Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasastuderande får praktikplats i amerikanska senaten – vill bidra med nordisk kunskap

Från 2019
Uppdaterad 14.01.2019 11:55.
Anna Sjöström i Academill.
Bildtext Anna Sjöström kommer under hösten att arbeta som praktikant för Oregons senator Ron Wyden (demokrat).

Anna Sjöström kommer att tillbringa hösten i Washington D.C. och arbeta för Oregons senator Ron Wyden (demokrat). Det är fråga om en praktikantplats som hon fått genom Liberal praktik, ett program som sorterar under Svenska bildningsförbundet, vilket i sin tur har en koppling till SFP.

Organisationen förmedlar praktikplatser och Svenska kulturfonden finansierar, vilket årligen möjliggör praktikplatser för ett tiotal unga finlandssvenskar.

Anna Sjöström som studerar statskunskap vid Åbo Akademi i Vasa har förstås stora förväntningar på sin praktikperiod i senaten.

- Jag får en inblick på nära håll i en av världens största politiska huvudstäder, jag får en möjlighet att lära mig om både amerikansk och internationell politik.

Det praktiska arbetet handlar om att bistå senatorns egen stab av anställda.

- Det blir att hjälpa till med research i olika policyfrågor, delta i det dagliga arbetet och följa med på olika möten och förbereda texter.

Anna Sjöström i academill i Vasa
Bildtext Anna Sjöström tror att det blir ett intensivt arbete.

Intresse för politik hemifrån

Anna Sjöström är inställd på långa dagar och hårt arbete. En typisk arbetsdag är troligtvis längre än åtta timmar.

- Jag tänker mig att det blir mer intensivt arbete, med mer punktinsatser som möten och olika evenemang. Jag kommer knappast att vara alltför bunden till skrivbordet, säger Anna Sjöström.

Säkert är det spel i kulisserna, olika dealings och vem som har en pakt med vem och hjälper varandra

Varför väljer man då att åka till USA och senaten på praktik?

Malaxbördiga Anna Sjöström säger att hon alltid varit intresserad av politik och historia.

- Det har kommit hemifrån.

Kandidatavhandlingen ledde fram till praktiken

Under studierna i statskunskap skrev Anna Sjöström sin kandidatavhandling som tangerar det amerikanska presidentvalet 2016.

- Då blev jag ännu mer intresserad och började läsa in mig mer på amerikansk politik.

Därefter kom Anna Sjöström i kontakt med Liberal praktik, via en annan ÅA-studerande som fått praktikplats i Bryssel.

Sjöström var ändå mer intresserad av USA. Hon har sökt den här praktikplatsen en gång tidigare.

- Nu gick det vägen och jag åker iväg i början av hösten.

Hur har politiken i USA förändrats efter presidentvalet 2016?

- Det har gått från sakfrågor och verklighetsförankring till en mer flytande verklighet. Fokusområden har ändrat mycket - det handlar om en handfull ämnen nu, i stället för det breda spektret, som man borde ha i politiken. Helhetssynen saknas, säger Anna Sjöström.

Alla dörrar öppna för en framtida karriär

Anna Sjöström säger att det finns ett stort intresse för den nordiska välfärdsmodellen i USA.

- Många amerikaner fascineras av den. Jag kan bidra med det jag lärt mig på utbildningen i statskunskap här vid ÅA och mina egna erfarenheter, säger Anna Sjöström.

Tänker du dig en karriär i USA?

- I vår får jag min magisteravhandling i handelsrätt färdig vid Hanken. Det känns som att alla dörrar är öppna nu.

- Jag kommer att få en unik inblick i den internationella miljön och vad det finns för möjligheter ute i världen.

I vår får jag min magisteravhandling i handelsrätt färdig vid Hanken. Det känns som att alla dörrar är öppna nu

Hur tror du verkligheten skiljer sig från tv-serien House of cards?

- Jag hoppas förstås att det skiljer sig en hel del, men en del av det mer teoretiska inslaget kan säkert stämma. Säkert är det spel i kulisserna, olika dealings och vem som har en pakt med vem och hjälper varandra.

Anna Sjöström, hemma från Malax, har fått praktik i den amerikanska senaten - Spela upp på Arenan