Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Min Mat: Självhushållning populärt bland österbottningarna: "Det handlar om känslan att det här är eget från början till slut"

Från 2019
Uppdaterad 09.01.2019 08:21.
Ett trädgårdsland.
Bild: Yle / Hanna Othman

Österbottningar odlar gärna egna grönsaker, men framför allt bärplockning är populärt. Det finns ett symbolvärde i att äta bär som man själv plockat och det ger en extra krydda till tillvaron, tror sociologen Kjell Herberts.

Yle Österbottens och HSS Medias undersökning Min mat visar att 75 procent av kvinnorna och 62 procent av männen har plockat bär i år. Bland dessa fanns också många unga.

- Det har gått i arv det där och det finns i kulturen att om man har möjlighet, ska man plocka bär i skogen, säger Kjell Herberts som analyserat enkätresultaten.

Svampplockning var däremot lite mindre populärt, men det var ändå strax under 40 procent av österbottningarna som jagat svamp i skogen i år.

Även stadsbor odlar grönsaker

Att odla sina egna grönsaker är också vanligt i Österbotten enligt enkäten. Kring 57 procent svarade att de odlat grönsaker och där var det även jämnt mellan könen.

Även om man kunde tro det kunde man inte se några stora skillnader mellan lands- och stadsbor när det gäller grönsaksodlingen, säger Herberts.

- Många odlar grönsaker vid sommarstugan. Det finns tillgängligt inom en nåbar radie för österbottningar.

- Men ska man vara riktigt självhushållandet är det klart att man bor på landet, tillägger Herberts.

Kvinnor bakar mer bröd medan män jagar mer

Det fanns också vissa könsskillnader när det gäller självhushållning, som följer ganska traditionella normer.

51 procent av kvinnorna hade till exempel bakat sitt eget bröd, medan 38 procent av männen hade gjort det.

- Det är säkert en del som bakar väldigt ofta och andra enbart till jul. Men att det finns en tradition är ändå noterbart.

Fiske och jakt var istället mer mansdominerade med 46 procent av männen som fiskar själva och 23 procent som äter kött de själva jagat. Kvinnornas procent var 31 respektive 16.

- Jag är förvånad över att 16 procent av kvinnorna jagar, men man kan förmoda att många här svarat för hela hushållet, säger Herberts.

Traditioner och upplevelser viktiga

Att självhushållning ännu är populärt i Österbotten tror Herberts hänger mycket ihop med tradition och närheten till naturen.

- Det ligger nära till hands. Dels lever vi väldigt nära naturen, dels finns traditionen med att pappa gjorde det, och även farfar, mormor och så vidare. Och mormors bullar vill man också ge till sina barn.

Herberts påpekar att man i undersökningen inte mätt hur ofta österbottningarna gör de här aktiviteterna, men han tror inte så många gör det för det dagliga behovet.

Snarare handlar det om upplevelsen med att ha odlat, plockat eller fångat sin egen mat, menar Herberts.

- Det finns ett symbolvärde i att äta bär som man själv plockat och det ger en extra krydda till tillvaro, än att man bara köper färdigt.

Herberts nämner sportfiske vid sommarstugan som exempel.

- Att man ändå får den där gäddan man kan äta på kvällen tillsammans med familjen. Man ska inte underskatta det. Det handlar inte så mycket om ekonomi utan mer om känslan att det här är eget, från början till slut.

Skillnader mellan kommuner

Det gick även att se vissa kommunvisa skillnader, även om Herberts påpekar att resultaten här inte är helt tillförlitliga på grund av urvalet.

- Men här var det så uppenbart. Bara det att det visar sig att fiske är mer populärt i kustbanden än bland dem som bor i Pedersöre och Kronoby, visar nog att det är pålitligt.

Bland de österbottniska kommunerna utmärkte sig Korsnäs där bärplockning, svampplockning, grönsaksodling och husbehovsfiske är populärast.

- Korsnäs finns med överallt, de bor mitt i naturen, konstaterar Herberts.

I Malax är jakt överlägset populärast.

- Och det har jag fått bekräftat att det borde vara så. Att det hör till där, säger Herberts.

Grafik: Malin Ekholm och Petter West

Min mat - om Österbottningars matvanor