Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fästingburen neuroborrelios hittas på mindre än en halv timme med ny metod

Från 2019
Uppdaterad 10.01.2019 11:07.
Fästing på hud.
Bild: Viktor Cap 2013

Antalet fall av borrelios har ökat märkbart de senaste åren.

År 2017 registrerade Institutet för hälsa och välfärd, THL, 2 318 fall av borrelios, vilket var en klar ökning från 2016 då 1 933 fall upptäcktes.

Men samtidigt utvecklas diagnostiken kring fästingburna sjukdomar.

Neuroborrelios, det vill säga då borreliosen spridits och påverkar centrala nervsystemet, kan med en ny metod hittas med ett snabbtest.

- Efter att ett prov har tagits på patienten tar själva laboratorieanalysen mindre än en halv timme, berättar doktoranden Annukka Pietikäinen vid Åbo universitet.

Annukka Pietikäinen.
Bildtext Annukka Pietikäinen
Bild: Åbo universitet

Metoden går ut på att man förutom att mäta antikroppar också mäter signalmolekylerna CXCL13, vilket märkbart försnabbar undersökningen.

- Att mäta antikroppar är ett arbetsdrygt och långsamt arbete, så med ett snabbtest kan patienten mycket snabbare få rätt diagnos och rätt medicinering.

Efter ett snabbtest mäts för säkerhets skull också antikroppar för att fastställa diagnosen.

Metoden har sedan april 2018 använts vid Åbo universitetscentralsjukhus. Med CXCL13 kan man snabbt också mäta om en ny infektion bryter ut.

Rakt fram Åbo universitets byggnad Mikro och till höger Medisiina. I bakgrunden ÅUCS A-sjukhus och U-sjukhus.
Bildtext Borreliosforskningen vid Åbo universitet.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Pietikäinen visar dessutom i sin doktorsavhandling att man kan hitta borreliabakterier genom en PET-kameraundersökning.

Vid positronemissionstomografi på möss kunde hon se var bakterien fanns och om bakterierna flyttade på sig till andra organ.

Patienter får dropp.
Bild: YLE/Nicole Hjelt

- Vi tror att man i framtiden kan göra PET-kameraundersökningar av borrelia också på människor, för att se i vilka organ bakterierna finns och var antibiotikan ska sättas in, förklarar Pietikäinen.

Annukka Pietikäinens doktorsavhandling granskas fredagen den 18 januari vid Åbo universitet.

Diskussion om artikeln