Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt
MGP

Växelvis boende - det bästa alternativet för barn till skilda föräldrar

Från 2019
Uppdaterad 19.01.2019 10:10.
En mamma går hand i hand med två barn
Bild: Seera Rytkölä, Yle

Det blir allt vanligare att barn efter skilsmässan bor växelvis, d.v.s. lika mycket hos båda föräldrarna. Forskning visar att skilsmässobarn som får bo lika mycket hos båda sina föräldrar mår nästan lika bra som barn som bor i kärnfamiljer.

Skilsmässa eller separation berör ungefär 30 000 barn per år. Med andra ord lever hundratusentals barn i Finland inte med båda sina föräldrar utan har istället två hem.

- Traditionen med växelvis boende är förhållandevis ny. Allt fler barn bor växelvis hos båda sina föräldrar, säger Petra Willamo, organisationschef hos Barnavårdsföreningen.

Då barn får en möjlighet att träffa båda sina föräldrar regelbundet och lika mycket skapas ett bra förhållande till dem båda.

Men tyvärr är det fortsättningsvis många barn i Finland som i huvudsak bor med den ena föräldern och träffar sin andra förälder vartannat veckoslut eller ännu mer sällan.

Regelbunden kontakt med båda föräldrarna bäst för barnet

I Sverige har man forskat ganska mycket i växelvis boende. Forskningen visar att barn till skilda föräldrar mår bäst av att bo växelvis.

- Det har visat sig att det är en ganska liten skillnad i välmående hos barn som bor med båda sina föräldrar hela tiden och de barn som bor växelvis, säger Petra Willamo.

Växelvis boende bidrar till att barnen upprätthåller en god kontakt med båda föräldrarna.

- Då barn får en möjlighet att träffa båda sina föräldrar regelbundet och lika mycket skapas ett bra förhållande till dem båda.

Tätare byten mellan hemmen om barnet är riktigt litet

Den vanligaste modellen när det gäller växelvis boende är att barnet bor en vecka åt gången hos vardera förälder. Men växelvis boende behöver inte alltid innebära att man är exakt lika mycket hos båda föräldrarna. Mycket beror på barnets ålder och familjens situation.

Det är viktigt att som förälder komma ihåg att om man gör upp ett kontrakt om hur barnet ska bo när det är riktigt litet så finns det all orsak till att se över kontraktet när barnet blivit tonåring.

Det finns fortfarande ganska lite forskning kring hur riktigt små barn påverkas av växelvis boende. Utmaningen med växelvis boende för småbarn är att de har svårt att vara en längre period utan den ena föräldern.

- För att få växelvis boende att fungera för barn under tre år måste man ha tätare byten eftersom en vecka kan kännas alldeles för lång för barnet, säger Petra Willamo

Petra Willamo
Bildtext Petra Willamo, organisationschef hos Barnavårdföreningen
Bild: Nina Sederlöf

Växelvis boende bättre än ett hem med negativ atmosfär

Om föräldrarna inte trivs med varandra och det uppstår en fientlig atmosfär i hemmet kan det vara skadligt för barnen. Då är två hem och växelvis boende ett betydligt bättre alternativ för barnen.

Då föräldrar separerar görs oftast ett lagligt beslut om vårdnaden om barnen. I Finland är gemensam vårdnad det man oftast strävar efter när föräldrar till minderåriga barn skiljer sig. Det är ganska ovanligt att man får ensam vårdnad om ett barn.

Gemensam vårdnad betyder inte att man automatiskt skulle ha växelvis boende utan oftast kommer förädrarna sinsemellan överens om det.

Man kan också ta kontakt med barnatillsyningsmannen och gör upp ett avtal om hur barnen bor, vem som ska betala underhåll och hur semestrarna ska se ut.

- Det är viktigt att som förälder komma ihåg att om man gör upp ett kontrakt om hur barnet ska bo när det är riktigt litet så finns det all orsak till att se över kontraktet när barnet blivit tonåring. Det är ganska vanligt att äldre barn vill vara längre perioder hos sina föräldrar, påpekar Petra Willamo.

Smidigare vardag för barnet om föräldrarna bor nära varann

En förutsättning för att växelvis boende ska fungera så smidigt som möjligt är att båda föräldrarna bor nära barnens skola och barnens kompisar. Då kan barnen känna att deras vardag ser likadan ut oberoende av vilken förälder de bor hos.

En packad kappsäck i tamburen
Bild: Yle/Johanna Törn-Mangs

- Nackdelarna med växelvis boende är att barnen är tvungna att hela tiden flytta mellan två hem. Alla saker som de vill ha med sig ska också packas med varje gång det är dags att flytta till den andra föräldern. För en del barn passar det bra och för andra barn kan det vara väldigt tungt. Därför hjälper det ifall föräldrarna bor på ett relativt nära avstånd.

Kommunikationen mellan föräldrarna det viktigaste

Det är också viktigt att ett barn kan känna sig välkommen till båda hemmen oberoende vems vecka det är. Men det behöver inte betyda att barnet har rätt att komma och gå hur hen själv vill.

Det är viktigt att man sinsemellan kommer överens om vad som är okej och vad som inte är okej. I sådana situationer är det viktigt att föräldrarna kan kommunicera med varann.

- En vuxen som förväntar sig att barnen är hos den andra föräldern ska också ha rätt att göra upp vissa planer för de dagar man inte har barnen hos sig, då är kommunikationen mellan föräldrarna oerhört viktig.

Artikeln bygger på en intervju av Kike Bertell för Vega Lördag i Yle Vega. Hör hela diskussionen med Petra Willamo här:

Petra Willamo berättar om fördelarna med växelvis boende - Spela upp på Arenan

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln