Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sociologen och riksdagsledamoten Anna Kontula: Skamligt att sexuellt våld blir ett slagträ i immigrationsdebatten

Från 2019
Riksdagsledamot Anna Kontula (VF).
Bild: Vänsterförbundet

Riksdagsledamoten och sociologen Anna Kontula från Vänsterförbundet kritiserar diskussionen kring de misstänkta sexualbrotten i Uleåborg och Helsingfors. Enligt Kontula är sexuellt våld inte en fråga om invandring.

- När sexuellt våld blir ett slagträ i immigrationsdebatten inför riksdagsvalet är det enligt min mening skamligt, skriver Kontula i sin blogg (på finska).

Sexuellt våld är ett betydande samhälleligt problem, men diskussionen om att våldtäkter handlar om invandring är fel, konstaterar Kontula.

Kontula är sociolog och politices doktor och hon har forskat och föreläst om sexuellt våld.

- Jag har arbetat med de här frågorna i 20 år. Det har förekommit många sexualbrott som varit lika grova, men då förövaren eller förövarna har varit infödda finländare har det inte uppstått en liknande diskussion som nu, säger Kontula till Svenska Yle.

Enligt Kontula är det problematiskt att en del sexualbrott som annars är lika grova får betydlig mer uppmärksamhet i medierna om förövaren är av utländsk härkomst jämfört med om förövaren är en person med finländskt påbrå.

- Det kan bara förklaras med att det är förövarens bakgrund som är det intressanta i diskussionen.

Partierna panikreagerar

Om man sertill den senaste gallupen där stödet för Sannfinländarna har ökat sammanfaller det med tiden då sexualbrotten i Uleåborg började utredas, påpekar Anna Kontula.

- Det har lett till att nästan alla partier har panikreagerat och hoppat på det invandringsfientliga tåget. De har gått med i den diskursen där sexuellt våld försöker förklaras som en immigrationsfråga, även om det inte är så. Det märker man tydligt om man bara tittar på statistiken.

Jussi Halla-aho
Bildtext Sannfinländarnas Jussi Halla-aho har vind i seglen efter all uppmärksamhet kring sexualbrotten i Uleåborg.
Bild: Petteri Paalasmaa / All Over Press

Kontula anser att den pågående diskussionen är mer saklig än den varit tidigare. Vi har alltså lärt oss mer om hur man ska tala om sexuellt våld.

- Men problemet är att sexuellt våld ses som en andrahandsfråga och ett instrumentellt värde, och det leder inte till bra lösningar för att förebygga sexuellt våld.

- Det finns också många krafter i vars intressen det inte ligger att hejda sexualbrotten eftersom det fungerar som ett redskap inom politiken.

Enligt Kontula så är de effektivaste åtgärderna för att minska antalet sexualbrott också de tråkigaste, det vill säga sådana åtgärder som inte direkt strävar efter att minska på sexualbrotten.

- Till exempel att vi kan erbjuda en uppväxtmiljö där alla har möjlighet att utvecklas och skydda sina egna gränser och respektera andra.

För att minska på sexualbrotten måste vi satsa på en omfattande attitydförändring och också göra ändringar i lagen. Men till det krävs politisk vilja som inte finns för tillfället, säger Kontula.

Många låter bli att anmäla brott

I frågan om våldtäkter lever vi i ett rättssystem där förövaren endast kan konstateras vara skyldig till brottet om det finns tillräckligt med bevis.

- Då är det omöjligt att antalet fällande domar skulle öka så mycket att våldtäktsförövare skulle ha någon som helst orsak att anta att de åker fast, säger Anna Kontula.

Enligt Kontula är ett stort problem att så många våldtäktsoffer låter bli att anmäla, eftersom de inte tror att en anmälan skulle orsaka dem något mer än fler problem.

Skugga av en människa.
Bildtext Många låter bli att anmäla en våldtäkt.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Tiotusentals eller till och med hundratals finländare som fallit offer för grovt sexuellt våld vågar inte eller ser inte någon orsak till att anmäla brott.

- Det är frågan om ett samhälleligt förtroendeproblem, människor litar inte på systemet och inte på att det får hjälp.

Enligt Kontula måste utredningsprocesserna göras mer effektiva och snabba för att hjälpa offren.

- Men annars vet jag inte hur vi kan förbättra systemet. I en rättsstat är en person skyldig endast om det finns bevis, men det är svårt att dokumentera bevis för att samtycke saknas.

Kulturella skillnader leder inte till grovt sexuellt våld

Kulturella skillnader är väsentliga att prata om i fråga om sexuella trakasserier, eftersom trakasserier kan definieras på olika sätt beroende på kultur, hävdar Kontula.

- För att förebygga sexuella trakasserier så måste man upplysa invandrare om kulturskillnader, men om man pratar om grovt sexuellt våld så handlar det inte om sex, utan om våld och brott. Och det handlar inte om kulturskillnader.

Oavsett vem som är förövaren så måste man utgå från att det är en individ som har begått ett brott.

Ändringar i lagen löser inte problem

I och med de misstänkta sexualbrotten i Uleåborg och Helsingfors har många krävt att våldsbrottslingarna ska utvisas, men enligt Kontula är det fånigt att föreställa sig att de problem som hör ihop med sexuellt våld skulle lösas genom att göra ändringar i utlänningslagen. Hon räknar upp tre orsaker.

För det första utvisas redan en del personer på grund av våldsbrott.

Det är redan i nuläget möjligt att utvisa en person som anses vara ett hot mot den nationella säkerheten, en person som har begått ett brott och blivit dömd till minst ett års villkorligt eller ovillkorligt fängelse och också människor som anses vara ett hot mot den allmänna säkerheten.

En kvinna demonstrerar mot våldtäkt med texten "en kyss är inget kontrakt".
Bildtext Behöver Finland en samtyckeslag?
Bild: All Over Press

För det andra lyfter Kontula också upp att majoriteten av dem som gjort sig skyldiga till sexuellt våld är så kallade infödda finländare (på finska kantasuomalainen).

- För det tredje så förebygger straff knappt brott eftersom gärningspersonen oftast antar att hen inte åker fast.

Bättre integrationspolitik

Däremot går det inte att förbise att en del nationaliteter är överrepresenterade i våldtäktsstatistiken jämfört med deras andel av hela befolkningen.

Enligt Kontula är det ingen överraskning att de sociala normerna på något sätt brister för unga män som i flera år inte får jobba, studera eller leva ett familjeliv.

Enligt Kontula behövs en bättre integrationspolitik och möjligheter till familjeåterförening, tillräckligt med stödtjänster för de som blivit utsatta för sexuellt våld, samt en samtyckeslag. Dessutom måste man fundera på hur man tar i tu med de risker som uppstått på internet.

Kontula konstaterar att det är skamligt att göra sexuellt våld till ett slagträ i immigrationsdebatten med tanke på alla som fallit offer för det.

- För ett offer spelar det ingen roll vilket språk förövaren pratar. Det som är viktigt är att få hjälp och känna förtroende för att andra i samma situation också får hjälp.

Diskussion om artikeln