Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Raseborg säljer inte Knipnäs för en miljon - skulle vara en dålig affär

Från 2019
Uppdaterad 15.01.2019 10:15.
En stor gul byggnad.
Bildtext Knipnäs gamla sjukhusfastighet ligger på en naturskön plats.
Bild: Marica Hildén \ Yle

Den tidigare sjukhusfastigheten Knipnäs i Ekenäs borde inte säljas för 1,1 miljoner euro. Det skulle leda till en förlust på cirka 2,65 miljoner euro för staden, konstaterar Raseborgs stadsdirektör.

Stadsdirektören Ragnar Lundqvist har gjort upp ett förslag för stadsstyrelsen i Raseborg som behandlade frågan på måndag (14.1).

Förslaget går ut på att staden i stället borde fortsätta sina försök att sälja fastigheten. Det pris staden borde få är minst 3,75 miljoner euro för att både inköpspriset och alla skulder skulle täckas.

Stadsstyrelsen beslöt enhälligt att stadsdirektören får fullmakt att fortsätta förhandla kring de erhållna anbuden för att få dem skriftligt.

Arne Nummenmaa som är vd för fastighetsaktiebolaget Knipnäs, säger att han hoppas att staden slår fast ett minimipris om fastigheten läggs ut för försäljning igen.

- Det skulle vara mycket tacksamt och underlätta jobbet utåt, säger Nummenmaa.

En gul fastighet.
Bildtext En bastu finns också på området.
Bild: Marica Hildén \ Yle

Om köparen tog över skulderna för fastigheten skulle ett teoretiskt försäljningspris kunna vara cirka 25 000 euro.

Men eftersom staden har gått i borgen för lånen vid Knipnäs skulle det inte vara möjligt i praktiken, säger Andreas Holmgård vid stadens revisionsbyrå BDO.

Raseborgs stad har anlitat BDO för att få hjälp med att reda ut vad det innebär om man godkänner ett försäljningspris på 1,1 miljoner euro.

Det var det högsta anbudet som gavs för sjukhuset när det var till salu på nätauktionssajten huutokaupat.com i början av november.

Problembarn en längre tid

Den gamla Knipnäsfastigheten i Ekenäs har redan länge vållat staden huvudbry.

I fastigheten ingår förutom sjukhusbyggnaden också två bostadsbyggnader. De tre byggnaderna ägs helt och hållet av staden.

Två gula fastigheter.
Bildtext Rosengården är namnet på en av bostadsbyggnaderna på området.
Bild: Marica Hildén \ Yle

Dessutom finns det ett snickeri på området som ägs av bolaget Axxell Utbildning.

Axxell och staden äger Knipnäs tillsammans genom ett gemensamt fastighetsaktiebolag, Fab Knipnäs, där staden äger 85 procent av aktierna och Axxell den resterande andelen på 15 procent.

En gul fastighet.
Bildtext Snickeriet ägs av Axxell.
Bild: Marica Hildén \ Yle

Staden och Axxell har ett hyresavtal som går ut år 2035. Axxell vill bli av med hyresavtalet eftersom det kostar utbildaren mycket pengar. Raseborgs stad vill inte säga upp avtalet på grund av stora skulder.

Därför har ägarna kommit överens om att försöka sälja fastigheten.

När hyresavtalet löper ut år 2035 kommer Raseborg ännu inte ha fått tillbaka pengarna staden har gjort utlägg för. I hyresavtalet har man inte beaktat att staden har ett låneansvar i tio år efter att avtalet löper ut.

Om låneamorteringarna fortsätter som nu har staden år 2035 fortfarande kvar 1,5 miljoner euro att amortera på lånet, konstateras i rapportern från BDO.

Bakgrunden

Knipnäs användes som sjukhus fram till år 1996. År 1997 lade Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt fastigheten till försäljning.

År 2000 beslutade Ekenäs stad att man utnyttjar sin förköpsrätt och köper fastigheten för fem miljoner mark. Staden hade kommit överens med yrkesutbildaren Sydväst om att Knipnäs skulle användas för utbildning och att Sydväst hyr hela fastigheten.

Fastigheten överfördes på ett bolag som ägdes helt och hållet av Ekenäs stad. Köpet finansierades med lån som bolaget tog.

En stor gul byggnad.
Bildtext Hela Knipnäs skulle användas för utbildning.
Bild: Marica Hildén \ Yle

Bolaget, Ekenäs Servicefastigheter, hade ett 30 år långt hyresavtal med Utbildning Sydväst som utgick ifrån att utbildaren ersätter staden för både lånekostnader och fastighetskostnader.

Bolaget byggde tillbyggnader på Knipnäs och renoverade. I utredningen från BDO konstateras att investeringarna har gjorts på initiativ av hyrestagaren. Ekenäs stad eller Raseborgs stad har politiskt inte tagit ställning till arbetena annat än att man har beviljat borgen och köpt fastigheten.

Hyresavtalet var flexibelt så det här var helt och fullt möjligt.

Men det innebär alltså att staden har beviljat kommunal borgen för bolagets lån. Det innebär att staden är ansvarig för lånen också om bolaget får en annan ägare.

Sydväst blev också ägare

År 2004 hade bolaget ett lånesaldo på sju miljoner euro.

Samma år konstaterades att Utbildning Sydväst kunde få utomstående finansiering om också Sydväst var ägare i bolaget. Det innebar att man ombildade Ekenäs Servicefastigheter till ett ömsesidigt fastighetsbolag, Fastighets Ab Knipnäs. I praktiken blev Sydväst då ägare av snickeribyggnaden.

Ett ömsesidigt fastighetsbolag berättigar ägaren till den areal aktierna motsvarar, men innebär också skyldighet att finansiera kostnaderna för den delen av fastigheten. Aktionärerna betalar både ett skötselvederlag och ett finansieringsvederlag.

En hand håller i ett hus gjort av en tumstock och i huset finns kugghjul.
Bildtext Bolagsformen innebär rättigheter, men också skyldigheter.
Bild: Mostphotos

Köpesumman var drygt 4 500 euro, men därtill kom en skuldandel på drygt en miljon euro. Utbildning Sydväst har amorterat en betydande del av skulden, närmare 800 000 euro.

Under årens lopp fusionerades Sydväst med andra utbildare och det blev istället Axxell Utbildning som var den andra ägaren i Knipnäs.

I slutet av år 2017 var den totala lånebördan i Fastighetsaktiebolaget Knipnäs drygt 4,3 miljoner euro. Av det var Raseborgs stads andel drygt 4,1 miljoner euro och Axxells andel drygt 200 000 euro.

Av lånet fanns i slutet av år 2017 en betalningstid på 28 år så lånet förfaller år 2045. Hyresavtalet med Axxell går ut 2035. Då hyresavtalet går ut har staden kvar en skuldandel på nästan 1,5 miljoner euro.

Anita Westerholm om Knipnäsfastigheten i Ekenäs

10:08

Diskussion om artikeln