Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Finlands första feminister var radikala för sin tid - använde täcknamnet "Martha"

Från 2019
Uppdaterad 13.01.2019 19:06.
Lucina Hagman kodissaan vuonna 1922.
Bildtext Lucina Hagman var Martharörelsens första pionjär. Hon hörde också till de första kvinnorna i lantdagen. I år har det gått 120 år sedan Lucina och några vidsynta kvinnor inledde sitt arbete för jämställdhet i Finland.
Bild: Eric Sundström, Helsingin kaupunginmuseo

Martharörelsen startade år 1899 i Finland som en rörelse för kvinnornas jämställdhet, men också mot förryskningen. Det var inga väluppfostrade kvinnor som mobiliserade sig.

Pionjärerna var radikala för sin tid och fick lov att hitta täcknamnet "Martha" för att godkännas i Tsarrysslands Finland.

Bobrikov satte tummen ner

Föreningen som grundades i Helsingfors 1899 presenterade sig med namnet "Bildning i hemmen", men generalguvernör Bobrikov godkände varken namnet eller den första stadgan.

De valde ett husmoderligt och varmt namn och med den täckmanteln kunde kvinnorna komma igång

Micaela Röman

Pionjären Lucina Hagman som hade samlat några vidsynta kvinnor omkring sig fick lov att tänka om. Så kläcktes namnet Martha och den nya kvinnorörelsen kunde inleda sitt arbete för de finländska kvinnornas bildning.

Micaela Röman
Bildtext Marthorna tänkte helt rätt från första början, säger jubileumskoordinator Micaela Röman. Täcknamnet Martha lät dem sätta igång med arbetet för kvinnorna.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

- De tänkte helt rätt då i början av 1900-talet. De valde ett husmoderligt och varmt namn och med den täckmanteln kunde kvinnorna komma igång med det de hela tiden hade i åtanke, att jobba för kvinnors rätt och jämställdhet, konstaterar jubileumskoordinator Micaela Röman.

Startade med höns

Majoriteten av kvinnorna skötte hem och barn när martharörelsen grundades.

Männen bestämde om familjernas pengar och ekonomi. Männen avgjorde hur pengarna skulle användas.

- Många förbättringar för barnen eller i hemmen uteblev i familjer där mannen inte tyckte sådant var viktigt, säger Micaela Röman.

- Det viktiga var att uppmana kvinnorna att skaffa sig en egen ekonomi. Bara den vägen kunde de få en större självständighet, först i sitt eget hem och senare i samhället.

Marthorna påbörjade en bildningsrörelse där kvinnor skulle läras grunderna i att sköta höns.

- Tack vare äggförsäljning fick kvinnorna egna pengar, som de kunde hushålla med. Det var småskaligt, men idén utvecklades och så småningom kunde marthorna grunda hemskolor för barn och kvinnor, säger Röman.

Kvinnorna utbildades i matlagning, hemvård, sjukvård, barnskötsel och uppfostran, sömnad, mjölkhushållning, trädgårds- och husdjursskötsel.

- Genom den här utbildningen fick kvinnorna en riktig roll i 1900-talets Finland, konstaterar Röman.

Rösträtt och lantdag

De finländska kvinnorna fick som första i Europa fullständig rösträtt år 1906. Enligt Micaela Röman hade marthorna definitivt en roll i den milstolpen.

- Pionjärerna inom martharörelsen deltog aktivt i samhällsdiskussionen då bildandet av Finlands första "riksdag", enkammarlantdagen skulle ske. Lucina Hagman hörde till de 19 första kvinnliga ledamöterna, säger Röman.

Samtidigt har marthorna alltid betonat att rörelsen är opolitisk.

- Men vi har under alla 120 år varit samhällsaktiva, säger Röman.

Starten skedde under osäkra tider i storfurstendömet Finland. Marthorna ville motverka förryskningen och kämpade för ett självbestämmande land.

Under krigsåren deltog också marthorna i arbetet på hemmafronten. Efter kriget, när kvinnorörelsen redan uppnått en mogen ålder, var marthornas samhällsinsatser av största vikt.

Marthornas nya roll

Under 1900-talets andra hälft utvecklades Finland med enorm fart. Kvinnorna började jobba utanför hemmen och den moderna tiden medförde nya uppgifter för en kvinnoorganisation som Martha.

- På 50-, 60- och 70-talet hade många tillgång till mycket, inte minst i hemmen. Nymodigheter som kylskåp och hushållsmaskiner gjorde sitt inträde i hemmen och här behövdes marthorna igen en gång, konstaterar Micaela Röman.

Marthorna insåg behovet av hållbarhet. Trots att möjligheterna blev fler för gemene man, ville man påminna om vikten av att tänka hållbart.

Gemensam kvällsbit på inspirationskvällen i Karleby.
Bildtext Marthorna har alltid jobbat för hållbarhet och vettig konsumtion.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

- Marthorna ville sprida budskapet om att inte leva i överflöd, utan köpa enbart det man behöver. Och istället dela med sig av sitt överflöd.

Inom Marthaförbundet har man enligt Röman alltid varit steget före i många frågor.

- Det är det som är det fina med just marthorna. Man var före i de feministiska frågorna och egentligen först med att tänka på klimatfrågor och vår miljö.

- Vi har oftast sett behovet före det kommit och försökt svara på det genom vår delaktighet, säger Röman, som själv kom med i martharörelsen tack vare sin farmor Saga.

Felaktig bild av den perfekta marthan

När Micaela Röman inledde sitt uppdrag att koordinera programmet under detta jubileumsår, ritade hon upp bilden av en martha såsom hon upplevde den.

- Det blev en lite ålderstigen dam, som är oerhört duktig på att handarbeta, som kan röra ihop vilken måltid som helst av det som finns i skafferiet och som gärna skänker en slant till internationellt utvecklingsarbete, berättar Röman.

Inget illa med en sådan martha i och för sig, konstaterar Röman. Men varför har denna bild fått spridning?

Röman ville fundera på det.

- Tidvis har allmänheten haft en felaktig och ganska sträng bild av att enbart perfekta, felfria tusenkonstnärer kan vara marthor. Det stämmer ju inte. Själv skulle jag aldrig kunna vara martha om detta var inträdeskravet, skrattar Micaela Röman.

- Tvärtom! Det här är en rörelse där man får lära sig mycket!

Alla nyblivna mammor får sockor

Både det finskspråkiga Marthaförbundet och Finlands Svenska Marthaförbund firar alltså 120-årsjubileum i år.

Startskottet för firandet går den 31 januari, då Världens största marthakväll firas av medlemsföreningarna runtom i hela landet.

I september kulminerar jubileumsåret med ett stort jippo på Senatstorget i Helsingfors där marthorna presenterar sig och sin långa historia.

Däremellan ryms otaliga kurser, föredrag, jippon och evenemang.

Jubileumsårets handarbetskampanj Sockor åt mor kommer allra närmast familjerna. Här kommer varenda nybliven mamma i Finland att få ett par hemstickade sockor av sin lokala marthaförening.

Marthorna firar 120 aktiva år för kvinnorna

Programmet är inte längre tillgängligt


Artikeln korrigerades söndagen 13.1.2019 vid 19-tiden. Det stod tidigare att finländska kvinnor var första i världen med rösträtt. Det stämmer inte utan de var första i Europa. Kvinnorna i Nya Zeeland var de första i världen som fick allmän rösträtt.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln