Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Jubel i Hangö: Ny hamnoperatör tar över i hamnen i Koverhar direkt efter Nord Stream

Från 2019
Uppdaterad 15.01.2019 15:30.
Skylt i Koverhar
Bildtext Koverhar 2014. Då var det tystare på området än i dag.
Bild: Yle/ Jonas Sundström

Hangö hamn kunde på tisdagen stolt berätta att verksamheten i hamnen i Koverhar fortsätter också efter att Nord Streams gasrörsarbeten blir klara.

Anrika hamnoperatören Rauanheimo börjar hantera bulkvaror i Koverhar i höst.

Rauanheimo kommer enligt uppgift att hantera betydande mängder så kallat bulkgods i Koverhar. Bulk är sådant gods som inte transporteras i till exempel containrar utan oförpackat.

Hangö hamns vd Anders Ahlvik är mycket nöjd över avtalet med Rauanheimo

- Det är en stor sak att verksamheten fortsätter efter att Nord Stream avslutas. Det innebär att det inte blir något tomrum i hamnen.

Varor från Ryssland

Största delen av varorna kommer med järnvägen till Koverhar. En stor del av varorna är transitotransporter från Ryssland.

Från Hangö skeppas de ut i världen med stora fartyg som tar mellan 40 000 och 50 000 ton. I ett första skede handlar det uttryckligen om export

Det handlar om löst gods som lastas ombord med maskiner och frontlastare. Vilka varor det handlar om kan Ahlvik inte säga.

- Det kan vara allt som Ryssland exporterar till världsmarknaden.

Börjar med 1,5 miljoner ton

Under det första året är företagets mål att 1,5 miljoner ton bulkprodukter går genom Koverhar. Förhandlingarna med slutkunderna ska vara på slutrakan.

Rauanheimo inleder verksamheten i Koverhar någon gång under hösten 2019. Nord Stream å sin sida avslutar sin verksamhet någon gång under det här året. Det kan alltså hända att de delvis jobbar parallellt i hamnen.

Ekonomiskt är den nya verksamheten i Koverhar mycket viktigt för Hangö hamn. Anders Ahlvik vill inte nämna några summor men konstaterar att det är frågan om stora volymer.

Verksamheten innebär också nya jobb i regionen. Ahlvik uppskattar att det kan röra sig om tiotals jobb i hamnen i Koverhar.

Eftersom varorna kommer med tåg till hamnen i Koverhar har Ahlvik stora förhoppningar om att den efterlängtade elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan äntligen kan bli av under nästa regeringsperiod.

Anrikt familjeföretag

Rauanheimo har i dag verksamhet i sex hamnar i Finland: Karleby, Uleåborg, Nordsjö, Tahkoluoto, Fredrikshamn och Kotka. De jobbar också i Ryssland.

Bolaget är 135 år gammalt och säger sig växa i snabb takt. De har för avsikt att också investera i Koverhar.

Lastning av gasrör i Koverhar hamn, Hangö. Del av Nord Stream 2-gasledningsbygget.
Bildtext I dag hanteras gasrör för projektet Nord Stream 2 i Koverhar. Det har gett Hangö hamnbolag betydande inkomster.
Bild: Yle/Thomas von Boguslawski

Bolaget är en del av KWH Logistics som ägs av familjeägda KWH-koncernen.

Rauanheimos vd är Joakim Laxåback.

Omsättningen 2019 väntas röra sig kring 140 miljoner euro.

Rauanheimo uppskattar allt som allt hantera över 11 miljoner ton gods under 2019. Koverhars 1,5 miljoner ton utgör alltså ungefär 10 procent av helheten.

Intentionsavtal undertecknat

Hangö hamnbolag och Rauanheimo meddelade på tisdagen att de har undertecknat ett intentionsavtal. Målet är att stärka hamnen i Koverhar när det gäller både transito- och Finlandstrafik.

Hamnen i Koverhar blev en del av Hangö hamn 2014. Koverharhamnen är över 600 hektar stor. Hangö stad köpte stora områden i Koverhar efter att stålverket FN-Steel gick i konkurs 2012.

Artikeln uppdaterades med kommentarer av Hangö hamns vd Anders Ahlvik 15.1 klockan 15.30.