Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Skellefteå har en vision om både flyg- och båtlinje till Österbotten

Från 2019
Pressbild från Northvolt över hur det planerade fabriksområdet i Skellefteå ska se ut.
Bildtext Pressbild från Northvolt över hur det planerade fabriksområdet i Skellefteå ska se ut.
Bild: Northvolt

Skellefteås medvetna satsning på industriprojekt under flera års tid börjar bära frukt. Northvolt börjar byggandet av sin batterifabrik i år och hamnen byggs ut för hundratals miljoner kronor.

Samarbete med Österbotten finns med på önskelistan.

Näringslivschefen Bengt Ivansson i Skellefteå hoppas både på en fraktlinje från Karleby till Skellefteå och en mindre flyglinje längs den svenska kusten från Luleå till Kronoby på finska sidan.

Flyglinjen fick ingen luft under vingarna 2018

Under fjolåret gjordes försök att få igång en flyglinje i liten skala med en flyglinje längs kusten från Luleå via Piteå, Skellefteå, Umeå och vidare över till Kronoby flygplats. Det försöket strandade.

- Vi misslyckades med att få tillräcklig uppbackning och projektet är lagt på is men nån gång kommer vi igång, säger Bengt Ivansson i Skellefteå.

På den finska sidan deltog bland andra Stig-Göran Forsman, vd på Kronoby Flyghangar Ab i diskussionerna förra våren.

- Vi undersökte saken men på svenska sidan var intresset inte så stort sist och slutligen och sen har det varit tyst. Det har inte den största prioriteten för oss, säger Stig-Göran Forsman.

Fraktlinje mellan Skellefteå och Karleby finns med i visionerna

Mycket av det som händer i Skellefteå just nu cirkulerar kring batterifabriken Northvolt.

En eventuell fraktlinje från Karleby till Skellefteå som samtidigt kanske kunde ta en del passagerare hänger långt ihop Kelibers gruvsatsning i Karleby och litiumproduktionen.

I offentligheten har ingenting nämnts om vart den kommande litiumproduktionen sist och slutligen skall säljas.

- Det finns ingenting konkret om en fraktlinje men en ömsesidig strävan från båda sidor är att hitta transportvägar för både gods och människor, säger Bengt Ivansson i Skellefteå.

Grunden för allt är näringslivets behov av transporter mellan Västerbotten och Österbotten enligt Ivansson.

I Karleby hamn är man beredd ifall en fraktlinje skulle bli aktuell. Men hamndirektör Torbjörn Witting är sparsam med kommentarer om eventuella diskussioner.

- Det är en del av vår strategi att vara förberedda infrastrukturmässigt och vi är väl förberedda i Karleby till liknande förslag, säger Torbjörn Witting.

Stor utbyggnad av hamnen i Skellefteå inleds i år

Skellefteå har under sex års tid medvetet satsat på att bygga ut sin infrastruktur och locka företag till orten.

Det arbetet börjar på olika sätt bära frukt i form av industrietableringar med batterifabriken Northvolt som juvelen i kronan.

Skellefteå börjar bygga ut hamnen i år och Northvolt börjar bygga två av planerade fyra skeden i sin batterifabrik. Enligt Ivansson planerar Northvolt att komma igång med batteriproduktionen under 2020.

- Vi kommer att bygga ut hamnen i Skellefteå för flera hundra miljoner kronor och får ett farledsdjup på 15 meter i den planerade nya delen. Det finns ett stort intresse att använda hamnen som ett logistikcentrum från olika företags sida, däribland Northvolt.

Skellefteå kommun kommer att bygga ett 60 hektar stort industriområde i anslutning till hamnen och en bergsknalle kommer att sprängas bort och användas i utbyggnaden av hamnen.

Northvolts batterifabrik kommer att ligga ungefär sju kilometer från hamnen, halvvägs in till Skellefteå.

Diskussion om artikeln