Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Höga glyfosathalter i odlingsmarken kan betyda att frön gror långsammare

Från 2019
Uppdaterad 10.01.2019 13:01.
Havrestrå i närbild.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Ogräsbekämpningsmedlet glyfosat försvinner långsamt ur de finländska odlingsmarkerna, visar forskning vid Naturresurscentralen Luke, Åbo universitet och Finlands miljöcentral.

Forskarna tog prover av 18 åkrar i Egentliga Finland och Tavastland före glyfosatbesprutningen, ett dygn efter besprutningen och strax före vintern.

De högsta halterna glyfosat, 0,9-6,0 milligram/kg, uppmättes strax efter besprutningen i ett 2,5 centimeter tjockt jordlager.

Då vintern stod för dörren i oktober-november låg halterna fortfarande på närmare 6 milligram/kg på åkrar som hade behandlats med glyfosat i ett par omgångar under året.

Påverkar tillväxten

I de djupare jordlagren (över 20 centimeter) minskade halterna snabbt. Glyfosatet stannar alltså kvar i de övre lagren, där ämnet kan försena växternas förmåga att gro och växa.

Till exempel upptäckte forskarna att glyfosatrester påverkade tillväxten för bland annat potatis, rybs och havre.

På obesprutade åkrar blev havreskotten till en början hela 23-49 procent längre än på besprutade åkrar. Efter nio veckor hade skillnaden ändå utplånats.

Hotar inte vattendrag

Glyfosat binds lätt till markpartiklarna och hotar därmed inte vattendrag i någon större utsträckning, visar forskningen. Enligt Miljöcentralen har man i prov av ytvatten uppmätt 1 mikrogram glyfosat per liter.

Glyfosat används för ogräsbekämpning i trädgårdar, skogsodlingar och odlingsmarker. Bruket av glyfosat inleddes 1976. Åren 2010 och 2011 såldes över 900 ton glyfosat, år 2017 var mängden 600 ton.

Glyfosat säljs bland annat under varumärket Roundup.

Diskussion om artikeln