Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Följden av Sveriges öppnade spelmonopol: Nu bryter spelbolagen mot lagen – spelsidor riktas mot Finland under svensk licens

Från 2019
Uppdaterad 09.01.2019 08:06.
Penningautomat
Bildtext Bilden är en arkivbild som inte är kopplad till fallen som lyfts fram i artikeln.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Svenska spelmonopolet luckrades upp vid årsskiftet och nu har spelbolagen fått licens i Sverige för webbsidor som av allt att döma riktar sig till finländare och norrmän.

I och med att det statliga spelmonopolet delvis slopades fick spelbolag söka licens för att vara verksamma på delar av spelmarknaden i Sverige. Bland annat onlinekasinon kan numera vara verksamma i Sverige med licens.

I Sveriges spellag som trädde i kraft vid årsskiftet står det skrivet i första kapitlets andra paragraf på följande sätt: “ Lagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige, om inte annat följer av 3, 4 eller 5 §. Onlinespel som inte riktas till den svenska marknaden ska inte anses tillhandahållna i Sverige.

Spelinspektionen är den myndighet i Sverige som beviljar licenserna för spelbolagen, och på deras lista över sajter som har licens i Sverige finns många spelbolag som av allt att döma riktar sig till den finska och norska marknaden.

Domänerna har till exempel namn som antyder att de är finska eller norska, och då man går in på sajterna uppger de själva att de riktar in sig på finska kunder. Också språket på sajterna är finska och det går att spela med euro och överföra pengar till sitt spelkonto genom finska nätbanker.

Namnen på spelsajterna är inget som vi lägger oss i. Däremot ska de rikta sig till den svenska marknaden

My Hamrén, Speltillsynen i Sverige.

I fasta Finland har Veikkaus monopol på penningspel, och inga andra aktörer får vara verksamma eller marknadsföra sina tjänster i Finland. Åland har andra regler och där är det PAF som har monopol på penningspel.

Nätspelande flicka
Bildtext Veikkaus har monopol på spel i Finland och de får också erbjuda spel på nätet. Arkivbild.
Bild: Veikkaus

Det är inte förbjudet att spela på utländska sajter. I och med att varje land inom EU själva får göra upp sina bestämmelser för hur penningspel anordnas, varierar systemen från land till land inom EU. Malta är ett av de länder med de liberalaste lagarna om penningspel och många av de utländska spelbolagen är registrerade just på Malta.

Också i Norge finns det statliga spelmonopol som norska riksdagen vill stärka, samtidigt som man vill begränsa de utländska aktörerna där.

Tillståndsmyndigheten ser också problem

I Sverige är det Spelinspektionen som beviljar licenserna till spelbolagen och de ansvarar också för övervakningen av spelen.

Spelinspektionens pressansvariga My Hamrén bekräftar att några av de sajter som hon själv har varit in och kollat på inte är i enighet med den svenska lagen.

– Sajterna ska rikta sig helt och hållet till den svenska marknaden. Gör de inte det, några av de här exemplen som du har givit är till exempel helt och hållet på finska, så brister de ju helt i detta, säger Hamrén.

Hon tillägger också att hon inte har hunnit kolla på alla de sajter som har fått licens.

Vad onlinekasinon heter är inte något som Spelinspektionen granskar, utan det är sidornas innehåll som avgör om de strider mot svensk lag.

– Namnen på spelsajterna är inget som vi lägger oss i. Däremot ska de rikta sig till den svenska marknaden, säger Hamrén.

Hamrén berättar också att Spelinspektionen nu måste ta kontakt med de spelbolag som ansvarar för sajterna.

– Vi måste kontakta dem och ifrågasätta detta eftersom det är ju inget som är förenligt med lagen, säger Hamrén.

Ni går inte igenom dessa sajter innan ni ger tillstånd till dem?

– Nej för att när bolagen ansökte om licens hade de redan verksamhet och då kan de redan ha haft verksamhet i flera olika länder och på flera olika språk. Då har de kanske inte haft sidor som färdigt är anpassade för den svenska marknaden.

Då Hamrén besökte några spelsajter fann hon också andra brister i och med att det borde finnas logotyper för spelansvar högst upp på sidorna.

Också andra länkar där man kan stänga av sig från spelsajter ska finnas synliga högst upp på sidan, och på några sidor Hamrén besökte kunde hon inte se dessa logotyper och länkar.

– Det fanns ju ingenting av detta. Det är på flera områden som det brister och de verkar inte alls ha anpassat sidorna för den svenska licensen, förklarar Hamrén.

Svårt att proaktivt granska sajterna då lagen trädde i kraft i årsskiftet

De nya reglerna för spelbolagen började gälla först vid årsskiftet då lagen trädde i kraft i Sverige. Det gav inte mycket rum för myndigheterna att granska bolagen på förhand.

– Vi kunde inte börja tillsynen innan lagen trädde i kraft, förklarar Hamrén.

Hon berättar också att bolagen således hade tid till första januari att se till att sajterna skulle vara anpassade för den nya lagstiftningen.

– Det är klart att man kan vara självkritisk och säga att det har nu gått en vecka och vi har inte ännu agerat men som sagt det är något vi jobbar med och vi kommer att agera, säger Hamrén.

Under hösten ansökte bolagen också om licens för många sajter och redan nu har en del av bolagen velat dra tillbaka sina licenser.

– En del av bolagen har redan meddelat att de önskar att ta bort en del sidor. Då bolagen ansökte om licens tog de kanske med flera sidor än det som är intressant för dem så läget kommer också att förändras från den sidan, berättar Hamrén.

Finska polisen övervakar inte de bolag som är verksamma i Sverige

I Finland är det lotteriförvaltningen som lyder under Polisstyrelsen som ansvarar för att övervaka penningspel i Finland.

I och med att EU-lagstiftningen inte är enhetlig angående penningspel får varje land själva fatta beslut om hur de förverkligas och övervakas, och i fasta Finland är det Veikkaus som har monopol på penningspel.

Polisstyrelsen ansvarar för att övervaka verksamheten inom Veikkaus och att jobba mot det som anses som kriminella penningspel enligt lotterilagen.

Överinspektör Laura Kumpulainen vid Polisstyrelsen förklarar att polisen i Finland inte kan ingripa i det som sker i Sverige.

– I Sverige finns det en egen myndighet som övervakar de aktörer som har licens och vi riktar ingen övervakning på de aktörer som har licens i Sverige, förklarar Kumpulainen.

I och med att Veikkaus har ensamrätt på penningspel får de utländska aktörerna inte vara verksamma i Finland.

– Enligt vår syn bryter de mot lotterilagen och det betyder att vi bekämpar deras verksamhet i Finland, säger Kumpulainen.

Diskussion om artikeln