Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Varmare vintrar ger mer snöfall i finska Lappland – risken för laviner ökar också hos oss i framtiden

Från 2019
Snöskred
Bildtext Laviner kan uppstå i sluttningar med mellan 15 och 45 graders lutning. Oftast sker de vid en lutning på cirka 30 grader.
Bild: Yle / Rex Features

Snöskred är en extra aktuell fråga efter förra veckans lavin i Nordnorge, som tros ha begravt fyra personer, varav tre finländare. Snöskreden kommer i framtiden att bli vanligare i de norra delarna av Norden till följd av klimatförändringen, säger forskare.

– Klimatförändringen leder till att det snöar mer på vintern i norra Finland. Det kommer oftare att snöa mycket åt gången, påpekar utvecklingschefen och lavinexperten Alberto Blanco Sequeiros vid Meteorologiska institutet

Klimatexperten Jouni Räisänen, som är universitetslektor i meteorologi vid Helsingfors universitet, bekräftar det här.

– Mitt på vintern kommer det att förbli tillräckligt kallt i alla fall, så att även snöfallet troligen kommer att öka i nordligaste Lappland, särskilt i fjälltrakterna som har det kallaste klimatet.

Det ökar därmed faran för snöskred, som oftast uppkommer när snödjupet är åtminstone femtio centimeter.

Flera snöskred förblir också orapporterade eftersom det inte i nuläget finns ett heltäckande nätverk

― Alberto Blanco Sequeiros

De flesta skreden uppkommer i backar som lutar omkring 30 grader.

– Det är en bra minnesregel. Men det beror på terrängen. Till exempel om det är stenigt så kan det vara betydligt säkrare, säger Blanco Sequeiros.

Han tillägger att laviner kan förekomma i backar på mellan 15 och 45 grader. När det är brantare än det så samlas snön inte så lätt.

Klimatförändringen kan också i vissa fall leda till mer variation i temperaturerna, vilket kan göra snön mer instabil.

Det sker några få snöskred i Finland varje år. Oftast rapporteras det högst 10 stycken.

– Men flera snöskred förblir också orapporterade eftersom det inte i nuläget finns ett heltäckande nätverk för att observera alla farliga sluttningar, påpekar Blanco Sequeiros.

Exakt när ett snöskred sker är svårt att förutspå. Ett fenomen som kallas metastabilitet innebär att det kan ske plötsligt – till exempel till följd av en skidåkare, ett ljud eller en vibration.

Varning för snöskred i Kulmakuru i Saariselkä.
Bildtext Varning för snöskred i Kulmakuru, invid ett skidspår i Saariselkä.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

På vissa platser sker det snöskred varje år. Ett sådant ställe är sluttningen till det 503 meter höga fjället Kellostapuli invid slalombackarna i Ylläs. Många personer åker offpist där på vintern.

På längre sikt kommer trädgränsen troligen också att flyttas högre upp och antalet träd kommer då att öka.

– Teoretiskt sett flyttas trädgränsen 150 meter uppåt för varje grad av uppvärmning, säger Räisänen på Helsingfors universitet.

Trädgränsen.
Bildtext Trädgränsen rör sig sakta uppåt.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Forskare i USA har ändå konstaterat att fler träd inte nödvändigtvis minskar risken för snöskred.

Dessutom är det mycket farligt att krocka med träd; något som lätt kan drabba skidåkare som åker i djup snö och råkar ut för ett snöskred.

Man orkar knappast heller hålla i sig i ett träd för att skydda sig mot en lavin, menar forskare, eftersom laviner i de allra flesta fall är så kraftfulla.

Meteorologiska institutet berättar regelbundet hur stor lavinfaran är på sex olika fjällområden i norra Finland, på en skala från 1-5. Risken är låg för tillfället.

Hur mycket klimatförändringen kommer att öka snömängden i de finländska fjällen i Lappland är svårt att förutspå med säkerhet, men forskare uppskattar i dag att mängden kommer att öka med 5 procent för varje grad det blir varmare.

Klimatförändringen väntas ha särskilt stor inverkan på vintertemperaturerna i norra Finland.

– År 2100 kan det komma att snöa 25 procent mer än vad som är vanligt nuförtiden, säger Räisänen.

Samtidigt kommer snösäsongen ändå att förkortas så att snöfallen börjar senare på året och slutar tidigare på året.

Lavinolyckan i Nordnorge 2019

Diskussion om artikeln