Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Arkitektförslagen för Raseborgs nya konstmuseum presenteras

Från 2019
nyare och äldre byggnader i stadsmiljö
Bildtext Tävlingsbidraget Kudos är planerat i tegel, trä och betong.
Bild: EKTA

De sex bidragen i arkitekturtävlingen för Raseborgs nya konstmuseum finns utställda på Ekta museum i Ekenäs.

Arkitekturtävlingen ordnas av Albert de la Chapelles konststiftelse.

Stiftelsen vill skapa plats för sin konstsamling och samtidigt forma ett enhetligt kulturkvarter tillsammans med Pro Artibus konstcentrum Elverket.

Byggnaden tillfaller staden

Sex arkitekter eller arkitektgrupper deltar i tävlingen.

Vinnaren får i uppdrag att planera den nya museibyggnaden som sedan överlåts till Raseborgs stad att äga och förvalta.

Staden kommer att göra en stadsplaneändring i samband med byggandet av det nya konstmuseet.

Det vinnande bidraget väljs i mars.

ny och äldre byggnad i stadsmiljö
Bildtext Tävlingsbidraget Anda inspireras av det omgivande byggnadsarvet och gamla traditioner.
Bild: EKTA

Future Museum Raseborg

I höstas bjöd staden in ungdomar till verkstäder för att bilda en expertgrupp.

Gruppen hade som uppgift att ta reda på vad de unga har för tankar om ett nytt konstmuseum i centrum av Ekenäs.

Expertgruppen gick på upptäcktsfärd i staden och bekantade sig med de museer och utställningar som redan finns här. De gjorde också teckningar och modeller för ett framtida museum.

Alla tävlingsbidrag till arkitekturtävlingen liksom de ungas bidrag i Future Museum Raseborg finns utställda till allmänhetens påseende vid Ekta museum 16.1-17.2

Jury väljer vinnare

Till tävlingen hade följande arkitekter och arbetsgrupper inbjudits: OOPEAA, AOR, Avanto architects, JKMM architects, Esa Ruskeepää samt Collaboratorio arkkitehtuuria.

Tävlingsarrangören har utsett juryn som leds av Henrik de la Chapelle, styrelseordförande för Serlachius konstmuseum och projektgruppens ordförande.

Bland jurymedlemmarna finns arkitekten Eric Adlercreutz, museichef Kai Kartio från Amos Rex, museichef Dan Lindholm från Ekta, Nina Toppila som är vd för Stiftelsen Pro Artibus samt Simon Store, stadsplaneringsarkitekt i Raseborg.

teckning av byggnader och människor i parkområde
Bildtext Tävlingsbidraget Albertin kulma vill fungera som en mötesplats i staden.
Bild: EKTA

Albert de la Chapelle tog år 2005 initiativ till grundandet av en fond vid Svenska litteratursällskapet i Finland för att stöda och befordra kvalitetskonst, kultur och bildning i den svenskspråkiga miljön i västra Nyland.

Fonden har under årens lopp inköpt konst som donerats till Västra Nylands landskapsmuseum och även på andra sätt stött museets verksamhet. Fondens konstsamling omfattar i dagens läge närmare 50 verk.

Professor Albert de la Chapelle härstammar från Lindö i Tenala.