Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå stad provar gratis hemservice till småbarnsfamiljer: "Vi kan vara ett par extra händer"

Från 2019
Familjearbetare Tanja Granqvist i Borgå.
Bildtext Vi sköter barnen och hjälper till hemmen när det behövs, säger Tanja Granqvist.
Bild: Yle / Leo Gammals

Syftet är att ge barnfamiljer stöd och hjälp i ett tidigt skede. Borgå stad inleder försöket med gratis förebyggande hemservice till familjer med minst ett barn under ett år i februari.

Orsakerna till att en barnfamilj behöver hemservice eller hemtjänst kan vara flera.

Vad går just det här försöket ut på?

- Det går ut på att vi kommer in i tid för att förebygga problem som kan uppstå om du till exempel är trött. Alla som har barn vet att man blir trött och då skulle du kanske behöva ett par extra händer, säger familjearbetare Tanja Granqvist vid Borgå stad.

Vad kan småbarnfamiljer behöva hjälp med?

- Att sova, för att det hör till grundbehoven. Då kan någon se efter ditt barn en stund så att du får vila dig. Men också att hjälpa till med disken eller hänga upp byket så att du då kan vara i lugn och ro med bebisen, säger Granqvist.

flera fotpar i en säng
Bildtext Sömn är viktigt för alla i familjen.
Bild: Yle/Parad Media

Försöket är i princip samma hemtjänst som staden nu erbjuder men i lättare format. Grunderna är de samma, det vill säga att föräldrar kan behöva stöd under en graviditet eller efter en förlossning.

Stöd och hjälp kan behövas i samband med ett sjukdomsfall eller en kris. Någon kan behöva handledning i att sköta barn eller hjälp med att hantera vardagsrutiner.

- Vårt fokus är att vi sköter barnen och sen hjälper till hemmen där det behövs. Vi går ut med barnen till parker, rör på oss och sånt här vanligt som man brukar syssla med barnen.

Kahdet lastenrattaat ulkona
Bildtext Familjearbetaren går ut en stund med barnen.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Det som skiljer försöket från den avgiftsbelagda hemtjänsten är att det här riktar sig till alla småbarnsfamiljer i Borgå, inte någon specifik grupp.

Antalet hembesök är ett till fem gånger under försöksperioden som avslutas i augusti.

- Vi försöker satsa på tre timmars hembesök så att vi hinner ge av vår tid på riktigt. Så vi har bara två hemsök om dagen.

Den enda förutsättningen är att barnet eller barnen är under ett år gamla. Det spelar heller ingen roll om det finns barn i familjen från tidigare.

200 familjer kan behöva stöd

- Det föds ungefär 430 barn per år i Borgå, och det som vi nu har räknat ut är att omkring 200 familjer kan vara intresserade av hemservice, säger Granqvist.

Försöket inleds i februari och då är två heltidsanställda arbetare och en på 60 procent vigda för arbetet med förebyggande hemservice.

Staden räknar med att de här resurserna räcker till för att ge hjälp och stöd under hela försökstiden fram till augusti.

- Vi hoppas att det inte exploderar i våra händer, ler Granqvist.

Familjearbetare Tanja Granqvist i Borgå.
Bildtext Familjearbetarna vill ge tid till barnfamiljerna, säger Tanja Granqvist.
Bild: Yle / Leo Gammals

Om man däremot vet att en förebyggande hemservice inte kommer att räcka till kan man istället söka om avgiftsbelagd hemtjänst för barnfamiljer.

Det kan vara bra om familjen till exempel behöver hjälp på kvällar eller fler än fem gånger.

Bra att minnas är att förebyggande hemservice inte fås om familjen redan får långvarig hemservice eller familjehandledning.Däremot utgör familjehandledning på rådgivningen inte ett hinder för att få service.

Samarbete med rådgivningen

Försöket med förebyggande hemservice är ett kompletterande samarbete mellan familjearbetet och rådgivningen.

- Samarbetet är naturligt för vi är här under samma tak och servicen har låg tröskel. Vi besöker hemmen, ser hur det fungerar där och stöder dem konkret i vardagen. Familjerna kommer sen hit till rådgivningen som mäter och väger och ger råd.

Vanhempi pyyhkii lapsen jalkoja.
Bildtext Rådgivningen har koll på barnets och familjens hälsa.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Barnrådgivningen följer upp barnets utveckling, genomför hälsogranskningar och stöder föräldrarna så att barnet kan växa upp i en trygg miljö.

Försöket passar bra eftersom rådgivningen också strävar efter att stöda familjer i ett tidigt skede och kan vid behov kontakta experter inom olika områden som berör den fysiska och psykiska hälsan.

Låg tröskel för att söka hjälp

Det krävs inga ansökningsblanketter för att söka om förebyggande hemservice. Det räcker med att kontakta familjearbetare Katri Kaunisto vid hemservicen, antingen per e-post eller telefon.

- Det är viktigt att familjerna vet att vi finns. Det är ett jättestort stöd för en familj att veta att det finns ett nummer att ringa eller att man kan skicka e-post och så kanske nån kommer och tar ut barnen en stund.

Mamma håller baby mot sitt bröst.

Det är viktigt för Tanja Granqvist och hennes arbetskolleger att det känns lätt att söka om hjälp. Just nu verkar det som om Borgåborna upplever att tröskeln är hög.

- Den har varit för hög och hemservicen är stämplad på något vis. Vissa familjer har kanske fått en känsla av att de inte klarar sig själva när de måste be om hjälp utifrån. Men vi vill slippa bort från det. Servicen är till för alla.

I skrivande stund har Katri Kaunisto avtalat om det första hembesöket inom ramen för halvårsförsöket.

16.1.2019 Via Crucis-regissören Marielle Eklund-Vasama behöver inte gå över ån efter vatten

Programmet är inte längre tillgängligt

Diskussion om artikeln