Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen överraskar med nytt lagförslag: Privata vårdbolag ska få större rätt att utföra operationer

Från 2019
Elossa 24h leikkaussalikuva
Bild: ITV Studios Finland

Regeringen vill ge privata vårdbolag bättre möjligheter att sköta icke-brådskande operationer inom de nuvarande sjukvårdsdistrikten. Riksdagen ska på onsdag diskutera det aktuella lagförslaget som väcker både förvåning och oro inom oppositionen.

- Privata sjukhus och vårdbolag skulle få rätt att utföra operationer, men eventuella komplikationer skulle sedan skötas på den offentliga sidan, suckar riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto (Grön) som är medlem i riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

Hon är både överraskad och oroad. Regeringens lagförslag är avsett att träda i kraft redan under våren och är formulerat så att det berör också de nuvarande sjukvårdsdistrikten, alltså oberoende om den stora vård- och landskapsreformen blir verklighet eller inte.

"Omfattande möjligheter" för privata vårdbolag

Inför vårdreformen har regeringen redan drivit igenom en lagändring, som innebär att endast de större centralsjukhusen med öppen samjour dygnet runt ska få utföra operationer som kräver operationssal och anestesi.

En operationssal.
Bildtext Neo Mehiläinens operationssal i Åbo.
Bild: Ville Hupa / Yle

Nu föreslår regeringen ett undantag från den regeln. Det aktuella lagförslaget skulle tillåta icke-brådskande operationer också vid sådana sjukhus eller vårdcentraler som saknar öppen samjour dygnet runt, men där man ändå kan garantera att eventuella komplikationer sköts och att patienten får hjälp i problemsituationer.

Sjukvårdsdistrikten skulle därmed kunna köpa operationstjänster av privata vårdbolag i större utsträckning än tidigare.

Lagförslaget har beretts vid Social- och hälsovårdsministeriet, som bedömer att de privata vårdbolagen skulle få "omfattande möjligheter" att utan ökade kostnader erbjuda kirurgitjänster i de städer där sjukvårdsdistriktens centralsjukhus ligger.

Veronica Rehn-Kivi
Bild: Mikko Ahmajärvi/Yle

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) ser en uppenbar risk att en betydande andel av operationerna övertas av privata vårdbolag.

- Sedan kanske det inte finns tillräckliga resurser på den offentliga sidan längre, säger hon.

Enligt lagförslaget skulle de offentliga sjukhusen avtala om så kallad stödsjukhusverksamhet med de privata vårdbolagen. Ifall av komplikationer eller andra problemsituationer måste varje patient kunna flyttas på högst 30 minuter till ett sådant stödsjukhus där det finns en intensivvårdsavdelning och tillräckligt omfattande beredskap att utföra jouroperationer dygnet runt.

Orättvist, anser sjukvårdsdistrikten

Nyttan och avsikten med lagändringen är enligt ministeriet att kunna använda resurserna inom vården på ett mer effektivt sätt. Centralsjukhusen kunde spara pengar, då de inte behöver investera i nya operationssalar.

Sjukvårdsdistrikten anser däremot att de skulle behandlas orättvist i förhållande till de privata vårdbolagen. De stora centralsjukhusen skulle i praktiken tvingas upprätthålla en mer omfattande jourberedskap än vad den egna verksamheten förutsätter.

Regeringen kommer dessutom med två andra lagförslag som hör ihop med vårdreformen, nämligen lagar om nya kundavgifter i social- och hälsovården och omläggningar i akutsjukvården.

Vänsterförbundets partiordförande Li Andersson skriver på Twitter att lagförslagen följer ett välbekant mönster: regeringen vill öppna vårdmarknaden för privata aktörer i så stor utsträckning som möjligt.

En livlig remissdebatt om lagförslagen är att vänta i riksdagens plenum på onsdag.

Diskussion om artikeln