Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu kan Bastukärr i Sibbo utvecklas vidare - Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade samtliga besvär

Från 2019
S-gruppens logistikcentrum i Sibbo
Bildtext S-gruppens stora logistikcenter finns i Bastukärr.
Bild: Inex Partners

Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat alla besvär över etapplandskapsplan 4 för Nyland samt kraven på förbud mot att planen verkställs.

Beslutet innebär att etapplandskapsplan 4 förblir gällande i den form som landskapsfullmäktige godkände den under våren 2017.

Helsingfors förvaltningsdomstol fick in totalt 11 besvär mot planen.

Besvären, som huvudsakligen anfördes av föreningar, gällde förutom Bastukärrs logistikområde i Sibbo också bland annat det nya potentiella vindkraftsområdet utanför Borgå.

Fritt fram att planera vidare

Att Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären över etapplandskapsplanen, innebär att Sibbo kommun nu kan fortsätta med att planera Bastukärrområdet.

- Jo, det här betyder att kommunen på sikt kan rita upp nya detaljplaner för området, helt enkelt utvidga Bastukärr söderut. Det möjliggör också att planera den reservväg som det tidigare varit tal om, säger kommunstyrelseordförande Kaj Lindqvist (SFP).

Bastukärrs detaljplaneområde ligger i Mårtensby på den södra och den norra sidan av landsväg 148 och gränsar i väster mot Kervo stad.

Området har en totalareal på cirka 230 hektar och är främst avsett för aktörer inom logistik- och industribranschen.

I Bastukärr finns i detta nu bland annat S-gruppens stora logistikcenter.

Etapplandskapsplan 4 omfattar alla 26 kommuner i Nyland och målet med planen är att stöda hållbar konkurrenskraft och välfärd i Nyland.

Diskussion om artikeln