Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Tarmbakterie fortsätter härja i Åbo - 65 har smittats

Från 2019
Uppdaterad 07.01.2019 18:22.
Droppställning
Bild: Most Photos/dgr

Epidemin förorsakad av vankomycinresistent enterokock (VRE) fortsätter härja inom Åbo stads välfärdssektor.

Sedan oktober har man konstaterat 65 fall av VRE inom Åbo stadssjukhus och Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS).

De som drabbats har hittills varit symtomfria bärare. Man har inte tillsvidare stött på infektioner förorsakade av VRE.

Den vankomycinresistenta enterokocken (VRE) är enligt information från sjukvårsdistriktet en tarmbakterie som vanliga antibiotika inte biter på.

VRE kan orsaka infektioner och blodförgiftning

Bakterien kan förorsaka urinvägsinfektioner, sårinfektioner och sepsis, det vill säga blodförgiftning. Bakterien är ändå inte särskilt virulent, vilket betyder att bakteriens förmåga att förorsaka infektioner är i allmänhet svag.

Inom Egentliga Finland upptäcks årligen två till sex orelaterade, icke-epidemiska fall av VRE.

bild från patientrum på Lojo sjukhus
Bild: Yle/Maria Wasström

4000 har testats för VRE

Infektionsbekämpningsenheterna inom ÅUCS och Åbo stads välfärdssektor utreder epidemin. En viktig del av utredningen går ut på att identifiera personer som kunde ha exponerats för VRE och att ta sållningsprov av dessa personer.

Antalet personer som kan ha blivit exponerade för smittan är flera hundra och man har tagit över 4000 sållningsprov under slutet av år 2018.

Alla patienter som kommer till Åbo stadssjukhus, och alla patienter som kommer till Åucs efter att ha blivit behandlade vid Åbo stadssjukhus, testas för VRE. För att begränsa epidemin måste bärare av VRE-bakterien vårdas i enskilt rum eller koncentreras till så kallade kohortenheter. Det finns också bärare i privata boendeserviceenheter, meddelar man från sjukvårdsdistriktet.

Diskussion om artikeln