Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Dream Business – en film om Anja och de andra flickorna som blev lurade av drömmen om ett bättre liv

Från 2019
En kvinna från filmen Dream Business i peruk.
Bild: Dream Business

Anja drömmer om ett annat liv och när hon träffar Marek öppnar sig nya möjligheter, långt bort från hemlandets fattigdom. Tillsammans med Marek reser hon till ett annat land för att jobba på café.

Men ingenting blir som hon tänkt sig. Marek är inte den hon trodde, det existerar inget caféjobb och Anja har kommit till en plats som liknar helvetet. Det här är Dream Business.

Filmen Dream Business visar hur kommersialisering av kroppar monterar ner människovärdet och ersätter det med ett ekonomiskt värde.

Filmen bygger på en pjäs av Kerstin Perski i regi och koncept för filmatisering av Michaela Granit.

Vi har som vuxna ett ansvar att ta upp obekväma frågor. Ta upp tabu-frågor och skapa rum och plattformar för att våga diskutera, för att våga möta känslor som är svåra. Det är egentligen bara att fånga upp det och ge dem den platsen.

Regissör, Michaela Granit

Med hjälp av materialet i Dream Business hoppas teamet bakom filmen att lärare, elever och alla som kan tänkas komma i kontakt med personer som kan ha fallit offer för människohandel ska få hjälp att hantera sina känslor och bearbeta sina kanske förutfattade meningar om sexköp och prostitution.

Tips från filmteamet

Teamet bakom filmen tycker att det allra viktigaste att lyfta fram både inför och efter att man sett filmatiseringen av pjäsen, är att oavsett försök att förstå det dramatikern, regissören eller skådespelarna vill säga behöver man inte tycka samma sak som sina lärare eller klasskamrater.

Föreställningen bör få vara en individuell erfarenhet där vars och ens tankar och upplevelser är lika giltiga. Att slå fast om ett konstnärligt verk är bra eller dåligt leder inte vidare. Det som leder vidare är istället att ställa frågor kring det som framställs i berättelsen eller att samtala kring de tankar och känslor som dramat väcker.

Med hjälp av filmen och utbildningspaketet kan det vara lättare att ta upp de här svåra frågorna till diskussion. Det i sin tur kan leda till att unga människor kan ta ställning mot våld, förtryck och könsrelaterad exploatering.

Programmet är inte längre tillgängligt

Människohandel är ett brott. Det är förbjudet att sälja, köpa eller medverka till handel av människor. Det händer ändå. Hela tiden.
En anledning är att det finns så många fattiga människor med få alternativ och liten tillgång till rättigheter och trygghet. Människohandel är ljusskygg världsomspännande handel.

Det här är ofta invecklade processer som kan vara svåra att ta tag i och svåra att reda ut.

Filmen behandlar också flykt, utanförskap och den extrema utsattheten en ensamkommande ung människa i Europa upplever.

Det finns sex korta diskussionsstartare på 2-3 minuter med olika teman. De fungerar som stöd för diskussion i till exempel klassrum när man vill föra en dialog kring teman som filmen aktualiserar.

Här följer förslag på värderingsövningar och diskussionsfrågor. Flera övningar och frågeställningar kan utgöra grund för vidare arbete med forumteater i gruppen. Mer om forumteater hittar du sist i det här avsnittet.

1.Vad är människohandel?

I denna kortfilm presenteras fenomenet människohandel. För faktagranskningen ansvarar Ninna Mörner vid Plattformen Civila Sverige mot människohandel.

Programmet är inte längre tillgängligt

2. Projekt Dream Business.

I denna projektfilm presenteras det konstnärliga forskningsprojekt som utvecklades kring filmen Dream Business. Projektet innehöll film, teater, ungdomsprojekt, utbildningsmaterial, seminarier och nordiskt samarbete.

Programmet är inte längre tillgängligt

3. Kunde det varit jag?

Kort diskussionsstartare för filmen Dream Business. Fungerar som stöd för diskussion när man vill föra en dialog kring teman som filmen aktualiserar.

Programmet är inte längre tillgängligt

4. Är allt till salu?

Kort diskussionsstartare för filmen Dream Business. Fungerar som stöd för diskussion när man vill föra en dialog kring teman som filmen aktualiserar.

Programmet är inte längre tillgängligt

5. Objektifiering.

Kort diskussionsstartare för filmen Dream Business. Fungerar som stöd för diskussion när man vill föra en dialog kring teman som filmen aktualiserar.

Programmet är inte längre tillgängligt

6. Om drömmar.

Man kan drömma om många olika saker. En dröm kan vara att komma bort från det man har eller om du ingenting har så drömmer du om ett värdigare liv. En dröm om en annorlunda framtid. Drömmar kan i många fall utnyttjas så som man ser i Dream Business.

Programmet är inte längre tillgängligt

7. Övergrepp.

Övergrepp kan handla om att förlora sin mänsklighet. Om man lever i en miljö där övergrepp är vanliga stänger man av sin empati och mänsklighet för att överleva på ett mentalt plan.
- Vad tror du att vi kan göra för att ta oss ur besvärliga situationer?

Programmet är inte längre tillgängligt

8. Vägar ut.

Att ta sig ur människohandel kan vara svårt. Rädslan för våld finns ständigt närvarande och rädslan för straff. Straff som inte bara gäller dig själv utan kan sträcka sig till att beröra din familj, dina barn eller föräldrar.

Programmet är inte längre tillgängligt

Filmen speglar en verklighet som finns mitt ibland oss, inte synlig för alla men desto grymmare för de iblandade.
Det handlar om flickor som lämnat hemländernas fattigdom och diskriminering, men som fortsätter att bli utnyttjade i det nya landet.

Pengar, girighet och efterfrågan på sexuella tjänster gör att exploateringen fortsätter och människovärden sätts ur spel.
Dream Business är en samtida saga som skakar om och ställer frågor.

Är allt till salu? Har alla ett val? Vad är en människa värd?

Diskussion om artikeln