Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fyra anställda vid Åbolands sjukhus jobbar just nu hellre vid andra sjukhus – personalchefen ser ingen anledning till oro

Från 2019
Uppdaterad 16.01.2019 08:35.
Skylt vid Åbolands sjukhus
Bildtext Numera har Åbolands sjukhus endast operationsverksamhet på vardagar.
Bild: Yle/Johanna Ventus

En följd av de pågående förändringarna vid Åbolands sjukhus är att fyra anställda har valt tjänstledighet för att i stället jobba vid andra sjukhus. Enligt Åbolands sjukhus personalchef finns ändå ingen anledning till oro.

Klart sedan tidigare är att Åbolands sjukhus proteskirurgi har upphört. Numera har sjukhuset endast operationsverksamhet måndag till fredag.

Det här skiftet har lett till att två från den tidigare kirurgiska avdelningen och två från den tidigare operationsavdelningen nu är tjänstlediga.

Sjukvårdare på ett sjukhus
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle / Mika Kanerva

– En del av personalen vill fortsätta att jobba treskift och de har möjlighet att flytta till Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS). En del har också sökt sig till den privata sektorn, då vi inte längre har tung kirurgi och de vill jobba med just det. Det känns alltid när kunskap försvinner och det är klart att vi saknar deras kunnande och erfarenhet, säger Åbolands sjukhus personal- och utvecklingschef Susanna Friman.

Samarbetsförhandlingarna ska slutföras under januari

Dagkirurgin i dess nuvarande form sker på Åbolands sjukhus, men det är ÅUCS verksamhet då den nya lagstiftningen förutsätter det.

Den nya lagstiftningen och förändringarna den medför har också lett till samarbetsförhandlingar vid Åbolands sjukhus, förhandlingar som ska slutföras under januari.

Ingen har tagit tjänstledigt för att det har varit dålig stämning. Feedbacken jag har fått är att de ville prova sina vingar efter att ha jobbat länge på ett och samma ställe

Trots en oviss framtid om hur Åbolands sjukhus verksamhet kommer att se ut menar Susanna Friman att stämningen är fortsatt god.

– Ingen har tagit tjänstledigt för att det har varit dålig stämning. Feedbacken jag har fått är att de ville prova sina vingar efter att ha jobbat länge på ett och samma ställe.

Susanna Friman vid sitt skrivbord.
Bildtext Susanna Friman.
Bild: Yle / Marie Söderman

Haft personliga samtal med personalen

Hon menar vidare att det alltid är tungt med förändringar och ovisshet, men att ledningen och personalen har diskuterat de här frågorna jättemycket.

– Så långt som det går har vi försökt förhindra dålig stämning och jag tycker att vi har haft en väldigt öppen diskussionsanda. Jag har själv haft personliga samtal med personalen i två olika omgångar. Därutöver har många också tagit kontakt med mig.

Åbolands sjukhus
Bildtext Åbolands sjukhus.
Bild: Yle/Nina Bergman

Personalchefen säger att man var beredd på att del väljer att lämna Åbolands sjukhus när den tunga kirurgin försvinner.

– Helt överraskande var det här inte, för vi visste att lagstiftningen gällande operationsverksamhet var på gång. Men den kom kanske med en lite rask tidtabell och det är därför det har varit lite utmaningar. Samtidigt handlar det inte om sådana utmaningar som vi inte skulle kunna klara av någorlunda bra. Med tanke på situationen har vi nog klarat oss relativt bra, fast det delvis har varit tungt.

Antalet operationer har minskat

Susanna Friman är inte orolig för att förändringarna ska leda till en försämrad service vid Åbolands sjukhus.

– Nu måste vi gå vidare med de resurser vi har kvar, och de som är kvar har också en lång erfarenhet. Man måste också komma ihåg att vår verksamhet har minskat. Proteskirurgin som tog slut vid årsskiftet innebär att vi nu har färre operationer.

Vi visste att den nya lagstiftningen gällande operationsverksamhet var på gång. Men den kom kanske med en lite rask tidtabell

Hur ser du på framtiden för de avdelningarna som har berörts av de här förändringarna?

– Det är svårt att säga vart lagstiftningen i det här landet går. Många av de här sakerna bestäms också på nationell nivå, så lokalt sett får vi se hur vi går vidare. Jag hoppas att vår verksamhet får fortsätta i gott samarbete med ÅUCS och vi kommer säkert även i framtiden överens med dem om bra lösningar.

Hur är intresset för att jobba hos er just nu?

– Vi rekryterar som bäst sjukskötare till operationsavdelningen. Vi har aldrig haft några problem med att kunna rekrytera personal till Åbolands sjukhus.

Diskussion om artikeln