Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo bb:s fältbarnmorska är redo att rycka ut vid brådskande förlossningar också i år

Från 2019
Uppdaterad 07.01.2019 08:38.
Ambulans
Bildtext Fältbarnmorskan hjälpte till vid tre brådskande förlossningar i fjol.
Bild: Paula Tiainen / Yle

1 018 barn föddes vid Lojo sjukhus år 2018. Sjukhuset överträffade därmed den omtalade gränsen på tusen förlossningar. Den gränsen har tidigare setts som ett minimikrav för att förlossningsavdelningar inte skall läggas ned.

- Tusen förlossningar är ett mycket bra resultat för sjukhuset, särskilt i dessa tider när allt färre barn föds i Finland år för år, säger Raija Räty, som är överläkare och enhetschef på avdelningen för kvinno- och barnsjukdomar vid Lojo sjukhus.

- Till och med vid vissa centralsjukhus har antalet förlossningar underskridit tusen. Det är möjligt att man får utvärdera tusengränsen på nytt på grund av det minskande antalet födslar, säger Räty.

Förlossningsöverläkare Raija Räty visar badkar på avdelningen i Lojo.
Bildtext Förlossningsöverläkare Raija Räty är nöjd med att så många barn föddes på Lojo bb i fjol.
Bild: Yle/Monica Slotte

Fältbarnmorskan är redo att rycka ut vid brådskande förlossningar också i år

Den första augusti i fjol införde Lojo bb möjligheten att llåta en fältbarnmorska följa med i ambulansen, i fall ambulanspersonalen bedömde att det finns risk för att barnet föds innan man hinner fram till sjukhuset.

Fältbarnmorskan hjälpte till vid tre brådskande födslar på vägen till sjukhuset i fjol. Vid andra utryckningar där fältbarnmorskan var med hann man fram till sjukhuset innan barnet föddes.

Både från föräldrarnas och sjukhusets sida har man varit nöjd med verksamheten, och därför kommer pilotprojektet att fortsätta även i år.

- Projektet med fältbarnmorskor har ökat vårdens kvalitet och patienternas säkerhet, vilket motsvarar de centrala värderingarna vid HUS, säger överläkare Raija Räty.

Barnmorskas ryggtavla i förlossningssal.
Bild: Yle/Maria Wasström

Lojo bb finns numera på some

Nuförtiden får alla fritt välja var de vill föda sina barn. Men det är inte alla som känner till det.

Överläkare Raija Räty säger att Lojo sjukhus satsar på att sprida information om förlossningsavdelningen bland annat på sociala medier.

- Vi har grundat konton på Facebook och Instagram. Dessutom har vi delat ut broschyrer på rådgivningarna i trakten.

Barnmorskorna vid Lojo sjukhus har också besökt rådgivningarna i bland annat Kyrkslätt, Vichtis och Lojo. Dessutom är det fortsättningsvis möjligt för blivande föräldrar att besöka och bekanta sig med förlossningsavdelningen vid Lojo sjukhus.

- Det har visat sig vara viktigt för de blivande mammorna, så vi har valt att hålla kvar den verksamheten, säger Räty.

Rättelse 7.1.2019: Det stod tidigare att fältbarnmorskan endast ryckte ut tre gånger i fjol. Nu är artikeln rättad med informationen att fältbarnmorskan ryckte ut vid fler tillfällen men att förlossningen skedde på vägen till sjukhuset i tre av fallen.

Diskussion om artikeln