Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fler uppdrag under fjolåret för Österbottens räddningsverk – särskilt markbränder och trafikolyckor ökade

Från 2019
Brandmän släcker i skogen
Bildtext Österbottens räddningsverk sysselsattes av rekordantal markbränder i somras. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Paavola

Den kruttorra sommaren 2018 syns tydligt i den årsrapport som Österbottens räddningsverk lade fram under måndagen. Markbränderna ökade med 141 procent jämfört med året innan.

Under år 2018 ryckte Österbottens räddningsverk ut för att släcka 153 markbränder. Året innan var markbränderna 54 stycken.

Det var ett tufft år för Österbottens räddningsverk, speciellt sommaren, medger räddningschef Krister Fogelberg.

- Det var många bränder och många uppdrag. Speciellt markbränderna under sommaren tog sin tid att släcka. De som var på släckningsarbete blev trötta, säger Fogelberg.

Krister Fogelberg, räddningschef på Österbottens räddningsverk.
Bildtext Krister Fogelberg är räddningschef vid Österbottens räddningsverk.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Byggnadsbränderna var 70 stycken, vilket är i linje med tidigare år. Antalet byggnadsbränder på räddningsverkets område har sedan år 2014 legat på mellan 61 och 73 stycken per år.

Stor ökning överlag

Det var inte bara antalet markbränder som ökade rejält under fjolåret. Räddningsverket hade händerna fulla även i övrigt.

Det totala antalet räddningsuppdrag var 3169 stycken, vilket är nästan 25,4% mera än medeltalet för de fyra senaste åren och cirka 29% mera än det föregående året.

Bland annat antalet räddningsuppdrag i trafiken ökade och var en femtedel fler jämfört med medeltalet för åren 2014-2017.

Det finns alltid saker som kan göras bättre säger räddningschef Krister Fogelberg på Österbottens räddningsverk. Han har svårt att peka ut vad de hade kunnat göra annorlunda 2018 men det finns två saker som ska förbättras under 2019.

- Vi måste åtminstone förbättra arbetsordningen inom vår egen ledningscentral. Och samarbete kan man alltid bli bättre på. Det är små saker som vi kan bli bättre på.

En annan sak som Fogelberg gärna skulle se en förbättring på är de felaktiga larm som går direkt till nödcentralen från automatiska brandalarm. Under 2018 kom 756 larm från automatiska brandalarm, 718 eller 94 procent av dem var felaktiga.

Genom att se till att larmet sitter på rätt ställe och att service görs regelbundet tror Fogelberg att de skulle kunna minska på antalet fellarm.

Hjälpen når fram på åtta minuter

I brådskande uppdrag når Österbottens räddningsverks service olycksplatsen på drygt åtta minuter. Den exakta tiden är 8 minuter och 22 sekunder.

- Jag tycker att det är en mycket bra tid, säger Fogelberg.

Assistanstiden i brådskande uppdrag, som räknar med den tid det tar från och med att nödsamtalet besvaras, var på hela området 14 minuter och 44 sekunder. Under 2017 låg den tiden på 15 minuter och 26 sekunder.

- Vi har fått en rätt bra förbättring här, säger Fogelberg.

Inga liv gick förlorade i bränder på Österbottens räddningsverks område år 2018. I olyckor avled 15 personer, att jämföra med 21 personer år 2017.

Fogelberg ser att deras långsiktiga arbete med upplysning till allmänheten om hur man ska motverka bränder och olyckor har lyckats väl. Under 2018 har de förutom sitt samarbete med byggnadsnämnder och brandinspektioner hållit olika informationstillfällen för allmänheten och deltagit i olika evenemang och mässor.

Statistik från Mellersta Österbottens räddningsverk publiceras på onsdag.

Diskussion om artikeln