Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Radikala sparförslag på kommande i Lojo - stadsdirektör Sivula: Vi har ingen skyldighet att ha teater eller orkester

Från 2019
Larsgatan i Lojo en snöig dag.
Bildtext Lojos ekonomi är dålig och nu måste staden spara. Invånarna får snart höra hur politikerna tänker spara utgående från tjänstemännens förslag.
Bild: Marica Hildén / Yle

Lojo är i blåsten när det gäller ekonomin, men tjänstemännen står inte handfallna. De har skrapat ihop sparförslag på 33 miljoner euro. Stadsdirektör Mika Sivula säger att en del förslag är radikala.

I morgon (18.1) blir sparförslagen som social- och hälsovårdsnämnden och nämnden för attraktionskraft offentliga. De örviga nämndernas sparförslag offentliggörs nästa vecka.

Lojo stad har låtit hela personalen titta genom sina egna enheter och komma med sparförslag. Det är både små och stora besparingar, men stadsdirektör Mika Sivula säger att det också finns radikala förslag.

Han är oroad över att just de förslagen ska uppfattas som färdiga beslut då förslagen blir offentliga.

Mika Sivula.
Bildtext Lojos stadsdirektör Mika Sivula.
Bild: Marica Hildén / Yle

Från stadens sida är man till och med så oroad att man kallar till presskonferens innan förslagen är offentliga. Bara för att få säga att inget är klart ännu, att det bara är förslag som politikerna i nämnderna nu ska gå igenom.

Beslutsfattarna i social- och hälsovårdsnämnden och i nämnden för attraktionskraft får förslagen i dag (17.1) och Mika Sivula vill att de ska få gå igenom dem i lugn och ro och inte få höra om dem via massmedia.

"Här finns möjligheter till besparingar"

Sparförslagen för nämnden för attraktionskraft uppgår till sex miljoner euro.

Lojo stad behöver inte upprätthålla till exempel en teater eller en orkester och inte heller ett heltäckande nät av bibliotek.

- Så här finns möjligheter till besparingar, säger Mika Sivula.

De övriga summorna är:

  • Nämnden för serviceproduktion: 4,5 miljoner euro
  • Nämnden för barn, unga och familjer: 7,1 miljoner euro
  • Social- och hälsovårdsnämnden: tre miljoner euro (nämnden sparade två miljoner euro redan i höstas)
  • Övrigt: 13 miljoner euro (en ökning av inkomstskatten från 20,50 procent till 21,50 skulle ge Lojo nio miljoner euro till)

Totalt har de olika enheterna i Lojo kommit med förslag på drygt 33 miljoner euro i besparingar.

Stadsdirektör Mika Sivula hoppas att staden kan genomföra 10-15 miljoner av den här summan.

- Alla förslag som nämnderna ska behandla kommer inte att förverkligas, säger Sivula.

Finns det mera att spara?

Då nämnderna möts ska de fortsätta att fundera på om det finns ytterligare något sätt att spara, men de ska också fundera på hur staden ska öka sina inkomster.

Sparförslagen ska sedan prioriteras.

Det betyder inte att nämnderna ska förkasta förslagen, utan sätta dem i den ordning de kan tänka sig att förslagen genomförs. Och efter det skickas ett utlåtande till stadsstyrelsen.

Den 25 februari ska stadsstyrelsen behandla alla utlåtanden och kommer sedan med ett sparförslag till fullmäktige.

Budgeten rivs upp

Mika Sivula säger att stadsfullmäktige blir tvungen att riva upp den budget för 2019 som fullmäktige godkände i december i fjol.

- Sparförslagen ska med i den här budgeten. De påverkar också ekonomiplanen för åren 2020-2021.

För dyr service i Lojo

Orsakerna till Lojos ekonomiska problem är att servicenivån i staden är för dyr.

Det mesta inom staden är dyrare än genomsnittet i landet. Det gäller allt från skolor, till småbarnspedagogik, munhälsovård och äldrevård.

Det är enbart inom stadsplaneringen, trafiknätet och kollektivtrafiken som Lojos siffror är under landets genomsnitt.

Inneluften är också en bov

Staden har inte heller satsat på skolorna, vilket har lett till dålig inomhusluft i flera skolor.

- Det betyder att staden har ett investeringsbehov i skolorna på omkring 100 miljoner euro.

Läget är ohållbart, säger Mika Sivula.

Men nu har tjänstemännen sett över sina sektorer och nu är det politikernas tur att se till att stadens ekonomi fås i balans. Sivula vill ha en ordentlig diskussion om vad Lojo vill satsa pengar på och vad man inte satsar pengar på.

Diskussion om artikeln