Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Daghemmet Petter i Virkby får två avdelningar - förskolan flyttar in i daghemmet

Från 2019
Uppdaterad 07.03.2019 10:28.
Virkby skola
Bildtext Daghemmet Petter och Lilla My ligger nära Virkby skola.
Bild: YLE/Sofia Söderlund

Den svenska småbarnspedagogiken i Virkby i Lojo står inför förändringar. Gruppfamiljedaghemmet Lilla My föreslås bli en daghemsgrupp på daghemmet Petter.

Samtidigt föreslås det att förskoleundervisningen i Virkby ordnas i daghemmets lokaler och inte som nu i Virkby skola.

Gruppfamiljedaghemmet Lilla My finns i samma byggnad som daghemmet Petter.

Daghemmet har en grupp för 3-5-åringar där det i dagens läge finns 20 barn. Där jobbar en lärare inom småbarnspedagogik och två barnskötare inom småbarnspedagogik.

I gruppfamiljedaghemmet finns det åtta barn och där jobbar en barnskötare och en gruppfamiljedagvårdare.

Färre förskolebarn i höst

Det här läsåret finns det elva förskoleelever i Virkby skola, nästa läsår är de enligt prognosen endast fem. Där jobbar en lärare inom småbarnspedagogik och en barnskötare inom småbarnspedagogik.

Lojo har som mål att avstå från gruppfamiljedaghem och planerar därför att omorganisera småbarnspedagogiken i Virkby.

Svenska sektionen vid nämnden för barn, unga och familjer föreslår nämnden att daghemmet Petter får två grupper. Där skulle finnas en grupp för 5-6-åringar och en grupp för 1-4-åringar.

Förskolebarnen skulle flytta från Virkby skola till daghemmet Petter.

Lika många anställda

I daghemmet skulle det jobba två lärare inom småbarnspedagogik och fyra barnskötare inom småbarnspedagogik. Befattningen gruppfamiljedagvårdare skulle ändras till gruppassistent.

Om nämnden för barn, unga och familjer godkänner förslaget på onsdag (6.3) så genomförs förändringarna i början av augusti i år.

Föräldrar och personal har fått information om förändringarna.

Tillägg 7.3: Nämnden för barn, unga och familjer godkände tillägget på sitt möte 6.3.

Diskussion om artikeln