningsråd inleder sin verksamhet. Valet av medlemmar till förvaltningsrådet övergår från bolagsstämman till riksdagen med en lag som trädde i kraft 1948.

Yleisradion televisiotoiminnan ensimmäinen julkinen televisioitu lähetys "Pikkujoulu on taas" 30.11.1957 Ruotsinkieliseltä kauppakorkeakoululta Helsingistä. Lapsikuoro "Tontut" laulaa, Onni Gideonin yhtye vasemmalla.
Bildtext Rundradions första officiella tv-sändning "Lillajul återigen" spelas in 30.11.1957 vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Barnkören "Tomtarna" uppträder.
Bild: Ruth Träskman / Yle

1950-talet

På 1950-talet erövras Finland av FM-nätet och kabeltelevision prövas för första gången. Under samma decennium erövras även Mount Everest för första gången. För första gången sammanträder likaså Europaparlamentet i Strasbourg.

1950

Första kabel-tv-testningarna i Finland.
Einar Sundström utses till Yles direktör.

1952

Rundradion får ett eget nytt hus på Unionsgatan 16 i samma kvarter som radiohuset på Fabiansgatan 15.

1953

De första FM-stationerna blir färdiga.

1955

Den 1 000 000 radiolicensen inlöses.
Den första offentliga tv-sändningen i Finland sändes från ellaboratoriet på Tekniska högskolan den 24 maj. I landet fanns då 15 televisionsmottagare.

1956

Det första rikstäckande FM-nätet blir färdigt.
Eino S. Repo utses till Yles direktör.

1957

De första testsändningarna för tv inleds via en sändare som installerats i stadiontornet i Helsingfors.

1958

Rundradion inledde regelmässiga tv-sändningar den 1 januari under namnet Suomen Televisio – Finlands Television. Den första sändningsbilen för tv tas i bruk.

Tesvision Ratakadun studiolla tehdään "Nuorten tanssihetki" -ohjelmaa. Kameramies työssä. Vuosi noin 1961.
Bildtext Programmet "Dansstund för unga" spelas in i Tesvisions studio på Bangatan år 1961.
Bild: Yle

1960-talet

På 1960-talet blev den första studion i tv-centret i Böle färdig och man inleder de tekniska testsändningarna för färg-tv. Samma decennium uppförs muren i Berlin, människan åker till månen och den första hjärttransplantationen utförs.

1960

Televisionen får sina första bildinspelningsapparater. Programöverföringsförbindelsen till Eurovisionen färdigställs.

1961

Den första studion i tv-centret i Böle, Studio 1, blir färdig. Programöverföringsförbindelsen till Moskva lyckas.

1963

Det parallella FM-nätet blir färdigt, bortsett från Lappland. Ett tredje nät täcker de svenskspråkiga kusttrakterna.
Sändningstiden i radion ökar. Nu sänder man från klockan sex på morgonen till midnatt.
Den finska schlagerradion “Sävelradio” grundades.
Programmet Urheiluruutu (Sportrutan) inleds.

Arkivet: Urheiluruudun tunnukset

1964

Rundradion köper aktiestocken i Oy. Tesvisio Ab. och även Tamvisio övergår i Rundradions ägo. Bolaget meddelade i samband med affären att man bibehåller den andra tv-kanalen.

1965

Det rikstäckande parallella FM-nätet blir färdigt. Rundradion inleder egen nyhetsverksamhet. Kanalnamnen TV 1 och TV 2 tas i bruk.

1967

Radion inleder regelmässiga stereosändningar. I september televiserades den första direktsändningen i färg från Sverige till Finland.

1968

I augusti får bolaget ett nytt hus på Sommargatan 2 i Helsingfors.
De första regionala nyheterna sänds.
Tekniska testsändningar med färg-tv inleds i november.

1969

Presidentens nyårstal är det första programmet i provsändningarna med färg-tv.
Den 1 000 000 tv-licensen inlöses.

Pikku Kakkosen postin juontaja Lauri Ruippo esittelee lasten piirustuksia vuonna 1978 Tampereella.
Bildtext Lilla Tvåans programledare Lauri Ruippo Pikku Kakkosen presenterar teckningar i Tohloppi-studion i Tammerfors år 1978.
Bild: Yle

1970-talet

På 1970-talet inleder Finlands första lokalradio Ylen aikainen sin verksamhet i huvudstadsregionen.

1970

Erkki Raatikainen utses till Yles direktör.

1972

Sänds för första gången programmet “Puhelinlangat laulaa” som spelar lyssnarnas önskemusik.

1974

Tammerfors radio- och tv-centrum vid sjön Tohloppi blev färdigt. Färg-tv-program börjar produceras på hösten.

1975

Den 2 000 000 radiolicensen inlöses. De första lokalradiostationerna inleder sin verksamhet; den 2 januari finska Ylen aikainen i huvudstadsregionen och den 1 oktober svenska Radio Mellannyland.

1977

Radiolicenserna avskaffas den 1 januari.

Yöradion ensimmäinen lähetyksen 1.6.1987 juonsi toimituspäällikkö Pentti Kemppainen. Yön aikana haastateltiin yötyön tekijöitä. Radiouutisten toimituspäällikkö Seppo Toivonen (oik.) kävi kertomassa yöuutisten liikkeellelähdön vaikeuksista.
Bildtext Nattradions första sändning 1 juni 1987 leds av redaktionschef Pentti Kemppainen. Under natten intervjuas personer som arbetar nattskift. Radionyheternas redaktionschef Seppo Toivonen (till höger) intervjuas om svårigheterna kring att starta nattradion.
Bild: Yle

1980-talet

På 1980-talet inledes text-tv-verksamheten. Då började man också förmedla Yles program till Sverige och SVT:s program till Finland. Under samma decennium mördades Olof Palme i Stockholm och i Finland gick president Kekkonens era mot sitt slut. Berlinmuren föll.

1980

Sakari Kiuru utses till Yles direktör.

1981

I oktober inleds text-tv-verksamheten både på finska och svenska.

1982

Den 1 000 000 färg-tv-licensen inlöstes den 16 september.

1986

Rundradions tv-program börjar förmedlas till Storstockholm den 1 juli.
Rundradions, MTVs och Nokias gemensamma Oy Kolmostelevisio Ab inleder sin programverksamhet den 1 december.
Arkivet: Yleisradio 60 vuotta.

1987

Regelbunda nattradiosändningar inleds den 1 juni.
Björneborgs nya lågfrekvenscentral inleder utlandssändningar 1 juni.

1988

Tv-sändningarna från den nya sändningscentralen inleds den 24 mars. Man börjar förmedla tv-program från Sverige till södra Finland den 1 december via stationen i Esbo.
Ljudet i tv-apparaterna har monoljud fram till år 1988 då digitalt stereoljud NICAM tas i bruk. NICAM-ljud används vid tvåspråkiga sändningar - den ena kanalen sänder finska och den andra svenska.

Ylen tuottamaa "Metsolat" sarjaa kuvataan Mouhijärvellä vuonna 1992. Kuvassa näyttelijät Helinä Viitanen-Haljala, Ahti Haljala, kuvaussuunnittelija Timo Kapanen, äänittäjät Anne Syrjä ja Harri Lehtikevari sekä kuvaajat Juha Pitkänen ja Ari Hellman.
Bildtext Yle producerade serien "Metsolat" spelas in i Mouhijärvi 1992. På bilden skådespelarna Helinä Viitanen-Haljala och Ahti Haljala, bildplanerade Timo Kapanen, inspelningsteknikerna Anne Syrjä och Harri Lehtikevari och fotograferna Juha Pitkänen och Ari Hellman.
Bild: Antero Tenhunen / Yle

1990-talet

På 1990-talet börjar Radio Finland (dvs. Yles utlandssändningar) sända via satellit. Under samma decennium lades Finlands äldsta tidning Uusi Suomi ner. Till de mest chockerande nyheterna hör Estonias undergång, till de gladare däremot ett finskt världsmästerskap i ishockey.

1990

Reino Paasilinna inleder sitt arbete som Yles direktör den 1 januari.
Den 1 juni omfördelar Rundradion sina radioprogram på tre kanaler efter programtyp och målgrupp. Kanalerna benämns Radio Ylen Ykkönen (kanal för klassisk musik och talprogram), Radiomafia (kanal för ungdom och populärmusik) samt Radio Suomi (nyhets-, aktualitets- och regionalkanal).

1992

Programråden avskaffas.

1993

Rundradion får den 1 januari överta tv-näten 1 och 2 helt för eget bruk (TV 1 och TV 2) när MTV:s program flyttades över till nät 3 (MTV3). Från och med den 2 september fortsatte MTV Ab sin kommersiella tv-verksamhet under egen riksomfattande koncession.
Yles nya hus Stora smedjan, i radio- och tv-centret i Böle, blir färdigt den 9 mars.
Radio Finland (Yles utlandssändningar) börjar från och med den 1 maj - i tillägg till kort- och mellanvågssändningarna - också sändas över satellit.

1994

1 januari träder Lagen om Rundradion Ab i kraft.
Radions digitala provsändningar inleds i februari med en provsändare på Esbo rundradiostation.
Arne Wessberg väljs till Yles vd den 1 april.

1995

Rundradions första markstation för satellitmottagning tas i bruk i oktober.

1996

Den 1 februari avskaffades tv-licensen för svart-vit tv och en till priset enhetlig tv-licens tas i bruk i hela landet.

1997

TV 1’s morgon-tv inleds.
TV Finland började sända digitalt till Europa.
Den svenska radiokanalen Riksradion omformas till Radio Vegaoch Radio Extrem.
Barnprogrammet BUU-klubben sänds för första gången.

1998

Den 12 oktober inleder Finlands första digitalradio Yle Radio Peili sina sändningar.

1999

Den 1 januari startar Yles dotterbolag Digita Ab, som bildats av Yles distributionsteknik, sin verksamhet.
1 oktober tas Yles nya logotyp i bruk.
Två nya radiokanaler Yle Klassinen och Radio Aino inleder sin verksamhet.

Hanna Pakarisen faneja Eurovision laulukilpailussa Helsingissä vuonna 2007.
Bildtext Hanna Pakarines fans under Eurovision Song Contest i Helsingfors år 2007.
Bild: Jyrki Valkama / Yle

2000-talet

Under 2000-talet vänjer vi oss vid en värld som snurrar i allt snabbare takt. Vi har klarat Y2K och Finland väljer sin första kvinnliga president. Den digitala televisionen är här för att stanna. Den 11 september 2001 skakas världen av terrorattacken mot bland annat World Trade Center i New York.

2000

Den 6 januari sänds de första regionala tv-sändningarna i Åbo, Jyväskylä och Uleåborg.
I slutet av mars överskrider antalet tv-avgifter tvåmiljonersstrecket.
Den 20 december sålde Rundradion 49 % av sitt dotterbolag Digita Ab till franska TDF.

2001

Yle firar sitt 75-årsjubileum med en födelsedagsfest för barn i Tammerfors den 26 maj.
Startskottet för digitala tv-sändningar går den 27 augusti. Samtidigt inleder också de nya Yle-kanalerna Yle24, Yle Teema och Yle FST sin programverksamhet.
Det digitala marknätet förnyas för att täcka hela landet (stegvis: 2001, 2004 och 2005).

2002

Yle inleder MHP (Multimedia Home Platform) -tjänsterna 14 maj. Till tjänsterna hör supertext-tv och en digital programguide.

2003

Den 13 januari förnyas de finska radiokanalerna Yle Radio 1, YleX, Yle Radio Suomi och YleQ. Yle säljer 41 procent av sina aktier i Digita OY till franska TDF, som därmed äger 90 procent. Den sista delen av aktierna säljs år 2005. Tv-bolagen grundar webbtjänsten digitv.fi och en telefontjänst för att hjälpa tittarna.

2004

Statsrådet beslutar att de analogiska sändningarna upphör i Finland den 31 augusti 2007.
Det digitala marknätet förnyas för att täcka hela landet (stegvis: 2001, 2004 och 2005).

2005

Det digitala marknätet förnyas för att täcka hela landet (stegvis: 2001, 2004 och 2005).
Mikael Jungner inleder sitt arbete som Yles vd den 1 maj.

2006

Yles levande arkiv öppnas.
Digi-tv-nätet kompletteras med nya sändare.
Koncessioner för digi-tv och mobil-tv beviljas.
Finland och Lordi vinner Eurovision Song Contest.

2007

1 januari upphör radions AM-sändningar.
Finland övergår till digital-tv den 31 augusti.
Yle Arenan öppnar.
Radions symfoniorkester fyller 80 år.
Marknätet för digi-tv kompletteras med nya sändare.
Yles MHP-tjänster upphör i december.

2008

29 februari upphör de analoga tv-sändningarna i kabel-TV-nätet.

Ylen kuvaaja tallentaa miesten 3000 metrin estejuoksua yleisurheilun Eliittikisoissa kesäkuussa 2010.
Bildtext Yles fotograf vid herrarnas 3000 meter hinderlöpning vid Elittävlingarna i friidrott juni 2010.
Bild: Jyrki Valkama / Yle

2010-talet

Under 2010 utvecklas digitaliseringen i rasande takt. Under samma årtionde upphör Finlands län, i Dubai står världens högsta byggnad klar och antalet människor i världen överstiger 7 miljarder.

2010

Lauri Kivinen inleder sitt arbete som Yles vd den 1 maj.
Planerna på en medieavgift slopas i november.

2011

Yle började med högupplösta (HD) sändningar den 2.5 i kanalen Yle HD.

2012

Yle Puhe blir rikstäckande.
Radioprogrammet Puhelinlangat laulaa fyller 40 år.
SVT Worlds utbud börjar sändas via Yle FST5:s kanalplats.
Yle HD-kanalen började sända heldag 31 oktober.
Yle Teema fyller 10 år.

2013

Yles finansieringsmodell förändras från och med år 2013 ersätts tv-avgiften med Yle-skatten.
Yle började direktsända eller strömma sina tv-kanaler på Yle Arenan 22 april.
TV Finlands satellitdistribution upphör i juni.
Yles ryska tv-nyheter Novosti Yle börjar visas på Yle TV1 13 maj.
Urheiluruutu fyller 50 år 18 augusti.
Mediapolis - centrum för den kreativa branschen - öppnas på hösten i Tohloppi i Tammerfors. Det är Tammerfors stad, Tammerfors yrkeshögskola TAMK och Technopolis som tillsammans utvecklar Mediapolis.
Veikkaus program flyttar över till MTV3 från och med oktober.
Yle Ođđasat - nyheter på samiska - börjar visas på Yle TV 1 den 2 december.
SVT Worlds sebarhetsområde utvidgas och täcker hela Finland från och med 1 september.
De inhemska tv-kanalernas webbtjänst teevee.fi öppnar.

2014

28 januari upphör Yle HD-kanalen som sänder sammandrag av Yles HD-sändningarna och Yles högupplösta tv-kanaler erbjuds istället via operatörer.
Nyheterna på teckenspråk fyller 20 år.
Barnprogrammen på tv firar 50 år.
Yle ordnar Input-konferens i Helsingfors i maj.
Webbtjänsten radiot.fi öppnar.

2015

Yle-kontot tas i bruk.
Kontraktet gällande uthyrningen av Stora smedjan till VR undertecknas.

2016

De olympiska spelen i Rio sänds på Yles kanaler.
Beslut om att öppna ett arkiv för radio- och tv-drama öppnas på Yle Arenan.
Nuvarande versionen av förstasidan för svenska.yle.fi tas i bruk.
Stora Smedjan säljs till Yles pensionsstiftelse.

2017

Yle Teema och Yle Fem samsas om samma kanalplats under namnet Yle Teema & Fem.
Yle uppmärksammar det 100-åriga Finland med Suomi 100-tablå.
Hulahula Suomi bjuder upp finländarna till midsommardans.
Nyaste versionen av förstasidan för yle.fi tas i bruk.
Självständighetsdagssändningen “Fest på slottet” genomförs för första gången som en tvåspråkig sändning.
Yles journalistakademi grundas.

2018

Merja Ylä-Anttila inleder sitt arbete som Yles vd den 1 september.
Barnens favorit Ransu firar 40 år. Ransu framträdde för första gången i Lilla Tvåan den 4 oktober 1978.
Radions symfoniorkester firar 90 år.
De olympiska spelen i Pyeongchang bevakas av Yle.
Minnesåret för inbördeskriget syns och hörs på Yles kanaler.
Yle förmedlar den internationella bildsignalen från toppmötet mellan president Trump och president Putin i Helsingfors till hela världen.
Kampanjen "Den är aldrig för sent att surfa" lär digitala färdigheter till finländare på nätet och på över 10 orter runt om i Finland.
Yle förverkligar som första rundradiobolag i Norden och andra rundradiobolag i världen EU:s portabilitetetsförordning. I och med förnyelsen kan samtligt videoinnehåll på Yle Arenan ses av finländare inom hela EU-området.
Nyhetskollens intelligenta assistent Voitto föreslår nyheter rakt till den låsta hemskärmen för användare med Andoidtelefon. Det är fråga om världens första, intelligenta nyhetsrobot som kan göra rekommendationen åt läsaren rakt till den låsta hemskärmen.
Svenska Yle tar bland de första i bruk röststyrning för sitt innehåll.
Yles första sociala robot Ylermi inleder sitt arbete som praktikant vid Yles entrétjänster.
Dataskyddet för användarna av Yles tjänster förbättras i och med att dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft. Mer om hanteringen av personuppgifter finns att läsa på svenska.yle.fi/dataskydd och yle.fi/tietosuoja.
Det miljonte Yle-kontot skapas den 9 oktober.

På andra språk

Diskussion om artikeln