Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö trotsar domstolsbeslut och fortsätter att erbjuda ortsbor billigare båtplatser

Från 2019
Röda magasinbyggnader i Hangö östra hamn
Bildtext På vintern är det tomt i Östra hamnen i Hangö, på sommaren fylls hamnen av båtar och turister.
Bild: Yle/linus Westerlund

I Hangö är stadens båtplatser fortfarande hälften billigare för ortsbor än för övriga. Inget fel i det, menar många. Andra hänvisar till rättviseaspekten.

En båtägare med fritidsbostad i Hangö men bosatt i Helsingfors har gjort en rättelseyrkan där han kräver att Hangö stad returnerar honom mellanskillnaden.

Båtägaren kräver att Hangö stad ändrar sina båtplatsavgifter i enlighet med Högsta förvaltningsdomstolens beslut från 2016 som innebär att kommuner inte får särbehandla kommuninvånare i frågan om båtplatsavgifter.

Båtar står förtöjda i en hamn.
Bildtext Hangöby hamn är den småbåtshamn där Hangö stad erbjuder flest båtplatser.
Bild: Yle/Veronica Montén

Tekniska nämnden i Hangö ska behandla ärendet på sitt möte på onsdag (16.1) men förslaget är att rättelseyrkan lämnas outredd eftersom beslutet angående båtplatsavgifter har vunnit laga kraft.

Tidsfristen för sökande av ändring har också gått ut.

Kanslichef Lasse Tallqvist hänvisar till att båtplatsavgiftens storlek har fastställts av staden och båtägaren har godkänt avtalet.

- Det är frågan om ett civilrättsligt avtal där kunden själv avgör om den vill ha sin båt här eller inte, säger Tallqvist.

Kanslichef Lasse Tallqvist
Bildtext Kanslichef Lasse Tallqvist säger att alla själv kan avgöra var de har sin båt.
Bild: Yle/Maria Wasström

I dagens läge täcker båtplatsavgifterna den löpande verksamheten men investeringar i bryggorna finansieras med skattemedel.

- Det är bakgrunden till att skattebetalare i Hangö har en liten förmån jämfört med utsocknesborna som inte betalar skatt till kommunen, säger Tallqvist.

Han hänvisar också till att det är frågan om frivillig verksamhet för kommunen som därför själv borde ha rätt att bestämma över prissättningen.

Återbetalning i Kimito

Tallqvist påpekar att just den här frågan inte legat särskilt högt i prioritet bland stadens alla frågor som måste lösas.

Å andra sidan gör beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen att staden inte heller i evighet kan blunda för realiteter.

Till exempel på Kimitoön beslutade kommunen redan år 2017 att betala tillbaka mellanskillnaden till båtägare.

- Det är ju i sista hand beslutsfattarnas sak att avgöra. Frågan är om båtplatserna i Hangö ska finnas till enbart för skattebetalarna, säger Tallqvist

Känner du som jurist att man går emot HFD eftersom man inte reviderat prissättningen?

- Inte skulle jag säga att man går emot något. Vi följer gällande beslut och de avtal som ingåtts. Det finns ju möjlighet att meddela att man inte vill ha båtplats här om man tycker priset är för högt. Sedan när vi reviderar prissättningen så måste vi beakta HFD:s linjedragning.

Särställning för skattebetalare

En titt på de andra västnyländska kommunerna visar att både Raseborg och Lojo frångått kutymen att erbjuda ortsbor billigare båtplatser.

I Raseborg betalar alla samma pris men fast bosatta har förtur till båtplatserna.

Aurlax småbåtshamn i Lojo.
Bildtext Lojo är den västnyländska kommun som erbjuder flest kommunala båtplatser.
Bild: Yle/Petra Thilman

Lojo stad har gått in för att ha exakt samma pris för Lojobor som för övriga.

I Ingå är det inte längre kommunen som erbjuder båtplatser utan ett aktiebolag - Ingå båthamnar - som visserligen ägs av kommunen.

Bolagsformen gör ändå att avgifterna inte berörs av Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Bolaget Ingå båthamnar erbjuder Ingåbor 25 procent rabatt på båtplatspriset.

Solig och kall vårdag i Ingå småbåtshamn.
Bildtext Uthyrningen av båtplatserna i Ingå småbåtshamn sköts av aktiebolaget Ingå båthamnar.
Bild: Yle/Maria Wasström

Sjundeå kommun erbjuder inte heller några båtplatser men Sjundeå båtklubb har hittills haft ett system där Sjundeåbor betalar hälften av vad icke fast bosatta betalar. Årets avgifter är ännu inte fastslagna i Sjundeå.

Många förespråkar skilda avgifter

Båtägaren och Ingåbon Risto Vehmas ser inga större problem med att kommuninvånare får rabatt på avgifterna.

Risto Vehmas
Bildtext Risto Vehmas konstaterar att båtplatsavgifterna i Ingå redan nu är i dyraste laget.
Bild: Yle/Maria Wasström

- Jag tycker nog det är helt skäligt att kommuninvånarna har någon förmån, om inte annat så åtminstone förtur till båtplatserna, säger Vehmas.

Stefan Engberg
Bildtext Stefan Engberg har inget emot att kommuninvånare får billigare båtplatser.
Bild: Yle/Maria Wasström

- Jag tycker nog att kommuninvånarna borde ha lite billigare pris men om domstolen har sagt sitt så är det väl okej att alla har lika. Det är knappast ett stort problem, säger för sin del Stefan Engberg.

Irja-Lea Degerman-Ubani
Bildtext Irja-Lea Degerman-Ubani tycker att skattebetalare ska belönas med billigare priser.
Bild: Yle/Maria Wasström

- Jo, jag tycker det ska vara billigare för kommuninvånare som betalar skatt, slår Irja-Lea Degerman-Ubani fast.

Bjarne Malm
Bildtext Bjarne Malm förespråkar Raseborgs stads kutym att ge raseborgare förtur till båtplatserna.
Bild: Yle/Maria Wasström

Ingåbon Bjarne Malm tycker att kommunerna kunde följa Raseborgs exempel att ha samma priset men ge kommuninvånarna förtur till platserna.

Rainer och Juanita Björklöf
Bildtext Rainer och Juanita Björklöf förespråkar skilda avgifter.
Bild: Yle/Maria Wasström

- Man ska prioritera kommuninvånarna som betalar alla skatter till kommunen, slår Rainer Björklöf fast. Å andra sidan medger han att man nog måste finna sig i de beslut som "kommer uppifrån".

Hustrun Juanita Björklöf ser på frågan så här:

- Bara båten flyter så är det bra, skrattar hon.

Diskussion om artikeln