Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Finsk undersökning: Förändring i relationen påverkar hur aktiva vi är – soffan lockar nyskilda män och nyförälskade kvinnor

Från 2019
Person som promenerar i skogen vintertid.
Bildtext Antalet steg vi tar har ett samband med vilken relationsstatus vi har. Det visar en färsk undersökning vid Jyväskylä universitet.
Bild: Most Photos/Olandsfokus

En skilsmässa eller separation påverkar hur många steg vi tar per dag. Nyskilda män och kvinnor som inlett ett nytt förhållande minskar på antalet steg de tar per dag, visar en färsk undersökning vid Jyväskylä universitet som är unik i sitt slag.

Kvinnor som hittat en ny kärlek och nyskilda män tar färre steg i vardagen än vad de gjorde innan denna livsförändring.

Enligt forskarna är det svårt att ge en förklarande faktor till de förändringar som sker i den fysiska aktiviteten då en relationsstatus ändras.

- Forskningen är unik i sitt slag och jag blev genuint överraskad över en del av resultaten.

Det säger Mirja Hirvensalo som är professor i idrottspedagogik vid Jyväskylä universitets idrottsvetenskapliga fakultet.

Finländska kvinnornas vetskap om hälsa är så stor att jag utgick från att ett nytt förhållande inte skulle påverka deras motionsvanor

En förändring i livssituationen till följd av skilsmässa eller en ny partner påverkar alltså kvinnor och män på helt olika sätt.

- Det positiva i forskningen är att bland de övre socioekonomiska grupperna hade de aeroba stegen ökat överlag.

Det var i och för sig föga överraskande menar Hirvensalo, eftersom man vet från förr att denna grupp är fysiskt mera aktiv jämfört med andra.

Med aeroba steg avses långvariga och intensiva motionsperioder där stegtätheten är minst sextio steg per minut.

Soffan lockar nyskilda män och nyförälskade kvinnor

Då männen separerar så försvagas alltså deras fysiska aktivitet mätt i steg liksom övriga hälsofaktorer.

Bland kvinnor ser man ingen sådan effekt.

Kvinnorna å sin sida minskade på den fysiska aktiviteten mätt i steg då de inledde ett nytt förhållande eller flyttade ihop med någon ny.

Varför, kan man enbart spekulera om.

- Är det på grund av att deras liv lugnar sig och de fokuserar på parförhållandet? Vi vet inte, vi kan bara gissa.

Hirvensalo påpekar att man från tidigare forskning vet att alla slags förändringar som exempelvis arbetslöshet, flytt, barn, ändringar i parförhållande och sjukdomar påverkar den fysiska motionen.

Att män som skilde sig minskade på hur många steg de tog per dag, förvånade därför inte så mycket.

- Folk borde bli mer medvetna om att livsförändringar ofta för med sig en minskning av fysisk aktivitet.

Kanske ligger värdet i denna forskning i att belysa och lyfta fram just det, menar Hirvensalo.

mirja hirvensalo
Bildtext Mirja Hirvensalo är professor i idrottspedagogik vid Jyväskylä universitet. Hon anser att värdet av denna forskning är att upplysa folk om att vara alerta vid livsförändringar och inte minska på vår fysiska aktivitet då, vilket är vanligt.
Bild: Yle/Petteri Kivimäki

Hur många steg per dygn tar du?

Det fanns en del i forskningsresultaten som till och med överraskade professor Hirvensalo.

- Finländska kvinnornas vetskap om hälsa är så stor att jag utgick från att ett nytt förhållande inte skulle påverka deras motionsvanor så mycket som det faktiskt gjorde.

Stegen mättes under åren 2007 och 2011 bland dryga tusen finländare och studien blev klar i höstas.

Forskningen anses som mycket tillförlitlig eftersom personerna använt stegmätare, vilket gett forskarna tillgång till objektivt mätt fakta.

Den rekommenderade mängden steg är tiotusen per dag och uppnåddes år 2007 av en femtedel medan motsvarande andel år 2011 var en fjärdedel.

Man blev alltså överlag fysiskt mera aktiv under denna tidsperiod.

Kvinnor gick överlag fler steg än män och samtliga vara aerobiskt aktivare under veckoslut än under vardagar.

Som slutsats drar forskarna även att en fjärdedel av männen och var femte kvinna är inaktiva baserat på den totala mängden steg per dag.

Som inaktiv räknas de som tar färre än femtusen steg om dagen.

En femtedel av kvinnorna och femton procent av männen kunde klassas som aktiva, det vill säga de tog minst tiotusen steg per dag.

Den här undersökningen är en del av den så kallade LASERI-forskningen (Lasten ja nuorten sepelvaltimotaudin riskitekijät) som är en uppföljningsstudie som pågått i över trettio år.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln