Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Barnkulturcenter som förstör naturen? - Esbo säger ja till fortsatta planer för kulturcenter på Björnholm men debatten går het

Från 2019
Barn sitter på fallet träd vid strand.
Bildtext Planerna för ett barnkulturcenter på Björnholmen går nu vidare.
Bild: Pressbild Lastenmaailma ry

Orkar barnfamiljer vandra en kilometer från metrostationen till kulturcentret? Är 600 000 besökare realistiskt? Vad händer med de skyddade byggnaderna? Esbo stad har godkänt tomtreservation för ett kulturcenter på Björnholm intill Västerleden. Många är kritiska till hur platsen ska göras tillgänglig för alla utan att naturen lider.

Planerna på ett jättelikt barnkulturcenter på Björnholm i Esbo fortskrider.

Närings- och konkurrenskraftsektionen i Esbo har godkänt en tomtreservation för kulturcentret. Föreningen Lastenmaailma ry, som driver projektet, kan alltså nu gå vidare med planerna och ansöka om finansiering.

Tanken är att 600 000 besökare per år ska få bekanta sig med figurer från finländsk och nordisk barnkultur, bland annat Mumin och Sixten och Blixten.

Planeringsbild med Västerleden, tallar, byggnader och upplysta spår på en ö, havet i bakgrunden.
Bildtext Pressbild över Lastenmaailma ry:s planer för "Barnens värld" på Björnholm i Esbo.
Bild: Pressbild Lastenmaailma ry

Planerna har väckt kritik om att tillgängligheten och naturen inte tas i beaktande, rapporterar bland annat Hufvudstadsbladet och Helsingin sanomat.

Bilburna familjer ska inte gynnas

Bland Esbopolitiker har kritiska röster höjts mot hur centret ska förvekligas på ön mellan Esbo och Helsingfors. Till exempel anses en kilometers promenad från metrostationen vara för lång.

Tomtreservationen godkändes med betoning på att trafikarrangemangen ska ses över noga och att hållbar utveckling tas i beaktande, säger Nina af Hällström (SFP), som sitter med i sektionen.

Verksamhetsledare Nina af Hällström, SAMS
Bildtext Nina af Hällström (SFP) anser att "Barnens värld" inte får bli för stor, så att naturen kan bevaras.
Bild: Yle/ Anna Savonius

af Hällström (SFP) hör till dem som anser att Kägeluddens metrostation är för långt borta.

- Enligt undersökningar är 500-600 meter lämpligt gångavstånd. Det får absolut inte bli så att man måste ha bil för att komma fram.

Björnholm är den sista gröna oasen i området, och jag motsätter mig att man hägnar in naturen och stranden och säljer dyra inträdesbiljetter.

― Mari Anthoni (de gröna)

Taneli Heikka, lekchef på föreningen Lastemaailma ry och initiativtagare till projektet, anser inte att Björnholm är otillgänglig med kollektivtrafik.

- Familjer kan gå en kilometer om det gäller sommarens stora upplevelse. Det gör de från Blåbärslandet till Högholmen också.

Heikka säger också att man måste räkna med att familjer ofta rör sig med bil.

- Kommer man från Lappland på semester till södra Finland så är det oskäligt att kräva att man inte skulle ta bilen.

Ungefär 500 parkeringsplatser planeras.

Enligt Heikka är området vid den nuvarande parkeringsplatsen nära Björnholm "redan förstört", så naturen påverkas inte av parkeringsbygget.

Överlag ska byggandet ske så att naturen bevaras i mån av möjlighet, säger Heikka. Till exempel ska besökarmassorna styras upp på byggnadernas gräsbelagda tak.

- Barnens värld blir en mötesplats för kultur och natur, och därför är det mycket viktigt för oss att naturen hålls så fantastisk som den nu är.

"Projektet är bra, men platsen är fel"

Anthoni har meddelat om avvikande åsikt gällande beslutet om tomtreservationen.

- Det är inget fel på projektet, men platsen är inte den rätta. Björnholm är den sista gröna oasen i området, och jag motsätter mig att man hägnar in naturen och stranden och säljer dyra inträdesbiljetter.

Anthoni föreslår i stället Alberga, Esbo centrum eller Kilo.

Enligt Anthoni har beslutet om tomtreservationen väckt mycket kritik.

- Många har varit i kontakt med mig: både invånare, kulturmänniskor och stadens anställda. Det talas om att starta upp en Pro Björnholm-förening.

600 000 besökare orealistiskt

Nina af Hällström sammanfattar beslutet med att man följer med hur den utvecklas. Men Lastenmaailma ry:s uppskattning om ett årligt besökarantal på 600 000 är för stort, och det måste tas i beaktande i planeringen.

- Kommer man sedan fram till att projektet ekonomiskt inte går att förverkliga i mindre skala så får man se hur det går, säger af Hällström.

Både af Hällström och projektets "fader" Taneli Heikka lyfter fram att man är i början av planeringen och att mycket kan ändras.

Det är till exempel oklart huruvida skyddade byggnader, såsom den gamla renässansvillan som finns på området, kan användas av stora folkmassor.

Nu ligger alltså fokus på att reda ut byggplanerna ur ett hållbart perspektiv.

Det får absolut inte bli så att man måste ha bil för att komma fram.

― Nina af Hällström (SFP)

Alternativa platser är således inte aktuella. Utredningen är dyr att genomföra och man satsar fullt på Björnholm, säger Heikka.

- Vi har inte hittat något bättre ställe i Esbo, Björnholm är fantastiskt för det här ändamålet. Om det visar sig att området inte är lämpligt - vilket vi inte tror - så får vi utreda andra alternativ.

Centret "Barnens värld" beräknas stå klart omkring år 2026.

Diskussion om artikeln