Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vardagen kan bli tung för snuttjobbare - byråkratin är särskilt snårig

Från 2019
En kvinna gör tusen saker på en gång.
Bild: Yle/Johanna Aulén

Fackcentralen FFC har låtit utreda snuttjobbets olika för- och nackdelar, bland annat hur väl snuttjobb går att förena med arbetslöshetsförmåner.

Det blir allt vanligare med snuttjobb på arbetsmarknaden, och det var också orsaken till att undersökningen gjordes.

En av iakttagelserna i rapporten var att snuttjobben inte bör öka. Fenomenet bör motarbetas och de negativa konsekvenserna lindras, slår författarna Mikko Kesä och Pekka Ylikojola fast.

Svårt att förena snuttjobb med arbetslöshetsförmåner

Ett av problemen är svårigheten av förena arbetslöshetsförmåner med visstidsjobb och olika arbetsgivare.

Folkpensionsanstalten får inte alltid in de lönekvitton och intyg som behövs i tid - och då fryser man arbetslöshetsförmånerna tills alla utredningar gjorts.

De drar ofta ut på tiden och snuttjobbaren - som också behöver FPA-stöd - kan få vänta länge på sina pengar.

Tjänstemännen inte tillräckligt kompetenta

Dessutom visar utredningen att tjänstemännen inte alltid är tillräckligt kompetenta. Felaktiga beslut kan ha fattats och bemötandet av klienterna är ibland icke-professionellt.

Det här är också en jämlikhetsfråga, påpekar forskarna. De som vet hur systemet fungerar och kan tala för sin sak, klarar sig bättre än personer som inte har tillräcklig insyn i byråkratin eller möter den första gången.

Hoppas på enklare byråkrati

Utredningen gjordes med enkäter av slumpmässigt utvalda personer, och de som svarade hoppades på lättare byråkrati och en utveckling av de elektroniska systemen som kunde underlätta utredningsarbetet i samband med saknade lönekvitton och annat sådant.

Man hoppades också på en egen intresseförening eller -instans som skulle försvara snuttjobbarnas och freelance-arbetarnas förmåner.

Det verkar också vara ett hårt jobb att söka kortvariga jobb. Det gäller att vara ständigt redo, säger de intervjuade.

Tung vardag för snuttjobbare

Forskarna talar om en triangel som gör vardagen jobbigare för en person med korta arbetsförhållanden än för personer med stadigt jobb: Det är tungt att ständigt vara på jakt efter jobb, att utföra själva jobbet (den produktiva fasen) och söka stöd för arbetslöshetsperioderna.

Allt detta tär på den tid som snuttjobbaren kan vara ledig och återhämta sig.

Det finns ändå positiva aspekter: Snuttjobbarna upplever de får lära sig nya saker och självförtroendet växer, i synnerhet om personen i fråga varit arbetslös.

Dessutom upplevs korta arbetsförhållanden som flexibla och bra i vissa livssituationer.

Diskussion om artikeln