Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Räkningen från hälsocentralen kan stiga från 61,80 till flera hundra – oppositionen sågar regeringens förslag till kundavgifter

Från 2019
Annika Saarikko.
Bildtext Annika Saarikko presenterade på onsdagen ett förlag till avgifter inom våden.
Bild: Lehtikuva

Oppositionen kritiserar regeringen för att höja avgifterna i vården. Riksdagen började på onsdagen behandla en ny lag om kundavgifter som enligt regeringen gör avgifterna mer rättvisa i olika delar av landet. Enligt oppositionen blir vården dyrare för de mest utsatta.

Avgifterna inom den offentliga vården varierar i dag stort från kommun till kommun. Regeringen vill nu slå fast avgifterna i lag.

Enligt förslaget ska ett besök hos en allmänläkare vid en hälsocentral inte få kosta mer än 20,60 euro och ett besök hos en specialläkare 41,20 euro.

- Det gör systemet mer rättvist för alla i olika delar av Finland. Till exempel för äldre personer får vi nu klarhet i en djungel av avgifter. Särskilt när det gäller boende får vi klara regler för vad det får kosta och vilka kriterier som ska bestämma priset, säger familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C).

Nu skrivs kundavgifterna in i lagen så att enskilda landskap inte kan använda oskäliga avgifter som en nödlösning vid ekonomiska svårigheter

Annika Saarikko, familje- och omsorgsminister

Ett uttalat mål är också att den nya lagen om kundavgifter ska se till att avgifterna inte skenar i väg på grund av vård- och landskapsreformen.

- Nu skrivs kundavgifterna in i lagen så att enskilda landskap inte kan använda oskäliga avgifter som en nödlösning vid ekonomiska svårigheter, säger Saarikko.

Regeringen föreslår också att så gott som alla hälsovårdstjänster ska bli gratis för barn. Av den som är under 18 ska landskapen bara kunna uppbära en avgift i vissa undantagsfall, till exempel om patienten uteblivit från en bokad tid.

Vården blir i praktiken dyrare säger oppositionen

Oppositionen kritiserar ändå regeringens förslag och menar att det i praktiken gör hälsovårdstjänsterna dyrare, framför allt för dem som behöver mycket vård.

- Det stora problemet är att man täcker alla förbättringar genom att öka avgifterna inom bashälsovården. Det innebär att man får betala mera för varje besök när man till exempel går till en läkare vid en hälsocentral, säger Vänsterförbundets ordförande Li Andersson.

- Det här kommer att slå hårt mot låginkomsttagare som har ett stort behov av hälsovårdstjänster, tillägger hon.

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson den 1 juli 2016.
Bildtext Li Andersson.
Bild: All Over Press / Jarno Kuusinen

Orsaken till att vården kan bli dyrare är att de flesta kommuner i dag tar betalt för högst tre läkarbesök vid en hälsocentral. Den maximala avgiften blir då 61,80 euro per år. Alternativt kan kommunerna uppbära en årsavgift på 41,20.

Enligt regeringens förslag ska det istället enbart finnas ett årligt avgiftstak på 683 euro som även omfattar till exempel tandvårdstjänster.

- Med andra ord, om du går till läkaren en gång per månad kommer räkningen i fortsättningen att vara 247,20 euro per år. Det är en enorm kostnadsökning, säger Veronica Rehn-Kivi (SFP) i ett pressmeddelande.

De som är mest utsatta i vårt samhälle kommer att få det ännu svårare

Veronica Rehn-Kivi

Enligt henne kommer höjningen av kundavgifter i praktiken att drabba de mest utsatta.

- Samtidigt som regeringen höjer på de årliga läkaravgifterna har vi över 300 000 vårdavgiftsräkningar som går till utmätning varje år. De som är mest utsatta i vårt samhälle kommer att få det ännu svårare, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi
Bildtext Veronica Rehn-Kivi.
Bild: Mikko Ahmajärvi/Yle

De som inte har råd har rätt till lägre avgifter

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko tillbakavisar kritiken och säger att avgifterna som helhet inte kommer att stiga.

- Den helhetssumma som kommunerna och staten får in på kundavgifterna är fortsättningsvis ungefär lika stor. Det här är en helhet där enskilda avgifter kan stiga för enskilda kunder, medan andra avgifter för andra kunder kan bli mindre, säger Saarikko.

Hon påpekar också att den nya lagen ger mindre bemedlade kunder rätt till lägre vårdavgifter.

- För personer med låg inkomst blir det tydligare att de har rätt till sänkta vårdavgifter. Landskapen blir skyldiga att informera om rätten till avdrag för den som har ekonomiska svårigheter, säger Saarikko.

Försvarar privata vårdbolags rätt till operationer

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko försvarade också i dag ett omstritt förslag om att låta mindre privata sjukhus utföra samma typ av operationer som små offentliga sjukhus fråntogs för ett drygt år sedan.

Enligt förslaget som på onsdagen började behandlas i riksdagen ska små sjukhus få utföra operationer som kräver att patienten sövs ner om de befinner sig på mindre än 30 minuters ambulansresa från ett centralsjukhus med jour dygnet runt.

Vi behöver lagen för att vårdgarantin ska kunna gälla även när det är rusning och de offentliga sjukhusen inte klarar av att utföra alla operationer

Annika Saarikko, familje- och omsorgsminister

I praktiken gynnar förslaget i stor utsträckning privata vårdföretag.

Enligt Saarikko är syftet med förslaget att få gemensamma spelregler för privata och offentliga sjukhus och att trygga tillgången på vård.

- Vi behöver lagen för att vårdgarantin ska kunna gälla även när det är rusning och de offentliga sjukhusen inte klarar av att utföra alla operationer.

- Varför kan operationerna då inte skötas av de offentliga sjukhus som tidigare skötte dem? Jo, det handlar om bristen på kunnig personal, patientsäkerhet och behovet att stävja kostnaderna inom vården, säger Saarikko.

Diskussion om artikeln