Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Rökning under graviditeten vanligast bland lågutbildade kvinnor

Från 2019
Kvinna röker på takterass
Bild: Creative Commons Attribution

Cirka 15 procent av de finländska kvinnorna röker under graviditeten, men andelen varierar mycket beroende på utbildningsgrad.

Forskare vid Åbo universitet visar i en stor undersökning att låg socioekonomisk status är en av de viktigaste orsakerna till att kvinnor röker medan de är gravida.

Förutom en låg utbildningsnivå och en låg inkomst har det dessutom en stor betydelse om den blivande mamman har en yrkesutbildning eller allmänbildande utbildning.

Gravid kvinna står vänd i profil mot kameran vid ett fönster
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Av de väntande mammorna som hade en universitetsexamen rökte endast cirka 2 procent och av dem med en yrkeshögskoleexamen 5 procent.

Av gravida med studentexamen rökte 9 procent, av gravida med yrkesexamen rökte 27 procent, medan hela 44 procent av väntande mammor med grundskoleutbildning rökte under början av graviditeten.

Studien pekar alltså på stora skillnader beroende på utbildningsnivå, och forskarna anser att de största utmaningarna är att sätta in resurser i rätt tid och i rätta sociala sammanhang för att få gravida att sluta röka.

Ett tobakspaket med en varningsbild av ett nyfött barn i intensivvård.
Bild: EPA/LUKAS COCH

Lyckas man minska på andelen gravida som röker under graviditeten påverkar det också hälsan för nästa generation.

Rökning under graviditeten påverkar väsentligt fostrets hälsa.

I Finland röker fler gravida än i övriga Norden

Andelen kvinnor som röker under graviditeten har i Finland hållits på samma nivå de senaste tjugo åren, och den är högre än i de andra nordiska länderna.

I forskningen undersöktes data för 2 667 gravida kvinnor.

Forskningsresultaten har publicerats i tidskriften Addiction.

I undersökningen beaktades också moderns ålder, parförhållandet, bostadsområde, föräldrarnas skilsmässa, antalet graviditeter tidigare, mammans socioekonomiska ställning som barn, svåra livskriser under barndomen samt symtom på depression under graviditeten.

Diskussion om artikeln