Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Tre av fem taxiresor misslyckas" - problemen okända för FPA trots otaliga klagomål

Från 2019
Uppdaterad 18.01.2019 13:47.
En gul, sliten taxiskylt på taket av en bil.
Bildtext Det är inte taxichaufförernas fel att lämning och hämtning inte fungerar - men vems är felet?
Bild: Amanda Vikman/Yle

Sedan juli 2018 då Folkpensionsanstalten konkurrensutsatte taxiskjutsarna har det varit problem med FPA-skjutsarna på många håll i landet.

Dea Kovanen jobbar som ansvarig sjukskötare på Hannahemmet i Kimito. Där har man haft riktigt dåliga erfarenheter av det nya systemet.

- Av fem beställningar så fungerar det två gånger. Det är väldigt osäkert när man bokar då man aldrig vet om taxin kommer. När den inte dyker upp så tar det länge att reda ut om den är sen och vad vi ska göra, säger hon.

Personer som på grund av funktionshinder eller sjukdom inte kan ta sig till vårdinstansen utan transport har rätt till taxiresor som FPA bekostar, med en självrisk på 25 euro per resa.

Dea Kovanen i en sjukhuskorridor med en rullstol.
Bildtext Dea Kovanen bredvid rullstolen som många av klienterna är beroende av.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Fakta om den nya taxilagen

Kovanen berättar om en 90-årig klient vid Hannahemmet som skulle på flera undersökningar till Åbo universitetscentralsjukhus. Personalen vid sjukhuset hade arrangerat besöken så allt kunde ha uträttats på en dag. Men taxin dök inte upp.

- Vi fick ringa och avboka alla tider, sedan ordnades besöket om men de fick inte in alla undersökningar på en dag så han fick åka två vändor vilket dessutom kostade honom 100 euro i stället för 50. Det är mycket pengar för en gammal pensionär, säger hon.

Hjälper inte att rapportera

I början rapporterade man alla misslyckade taxiskjutsar till Taxidata som sköter bokningarna. Men eftersom det inte hjälpte och responsen var dålig började man rapportera till FPA i stället.

- Därifrån får man också ganska liknande standardsvar att det är olyckligt att taxiresorna misslyckas, men det blir ingen förändring, säger Dea Kovanen.

Hannahemmet i snölandskap.
Bildtext Skjutsarna till och från Hannahemmet fungerar dåligt.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Hon berättar om en annan gång då en man i 80-års åldern fick vänta i 2,5 timmar innan han fick en returresa.

- Då tröttnade vi på att ringa kundtjänsten och kontaktade en taxichaufför direkt som var på väg hem från Åbo. Han ringde sedan Taxidata och klienten kom äntligen hem, säger Kovanen.

I och med att de som drabbas bor på Hannahemmet får de hjälp av personalen. Men gamla och ensamma personer har inte alltid samma stödstruktur runt sig.

Ringer inte återbud

Förutom att Dea Kovanen irriterar sig på att taxibeställningarna fungerar så dåligt är hon irriterad på att ingen kontaktar kunden om taxin är sen eller inte kommer.

- Det är så noga när man bokar resan att det ska göras minst ett dygn i förväg och man ska lämna alla möjliga uppgifter, bland annat telefonnumret. Att taxin sedan inte dyker upp utan att någon ringer är verkligen jobbigt, säger hon.

Vid FPA svarar Reija Jääskeläinen, chef för hälso- och sjukvårdsförmåner, att man inte har haft några betydande missnöjesrapporteringar från Egentliga Finland. Händelserna på Kimitoön är helt obekanta.

Människa pratar i trådtelefon.
Bildtext Det tar tid - och hjälper inte att ringa Taxidata då skjutsarna inte dyker upp.
Bild: Yle

Jääskeläinen hänvisar till Taxidata som har en skyldighet att sköta de tjänster som FPA beställt, och resultaten har enligt henne varit goda.

- Taxidata är skyldig att sköta de tjänster vi beställt av dem. Enligt de rapporter vi får är hämtningarna lyckade mellan 98-100% av gångerna, säger Jääskeläinen.

Ska förhandla med Taxidata

Om taxin inte dyker upp ska man enligt Jääskeläinen ringa Taxidata och höra sig för och sedan beställa en ny taxi privat.

- Den räkningen kan man sedan skicka in till tjänsteproducenten, det vill säga Taxidata.

I Åbo kanske det fungerar, men vid till exempel Hannahemmet behövs oftast invalidtaxi och den hinner aldrig fram i tid om den kör från Salo eller Åbo. Har ni tänkt göra något åt situationen?

- Om man har sådana här kontinuerliga problem måste vi förhandla direkt med Taxidata i samråd med Hannahemmets personal, säger Jääskeläinen.

Ingången till HVC i Närpes. I förgrunden skymtar en gul taxiskylt.
Bildtext I stan kan man ringa efter en ny taxi, men i glesbygd fungerar det inte.
Bild: Yle/Juho Karlsson

Enligt Jääskeläinen följer FPA kontinuerligt upp att taxitjänsterna fungerar. Enstaka misslyckade upphämtningar har man även haft tidigare.

- Vi ska komma ihåg att FPA står för 3,4 miljoner taxiresor. Av dem lyckas 98-100% enligt statistiken. De som inte lyckas har så vitt jag har förstått varit enskilda fall. Situationen på Kimitoön har jag inte hört om tidigare, säger hon.

Jääskeläinen uppmuntrar de som kontinuerligt haft problem med taxitjänsterna att vara i kontakt med Folkpensionsanstalten så att man kan ta upp saken med sin tjänsteleverantör.

Diskussion om artikeln