Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ont om praktikplatser inom vårdlinjerna på yrkeshögskolorna: “I värsta fall har platserna tagit slut inom några sekunder”

Från 2019
Elias Schulman står i gången på Arcada med händerna i kors.
Bildtext Elias Schulman.
Bild: Charlotte Lindberg

Att få en praktikplats kan i värsta fall handla om sekunder och en tävling om vem som hinner klicka på musen först.

Elias Schulman studerar för tredje året förstavård på yrkeshögskolan Arcada. Han är inte nöjd med systemet som man använder inom vårdutbildningen för att ansöka om praktikplatser. Enligt honom finns det även alldeles för få praktikplatser att söka.

- Systemet som vi använder för att ansöka om praktikplatser är väldigt besvärligt.

Vårdstuderande på Yrkeshögskolan Arcada använder sig av programmet Jobiili för att ansöka om praktikplatser.

Jobiili sträcker sig över hela Finland och de yrkeshögskolor som gått med i programmet använder det och för tillfället är det den största delen.

- Av fem praktikplatser jag sökt på Jobiili har jag fått en. Alla andra har jag fått med god tur då lektorn känt någon som kunde ta en extra studerande, säger Schulman.

Under hela utbildningen som sträcker sig över 4 år ska den som studerar förstavård ha 49 veckor praktik.

Även om vi som studerande inte kan räknas som arbetskraft kan vi jobba så pass mycket att vi tar en stor börda av en överbelastad avdelning

― Elias Schulman

Enligt Schulman är problemet att det släpps alldeles för lite praktikplatser och att det är alldeles för många studerande som söker på en och samma gång.

- Senast då vi ansökte om praktikplatser var det allt mellan en till tre sekunder från då praktikplatserna öppnade som de redan blivit bokade. Vi har nu folk på praktik i Kemi eftersom det inte fanns något i huvudstadsregionen eller i Nyland.

Ifall man blir utan en praktikplats kan man utföra praktiken under sommarlovet eller försöka klistra ihop ett schema som fungerar parallellt med föreläsningar.

Ett alternativ är att gå på föreläsningar under dagen och jobba under kvällen eller natten.

Ifall man inte har möjlighet att ordna det betyder det att studietiden förlängs.

Yrkeshögskolorna jobbar ständigt med att försöka få fler praktikplatser

När man ansöker om en praktikplats på Jobiili bygger man upp en egen profil i programmet med sin CV och information om vilken kompetens man ska få under praktiktiden.

Då praktikplatserna öppnar är programmet uppbyggt så att den öppnar först de praktikplatser som finns inom den egna regionen och fyra veckor senare, ifall det ännu finns platser kvar, kan alla runtom i Finland ansöka om platsen.

- Våra studerande kan i första hand söka till praktikplatser inom Helsingforsregionen och i andra hand till de resterande platserna, berättar Pernilla Stenbäck som är ansvarig för Jobiili på Arcada.

Programmet har utvecklats en hel del och enligt Stenbäck fungerar programmet ur en teknisk synvinkel utmärkt.

- Det positiva är att alla nu har en lika stor chans att få praktikplatsen och det är den stora skillnaden till det gamla programmet där vissa praktikplatser ibland kunde öppna endast för en skola. Så stora framsteg har gjorts, säger Stenbäck.

Pernilla Stenbäck, barnmorska
Bildtext Pernilla Stenbäck.
Bild: Claudia Rybin/Yle

Inom Helsingforsregionen finns fyra yrkeshögskolor vilket betyder att det är flera som söker samma platser samtidigt.

- Även om det kan bli en tävling står alla på samma startlinje, säger Stenbäck.

Hon berättar att de fyra yrkeshögskolorna tillsammans jobbar för att de skulle få fler praktikplatser för sina studerande.

- Vi försöker avtala med bland annat sjukvårdsdistrikten och andra institutioner inom vårdsektorn om vårt behov och vi har en kontinuerlig diskussion med praktikplatserna om vilka behov som finns. Att de inte alltid uppfyller behovet är ett problem som vi ständigt jobbar med, säger Stenbäck.

Enligt Stenbäck kan det också vara väldigt lärorikt att i mån av möjlighet åka till en annan stad för att utföra sin praktik.

- Vi försöker uppmuntra studerande att åka på praktik till en annan stad, det kan vara riktigt lärorikt och en bra arbetsupplevelse, säger hon.

Mer arbetskraft kunde hjälpa

Det knappa antalet praktikplatser inom vårdsektorn är ett problem som berör hela landet. Elias Schulman påpekar att sjukvårdsdistrikten skulle kunna hjälpa både studerande och sig själva med att ha fler praktikplatser.

- Även om vi som studerande inte kan räknas som arbetskraft kan vi jobba så pass mycket att vi tar en stor börda av en överbelastad avdelning, säger Schulman.

Enligt honom skulle vården bli mer patientvänlig då det skulle finnas mer vårdare ute på fältet.

- Vi är ändå ett extra par händer - men så släpper de inte ut fler praktikplatser. De klagar att det finns för få händer men de vägrar att ta fler studerande som hjälp.

Hyrian sairaanhoito-opiskelija annostelee lääkkeitä.
Bildtext En viktig del av utbildningen inom vården är att lära sig räkna mediciner.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Åsikterna är tudelade

Josefin Alm studerar för tredje året till barnmorska på Arcada. Hon har inte bra upplevelser om att ansöka om praktikplats, men enligt henne är åsikten tudelad mellan klasskamrater.

- Det hänger verkligen på sekunder. Man sitter framför datorn klockan 8:59 och väntar på att klockan ska slå nio och då den gör det är nästan alla platser redan bokade. Jag och många av mina klasskompisar har inte tillräckligt med praktikveckor bokade och en del har inte fått en praktikplats överhuvudtaget eftersom alla veckor är fullsatta, säger Alm.

Enligt Alm är det ändå många som tyckt om systemet och fått den praktikplats de önskat. Det här är första gången som Alm blivit helt utan en plats.

- Det kommer nog att ordna sig men det ska inte vara så jobbigt att få en praktikplats.

Enligt Alm har det ändå gjorts små framsteg. Bland annat Jorv har öppnat en extra plats för studerande.

Inte lika stor brist på platser för socionomer

Även om det är knappt om praktikplatser för vårdstuderande är inte situationen likadan för alla utbildningslinjer.

Lisa Sirén har aldrig varit rädd för att hon skulle bli utan en praktikplats. Hon studerar tredje året till socionom och har utfört sin praktik på både daghem och ålderdomshem.

Systemet med att ansöka om en praktikplats som socionomstuderande är annorlunda. Sirén berättar att det under de första åren var en lång lista på praktikplatser som gick runt i klassen där man skulle fylla i sitt namn.

- Det fungerade inte så bra det första året, men det andra året hade alla så olika preferenser att det gick lättare, säger hon.

Lisa Sirén står framför matsalen i Arcada.
Bildtext Lisa Sirén.
Bild: Charlotte Lindberg

Under tredje året har studerandena en fördjupad praktik som de själva ska boka. Man kontaktar praktikplatsen själv, men för att det inte ska bli dubbelbokningar måste man få grönt ljus av den lektor som har ansvar för utbildningsområdet.

- Det har flera gånger hänt att man kontaktat samma ställe och så har ingen fått platsen eftersom de trott att någon redan är på väg. Ifall flera personer är intresserade av att utföra sin praktik på samma ställe är det lektorn som bestämmer vem som får kontakta institutionen, säger Sirén.

Enligt henne har flera ställen särskilt under den fördjupade praktiken bokats framför näsan eftersom det är så många som ansöker om praktik.

- Men det finns oändligt med platser bara man är kreativ och försöker hitta något själv, säger Sirén.