Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Borde Finland gå Sveriges väg och slopa spelmonopolet? Finländarna ger Veikkaus dess legitimitet, säger forskare

Från 2019
En hand på ett digitalt pokerspel på Casino i Halsingfors.
Bild: YLE/Nella Nuora

Ska spelmonopolet öppna för kommersiella aktörer eller är vi nöjda med monopolet i Veikkaus händer? Både enligt Veikkaus och forskare är det osannolikt att vi frångår monopolet, men på Zlatan Ibrahimovics spelbolag är synen helt annan.

I Finland har spelmonopolet en stark status politiskt och situationen här är helt annan än i Sverige som övergick till en licensmarknad för penningspel vid årsskiftet.

Forskardoktor Riitta Matilainen forskar i penningspel vid centret för konsumentforskning vid Helsingfors universitet och hon anser att det är osannolikt att vi i Finland kommer att se spelmarknaden öppen för flera aktörer.

Orsakerna är dels politiska och dels att bara omkring 10 procent av allt penningspelande går till utlandet i Finland. Det är Veikkaus som står bakom den uppskattningen.

Av det spelandet som sker på nätet uppger Veikkaus att det är omkring 30 procent som riktar sig till utlandet.

– Jag tror att vi kommer att se någon slags diskussion om Sveriges situation därför att vi har ofta följt Sveriges modell. Däremot tror jag inte att vi kommer att följa Sverige i frågan om att öppna spelmonopolet, för här i Finland har vi en politiskt konsensus om Veikkaus och spelmonopol, säger Matilainen.

Enligt Matilainen är ytterligare ett argument som talar för att Veikkaus ställning inte kommer att ändra att Veikkaus stärktes i början av år 2017. Då slogs RAY, Fintoto och gamla Veikkaus samman till ett bolag istället för tre separata.

Forskardoktor Riitta Matilainen.
Bildtext Riitta Matilainen anser att det är osannolikt att spelmonopolet öppnas.
Bild: Yle/ Axel Nurmio

Däremot anser Matilainen att det är viktigt att följa med vad som händer i Sverige nu då spelmonopolet har öppnat för konkurrens.

– Det är mycket viktigt att följa vad som händer i Sverige och det är också viktigt att vi för en diskussion om penningspel här i Finland, säger Matilainen.

På Veikkaus följer man också med Sveriges utveckling, men vice vd Velipekka Nummikoski påminner om att Sverige och Finland går inte hand i hand i den här frågan.

– Så klart följer vi med Sveriges läge med större intresse då det är grannlandet, men i och med att EU tillåter att varje land får sätta sina egna regler för penningspel så går vi inte hand i hand.

Penningspel i Finland

Spelmarknaden online är global

Att Sverige öppnar sin spelmarknad ger upphov till diskussion i Finland håller Nummikoski med om, men situationen är ändå annorlunda i Sverige än i Finland.

– I Sverige hade de så kallade officiella aktörerna inte en så stor marknadsandel då majoriteten av nätspelandet skedde på utländska sajter, vilket är mycket annorlunda än läget i Finland i dag. Men det är klart att det är bra om beslutsfattarna och andra parter följer med hur läget utvecklas här, säger Nummikoski.

Velipekka Nummikoski sitter vid ett bord.
Bildtext Velipekka Nummikoski föjer med Sveriges situation för att grannländer alltid intresserar mer än andra länder.
Bild: Retu Liikanen / Yle

Nummikoski påminner också om att nätspelandet är en global marknad som inte känner några statsgränser.

– Sveriges läge ändrar inte på något med tanke på nätspelandet. Det är ändå myndigheternas ansvar att övervaka att lagen följs och hur de utländska bolagen verkar i Finland, säger Nummikoski.

Lagen i Finland utgår från att det är Veikkaus som har ensamrätt att verka och marknadsföra på fasta Finland. Åland har andra regler i och med spelbolaget Paf.

Legitimiteten bland finländare kärnan till Veikkaus status

Veikkaus monopolstatus lever vidare på grund av att det finns ett brett konsensus om penningspelsmonopolet.

Däremot kan Veikkaus monopolstatus tappa legitimitet om många börjar spela utomlands. Forskare Riitta Matilainen är inte oroad för Veikkaus del.

– Det handlar om legitimitet. Hur kan Veikkaus säga att de har monopol på penningspel om människor spelar mycket utomlands? Däremot tycker jag att det inte är så illa att cirka tio procent av allt spelande går till utlandet, säger Matilainen.

Däremot kan hon inte säga hur många som måste spela på utländska sajter innan man kan säga att Veikkaus har tappat legitimitet. Det handlar om hur finländarna upplever det, säger hon.

– Jag tror också att det är en politisk fråga. Så jag kan inte ge något procentantal som måste spela utomlands, säger Matilainen.

VD:n på Zlatans spelbolag: "Finland går miste om skattepengar"

Ett av bolagen som har fått licens för att verka i Sverige är Bethard Group, och de har fått licens för flera spelsajter i Sverige.

Erik Skarp är direktör och grundare för bolaget. Delägare i bolaget är fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovic.

Till skillnad från Nummikoski och Matilainen ser Skarp stora likheter med den finska och svenska spelmarknaden så som den såg ut innan årsskiftet.

– På grund av internet och teknologins framfart har företag kunnat konkurrensutsätta monopolet, vilket inte är tanken såklart. Det kan man ändå göra på ett legalt sätt genom den europeiska spellicensen.

Han anser ändå att det är synd att lagstiftningen inte fungerar.

– Det är olyckligt för utvecklingen rent generellt att man har en lagstiftning i vissa länder som till exempel Finland och i Sverige tidigare, som egentligen inte fungerar. För det innebär att Finland går miste om skattepengar, säger Skarp.

Penningspel i Sverige

Skarp anser att den svenska modellen är ett bra sätt att uppdatera lagstiftningen så att den motsvarar verkligheten i dag, och att det finns många positiva sidor med att omreglera marknaden.

– Att man får konkurrens har alltid varit bra för kunden, man får bättre kontroll och att man helt enkelt får in skattepengar, vilket är positivt, säger Skarp.

Enligt Skarp var de förberedda på hur regleringen skulle komma att se ut. Då han själv har vuxit upp med de svenska värderingarna så var det enkelt att anpassa sig till de svenska reglerna.

Det är viktigt att skatten är på en rimlig nivå så att kanaliseringen lyckas

― Erik Skarp

– Vi var förberedda på att ansvar skulle ligga i fokus vilket vi som spelbolag också ser som positivt, säger Skarp.

Han anser också att spelskatten på 18 procent som bolagen ska betala ligger på en rimlig nivå.

– Det är viktigt att skatten är på en rimlig nivå så att kanaliseringen lyckas, och enligt vår erfarenhet löser ett skatteuttag på omkring 18 procent problemet, så att säga, berättar Skarp.

Kanalisering är ett ord som återkommer inom spelbranschen och i speldiskussioner. Det innebär att man försöker styra konsumenter till en viss typ av tjänster istället för att de använder andra aktörer.

I Sverige innebär kanaliseringen att bolagen anser att det lönar sig att skaffa licens i Sverige och att vara verksamma enligt de reglerna som råder där, istället för att spelbolagen fortsätter verka under andra länders licenser där de skulle följa andra regler.

Då man talar om kanalisering i finsk kontext handlar det om att Veikkaus vill kanalisera spelandet till sig istället för till utlandet, säger både Nummikoski på Veikkaus och Matilainen på Centret för konsumentforskning.

Skarp anser att regleringen i Sverige angående marknadsföringen står i linje med andra länder som har ett licensbaserat system i Europa.

– I det stora hela är vi nöjda med regleringen och vi hoppas att det blir en lyckad reglering i Sverige, säger Skarp.

Diskussion om artikeln