Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yles enkät om försvars- och säkerhetspolitik: Flera oppositionspartier är redo att minska på antalet jaktplan

Från 2019
Uppdaterad 22.01.2019 11:34.
Försvaret, ett jaktplan och en polis.
Bildtext Enkäten gällde så väl könsneutral värnplikt, jaktplansköp som polisens resurser.

Socialdemokraterna, Vänsterförbundet, Gröna förbundet och Sannfinländarna tycker att det skulle vara vettigt om Finland skaffar färre jaktplan än antalet 64 som finns i offertförfrågan.

Det här framgår ur Yles färska säkerhetspolitiska enkät.

Partiordförandena uppfattar att det största interna hotet mot säkerheten i vårt land är marginaliseringen och den bristande jämlikheten i samhället.

Svenska folkpartiet och Samlingspartiet vill göra Finland till medlem i försvarsalliansen Nato, men ingen är redo att tumma på sanktionerna mot Ryssland.

Yle ställde en rad frågor kring utrikes- och säkerhetspolitik. Partiernas ordförande svarade och representerar i enkäten sitt partis ståndpunkt.

För Socialdemokraternas del var det viceordförande Sanna Marin som besvarade enkäten eftersom Antti Rinne är sjukskriven.

Vänstern och Sannfinländarna är redo att minska på antalet jaktplan

Det finländska försvaren står inför en extremt stor investering. De nuvarande Hornetplanen ska ersättas med nya.

Anskaffningspriset beräknas ligga mellan 7 och 10 miljarder euro. Utöver anskaffningspriset ska Finland också betala för underhållet av planen. Räkningen kan stiga till tiotals miljarder.

Flera oppositionspartier kan tänka sig att köpa färre jaktplan än 64.
Bild: Yle/Harri Vähäkangas

Finland har bett offerter på 64 jaktplan. Yle frågade partiordförandena om Finland trots allt borde skaffa färre nya jaktplan.

Nej är svaret från Blå framtid, Centern, Kristdemokraterna, Samlingspartiet och Svenska folkpartiet.

Centerns Juha Sipilä och Samlingspartiets Petteri Orpo hänvisar till den försvarspolitiska redogörelsen enligt vilken Hornetplanen ska ersättas i sin helhet.

Det största oppositionspartiet Socialdemokraterna anser dock att antalet jaktplan “inte är skrivet i sten”.

Enligt partiet måste vi garantera ett trovärdigt luftförsvar, men enligt Sanna Marin handlar det inte bara om antalet jaktplan utan om en helhetslösning.

Vänsterförbundet efterlyser en kritisk debatt om köpet av jaktplan. De gröna vill inte heller låsa sig vid ett visst antal eftersom tekniken utvecklas snabbt.

Sannfinländarnas Jussi Halla-aho skriver att antalet 64 inte är “en sanning som har fallit ner från himlen”.

Bara Sannfinländarna anser att den sjunkande försvarsviljan redan påverkar landets säkerhet.
Bild: Yle/Harri Vähäkangas

Den sjunkande försvarsviljan är inte ännu en säkerhetsrisk

Alla partier har lagt märke till den färska undersökning som visar att finländarnas försvarsvilja har sjunkit. Den har sjunkit mest bland unga, men partierna tar det hela med ro.

Endast Sannfinländarnas Halla-Aho anser att situationen är så alarmerande att det är ett hot mot Finlands säkerhet.

Trots att de andra partierna svara nekande på frågan är också de oroade över trenden.

Situationen är än så länge inte alarmerande men det lönar sig nog att vara oroad över i vilken riktning försvarsviljan utvecklar sig, skriver De grönas Pekka Haavisto.

Understöd för tanken att kvinnor ska förpliktas att delta i landets försvar

Ingen av partiledarna säger sig understöda tanken att göras värnplikten obligatorisk också för kvinnor, men partierna är öppna för andra lösningar som förpliktigar kvinnor.

Flera partiledare understöder ett obligatoriskt uppbåd för båda könen eller en medborgartjänst.

De politiska partierna är delade i frågan om värnplikten också i framtiden ska vara obligatorisk bara för män.
Bild: Yle/Harri Vähäkangas

De gröna, Samlingspartiet och De blå svarar “ja”. De gröna och Samlingspartiet talar för uppbåd också för kvinnor.

Både Samlingspartiet och De blå förespråkar en medborgartjänst, men den skulle inte ersätta den obligatoriska värnplikten för män.

Svenska Yle gjorde en motsvarande enkät i höstas kring värnplikten.

SFP och Saml vill att Finland ska ansöka om medlemskap i Nato.
Bild: Yle/Harri Vähäkangas

Bara Svenska folkpartiet och Samlingspartiet skulle ansluta Finland till Nato

Samlingspartiet och Svenska folkpartiet anser att Finland borde ansöka om medlemskap i Nato. Båda understryker att ett medlemskap skulle kräva att folket understöder ett medlemskap.

- Ett medlemskap skulle vara en förebyggande åtgärd. Det skulle förbättra Finlands säkerhet och förstärka Finlands internationella ställning, skriver Petteri Orpo.

Blå framtid vill ha ett så intensivt samarbete med Nato som möjligt och understöder ett medlemskap om Sverige vill bli medlem i Nato.

SFP, Saml och De blå vill att Finland ansöker om medlemskap i Nato om Sverige gör det.
Bild: Yle/Harri Vähäkangas

Ingen vill att EU börjar avveckla sanktionerna mot Ryssland

Hela partifältet är enigt i att EU inte ska börja avveckla sanktionerna mot Ryssland.

Budet är att sanktionerna ska fortsätta så länge som Krimhalvön hålls ockuperad och Ryssland inte följer Minskfördraget.

Ingen partiledare vill avveckla sanktionerna mot Ryssland.
Bild: Yle/Harri Vähäkangas

Sannfinländarnas Jussi Halla-Aho tycker att tyngdpunkten borde flyttas från livsmedel till energisamarbete. Det skulle enligt honom gynna exporten.

Då det kom till Rysslands strävan att påverka den finländska politiken var osäkerheten betydligt större.

Bara KD tror att Ryssland försöker påverka riksdagsvalet i vår.
Bild: Yle/Harri Vähäkangas

Sju av nio svarade att de inte kan säga om de tror att Ryssland vill påverka det finländska riksdagsvalet. Alla sju trodde nog att det är möjligt att utomstående försöker påverka valet.

Bara Kristdemokraternas Sari Essayah tror att Ryssland försöker påverka valet i vår, men enligt henne är det svårt att avgöra om Ryssland direkt försöker påverka valresultatet eller bara skapa allmän osäkerhet.

Vapenexporten till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten delar partierna

Finland beslöt i november att inte bevilja nya exportlicenser för vapen till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten för att länderna är inblandade i kriget i Jemen.

De exportkontrakt som har gjorts tidigare gäller bland annat reservdelar. De är fortfarande i kraft.

Hälften av partierna är redo att dra in också gamla exportlicenser för vapen till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.
Bild: Yle/Harri Vähäkangas

SDP, De gröna, Vänsterförbundet och Kristdemokraterna anser också att de gamla exporttillstånden ska dras in.

SFP:s Anna-Maja Henriksson understöder också att avtalet sägs upp om det bara är juridiskt möjligt.

Regeringspartierna och Sannfinländarna är av annan åsikt. Centerns Juha Sipilä konstaterar att Finland inte exporterar vapen, bara reservdelar och underhåll.

Säkerhetsriskerna som klimatförändringen för med sig oroar partiledarna

Nästan alla partiordföranden är ense om att Finland måste vara redo att reagera snabbare på de säkerhetsrisker som klimatförändringen för med sig. Det anser också KD och SFP trots att de svarade att Finland har förberett sig tillräckligt.

- I Finland förstår vi på bred front vilka säkerhetsrisker som klimatförändringen innebär och vi är redo att fatta stora beslut för att förhindra den, skriver Juha Sipilä.

Majoriteten anser att Finland inte har förberett sig tillräckligt för klimatförändringens säkerhetsrisker.
Bild: Yle/Harri Vähäkangas

Fem partier skriver rakt ut att Finland inte har förberett sig tillräckligt. De är Västerförbundet, SDP, De gröna, De blå och Samlingspartiet.

Blå Framtids Sampo Terho anser att Finland inte alls har förberett sig för den flyktingström som klimatförändringen för med sig.

Delade åsikter om huruvida polisen ska ta hand om berusade personer

Största delen av partierna vill att polisen ska få mera resurser, men då det kommer till att föra över polisens uppgifter på andra instanser är frågan inte lika enkel att besvara.

SDP, De Blå, KD och Saml anser att bland annat transporten av fulla personer kan flyttas över på andra, men KD och SDP påpekar å andra sidan att myndighetsuppgifter inte kan flyttas från polisen till andra.

SDP, Blå, KD och Saml är redo att rucka på polisens uppgifter.
Bild: Yle/Harri Vähäkangas

SFP, De gröna och Vänsterförbundet motsätter sig att flytta över polisens uppgifter eller att utlokalisera dem för att polisen är en myndighet som bland annat för använda kraftåtgärder.

De understöder däremot tanken på att man ska garantera polisen tillräckliga resurser genom att anställa flera poliser.

Marginalisering och ojämlikhet oroar partiordförandena

Då partiledarna själva fick nämna vilka som är de stora hoten mot den interna säkerheten stiger två ord fram: marginalisering och ojämlikhet.

Regeringspartierna talar om marginalisering, medan oppositionen snarare talar om brister i jämlikheten, polarisering och utanförskap.

- Satsningar på en jämlik utbildning är i nyckelposition för att motverka marginalisering, skriver SFP:s Anna-Maja Henriksson.

Sannfinländarnas Jussi Halla-Aho driver en egen linje. Enligt honom borde Finland framför allt ingripa i invandringen för att säkra landets säkerhet.

Också De blås Sampo Terho anser att invandringen är en del av problemet tillsammans med marginalisering och organiserad brottslighet.

Diskussion om artikeln