Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Också småstaden behöver satsa på centrumboende - ett hem i villaområdet är inte längre den enda bostadsdrömmen

Från 2019
Hus i stadscentrum på vintern.
Bildtext På Andelsbankens tomt i korsningen av Ystadsgatan och Stationsvägen i Ekenäs planeras ett flervåningshus
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Efterfrågan på centralt boende i olika former ökar i Nyland. Både i Raseborg och Hangö försöker man vara flexibel och skapa möjligheter att bygga sådant som folk vill ha.

När Simon Store år 2012 började som stadsplaneringsarkitekt i Raseborg var målet att planlägga 250 småhustomter per år. Den här siffran har krympt betydligt och i dag är målet att årligen planlägga runt 30 småhustomter.

Vi behöver inte börja från noll ute på någon åker i periferin

Överlag kan man säga att bostadsplaneringen i Raseborg befinner sig i ett brytningsskede, anser Store.

- Nu är staden inriktad på att få till stånd ett utbud av bostäder snarare än ett utbud av tomter, konstaterar han.

Behovet av boende allt mer varierande

Bland de yngre är det fortfarande villaområden som är populärast i Raseborg. Men om man skiftar perspektiv och ser på hela Nyland är det mindre lägenheter nära service som är mest attraktiva, poängterar Simon Store.

- Den efterfrågan har vi inte riktigt kunnat svara på. Det är möjligt att de objekt som folk söker efter inte finns i Raseborg, vi har inte riktigt en klar bild av det. Preferenserna hos människor ändras så snabbt och vi måste aktivt följa upp det här.

Porträttbild av Simon Store.
Bildtext Stadsplaneringsarkitekt Simon Store.
Bild: Yle/Minna Almark

Behovet av boende har överlag blivit betydligt mer diversifierat än tidigare. Det betyder att det finns behov av många olika typer av boende: till exempel i bolagsform i våningshus eller radhus.

- Därför är det viktigt att man ser på antalet bostäder som produceras och inte stirrar sig blind på antalet tomter som reserveras eller säljs, säger Store.

Raseborg har alla trumf på hand för en bra boendeplanering

Man har sett snabba förändringar i den demografiska strukturen de senaste åren. Det föds betydligt färre barn än för bara tio år sedan och det här inverkar också på människors boendepreferenser.

Det här innebär i sin tur att det krävs en flexibilitet från samhällets sida, så att man ser till att det finns alla tänkbara boendeformer som efterfrågas.

Att bygga vidare och få attraktiva bostäder kring centrumen borde lyckas!

Folk vill allt mer bo nära andra människor och där det finns service och kollektivtrafik, säger Simon Store.

Därför befinner sig Raseborg i en lyckosam situation eftersom det redan finns fungerande stadscentrum och förutsättningarna att svara på den efterfrågan som ökar.

- Vi behöver inte börja från noll ute på någon åker i periferin och skapa nya samhällen, utan vi kan stödja oss ganska långt på det som vi redan har.

Simon Store poängterar att både Ekenäs och Karis centrum har väldigt bra service, med allt från kulturutbud till dagligvaror och upplevelser.

Dessutom finns det fungerande kollektivtrafik som möjliggör pendling, samtidigt som städerna i Raseborg har egna starka identiteter.

- Att bygga vidare på det här och få attraktiva bostäder kring de här centrumen borde lyckas!

Hangö planlägger enligt efterfrågan

Hangös stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen håller med om att stadsplaneringen ska vara både lyhörd och flexibel.

Efterfrågan på småhustomter har varit rätt jämn under de år som Kukka-Maaria Luukkonen har jobbat i Hangö.

Porträttbild av Kukka-Maaria Luukkonen.
Bildtext Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen.
Bild: Yle/Minna Almark

Efterfrågan är inte speciellt stor, men då det till exempel blev möjligt att reservera tomter på Lotsgatan fick staden flera ansökningar än det fanns tomter att dela ut.

- Det har betydelse i vilket område tomterna finns, konstaterar Luukkonen.

Samtidigt har hon lagt märke till att allt fler väljer bort ett stort hus med en egen gård och hellre vill bo mera centralt eller på något helt annat sätt.

Vi vill ha olika möjligheter och utbud för dem som är intresserade

För stadens del är det viktigt att svara på den efterfrågan som finns. Och här har Hangö lyckats rätt bra, säger hon.

- Vi planlägger enligt efterfrågan. Hittills tycker jag att det har funnits det som folk frågar efter i Hangö. Det har byggts ganska mycket i Hangö och det har funnits möjlighet till det, säger Luukkonen.

Hangö stad försöker också i mån av möjlighet möjliggöra olika slags byggande, samtidigt som man ser till att stadsbilden blir både bra och harmonisk.

Nya slags småhus i Hangö centrum planeras

Just nu pågår arbetet med detaljplanen kring tågstationen i Hangö centrum. Där har man diskuterat att eventuellt skapa nya slags bostäder och hus i annan form än man är van vid i Hangö, säger Kukka-Maaria Luukkonen.

Hangös järnvägs- och busstation.
Bildtext Området kring tågstationen i Hangö detaljplaneras.
Bild: Yle/Petra Thilman

Det handlar till exempel om så kallade stadssmåhus, det vill säga hus för en familj som byggs tätt intill varandra och som inte har någon egen stor gård.

- Vi vill ha olika möjligheter och utbud för dem som kanske är intresserade. Planen är nu i utkastskedet, så vi får se hur det går med den.

Rationella lösningar ger möjligheter

Raseborg har också planering på gång både i Karis, Ekenäs och Pojo centrum. Genom den försöker staden skapa möjligheter för rationella lösningar, säger stadsplaneringsarkitekten Simon Store.

En snöbeklädd väg. På sidorna syns parkerade bilar och till höger syns en butik.
Bildtext Detaljplanen i Karis uppdateras
Bild: Yle/Minna Almark

Det handlar till exempel om att man ska kunna bygga våningshus med hiss utan att det blir för mycket dyra speciallösningar.

- Om huset är fyra våningar eller högre blir enhetspriset per bostad relativt lågt. Då kan man få till stånd både hyresbostäder och andra varianter som vi inte har sett här i Raseborg som ett alternativ till normalt ägarboende, säger Simon Store.

Boende där alla ryms med behövs

Själv visionerar han om bondeformer där flera olika generationer och befolkningsgrupper integreras i samma miljö. Också äldre och personer med specialbehov ska till exempel kunna dela samma boendemiljö som andra.

- Charmen med den urbana miljön är att man ser att folk bor där och att det finns liv och rörelse. Men för att få det måste man kanske ge avkall på något.

En sådan sak kunde till exempel vara möjligheten att parkera sin bil under sitt köksfönster. I stället kunde det finnas en parkeringslösning 150 meter från huset där man bor.

- Med lite modigare grepp i placeringen av bostäder så att man kan blåsa liv i stadsbilden.

Här behövs det byggföretag som ser möjligheter i den här typen av byggande och upplever att kunder vill ha boendeformer av det här slaget, säger Simon Store.

- Men det behövs också insatser av kommuner och städer, så att man gör sådana planer. Det kräver att alla är med i spelet.

Diskussion om artikeln