Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Arbetena med kajkanten i Ingå kyrkby står still - ett hus i närheten har sprickor i väggen

Från 2019
Båtar står förtöjda vid två kajar runt en å.
Bildtext Ingå å vid småbåtshamnen i kyrkbyn (arkivbild). Den västra kanten ligger till vänster på bilden. Byggnaden som nu har skador syns längst till vänster.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Det tar längre än planerat att förnya kajkanten längs ån och torget i Ingå centrum.

Orsaken är att det har hittats sprickor på en byggnad vid Fjärdsvägen.

Sprickorna finns både på den tegelmurade byggnadens väggar och på golvet. De uppdagades då kajen på åns västra sida skulle byggas.

Företaget som reparerar kajkanten talar om skador i stenbyggnaden i samband med spontningsarbetet i mitten av september.

Byggnaden är från 1930-talet.

Kajkanten på åns västra sida har varit i så dåligt att det fanns risk för ras. Kommunen har gått in för att reparera kajkanten på båda sidorna av ån och vid torget.

Arbetena avbröts

Entreprenören har nu avbrutit arbetet på västra kajkanten.

Arbetet fortsätter när ansvarsfrågorna är utredda och när villkoren för de fortsatta arbetena har klarnat. Bland annat utreds byggnadernas skakningsvärden.

Det var meningen att arbetet skulle vara färdigt vid årsskiftet. Men i och med de upptäckta skadorna blir byggnadsarbetena 12 veckor försenade.

Förseningen kan leda till att Ingå kommun har rätt till en förseningsränta. Den kan bli högst 23 000 euro.

Tekniska nämnden i Ingå behandlade ärendet på sitt möte 18.12.

Diskussion om artikeln