Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kan man veta vilka nyheter som ungdomar vill läsa utan att man talar med dem? – Jens Berg och Sami Kallinen försökte reda ut det med artificiell intelligens

Från 2019
Uppdaterad 19.01.2019 10:22.
Unga ser på smarttelefoner på gatan.
Bild: Unsplash

Den finlandssvenska tankesmedjan Agenda har i en färsk rapport analyserat vilka nyheter som intresserar unga. Rapporten är skriven av Jens Berg och Sami Kallinen som bägge två har en lång erfarenhet från mediebranschen, men ingendera av dem är medieforskare.

I rapporten slår Berg och Kallinen fast att nyheter som handlar om framtiden, nyheter om klimatuppvärmningen och globala nyheter i ett större sammanhang intresserar unga. Konkreta exempel på nyheter som intresserar unga är bland annat brexit, ekonomiska nyheter om räntor och när det lönar sig att skaffa en bostad samt nyheter om jämlikhet.

Nyheterna ska gärna vara skrivna på ett sätt som presenterar en lösning på ett problem. I rapporten anser Kallinen och Berg att unga är personer under 35 år.

Jens Berg har tidigare varit både chefredaktör och vd för KSF Media. Sami Kallinen har profilerat sig inom teknologi och medier som blad annat tidigare chef för Svenska Yles webbutveckling.

De totala kostnaderna för rapporten är inte ännu klara, men enligt uppgifter från Bildningsförbundet brukar liknande rapporter kosta lite under 10 000 euro.

Analyserna görs med artificiell intelligens och Googles översättningsverktyg

Kallinen och Berg har gjort en innehållsanalys om artiklar i knappt trettio medier. Artiklarna har kategoriserats med artificiell intelligens och kopplats samman med offentlig data från mediebolagen.

– Metoden går helt enkelt ut på att vi har använt algoritmer, artificiell intelligens och maskinöversättning som har gjort att 46 000 artiklar har placerat sig på en karta, förklarar Jens Berg om metoden.

Datainsamlingen är gjord genom att samla in rubriker från de olika medierna, och de artiklarna som inte är på engelska är maskinöversatta med Googles översättningstjänst.

Jens Berg är vd för KSF Media.
Bildtext Jens Berg har varit med och skrivit rapporten.
Bild: Foto: Marcus Rosenlund

Vidare förklarar Berg om själva analysen:

– Vi har utifrån åldersfördelningen på det mediumet gett de artiklarna ett värde, så det har skapat moln på en himmel där man med stor sannolikhet kan säga att de här artiklarna läser unga, säger Berg.

Kort och gott har Berg och Kallinen alltså sett på automatiskt kategoriserade artiklar och utgående från det analyserat vad unga är intresserade av. De har alltså inte talat med en enda person som är under 35, vilket också Jens Berg säger.

– Nej, vi har inte talat med en enda [under 35-åring, red. anm.] och vi har inte samarbetat med ett enda mediehus. Vi har undersökt 29 olika medier och helt enkelt gjort det här med artificiell intelligens och sen har vi analyserat manuellt med våra egna händer och våra egna huvuden, säger Berg.

Han tillägger ändå att det blir nästa steg att prata om rapporten med främst under 35-åriga läsare.

"I princip kan man göra så här men ingen i universiteten har gjort så tidigare"

Vi frågade också av Berg om han tror att metoden skulle hålla för en peer-review i universiteten. Alltså en kvalitetsgranskning av en annan forskare.

Enligt Berg har flera personer inom universitetsvärlden kommenterat metodiken och enligt Berg har ingen använt en liknande metod tidigare.

– Vi har haft ganska många från vetenskapsvärlden som har tittat på det och de har skrapat sig i huvudet och säger att i princip kan man göra så här, men ingen har gjort så här tidigare, säger Berg.

Bra slutsatser men oklart hur de har kommit till dem, säger docent

På Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet ser docent Carl-Gustav Lindén inga problem i slutsatserna. Men för honom är det en aning oklart hur Berg och Kallinen har kommit till sina resultat.

– Det är ett väldigt brett material och det är svårt att dra några slutsatser som gäller finlandssvenska ungdomar och deras nyhetsläsande, säger Lindén.

Lindén ser ändå att rapporten har ett mervärde för mediebolagen i svenskfinland.

– Jens Berg och Sami Kallinen är inte medieforskare, utan det här är en branschanalys som jag tycker att är intressant som en vägledning för medieföretagen och vad de borde göra, säger Lindén.

Han anser att mediebolagen borde våga experimentera mera.

– Deras uppmaning till medierna att experimentera mera är intressant, för att det är ett problem att man inte vågar ta några risker överhuvudtaget. Man tänker att vi [mediebolagen red. amn.] har allt att förlora så vi gör ingenting, det är bäst så och det blir helt fel, säger Lindén.

Carl-Gustav Lindén
Bildtext Carl-Gustav Lindén forskar bland annat i hur man får människor att betala för produkter i medierna.
Bild: YLE/Joakim Lax

Lindén nämner också att metodiken är egentligen en statistiks analys. I statistiska analyser förekommer samband mellan olika saker som verkar hänga i hop, och då finns det en risk för att man drar slutsatser att två saker hänger samman fastän det nödvändigtvis inte finns en kausalitet mellan dem.

Enligt Lindén kommer man bättre åt sambanden med mer individbaserade forskningsmetoder och som ett bra exempel på det nämner han ett projekt som det norska rundradiobolaget NRK har prövat.

– NRK har nyligen startat ett projekt där man på basen av ungdomsserien Skams metoder att locka unga att se på serien så har man gjort på samma sätt på nyhetssidan, berättar Lindén.

Metoden går ut på att man samlar feedback av ungdomar och gör om samma sak för att se om man har lyckats förbättra sin produkt.

– Man går ut och frågar ungdomar att vad är ni intresserade av, sen går man och gör nyheter, kommer tillbaka med nyheter och frågar vad de tycker om dem och tar till sig feedback och gör det om och om igen bara för att se till att det blir så rätt som möjligt, förklarar Lindén.

Med rapporten ville Jens Berg lyfta till diskussion information som mediehusen har suttit och hållit tillbaka.

Jens Berg, du har ändå förr suttit själv och hållit inne den här informationen. Varför har du inte själv publicerat den?

– Informationen är avgörande för att lyckas med affären, och ha en fördel gentemot konkurrenterna. Och därför också när jag satt som både chefredaktör och vd så var det hemskt viktig information som vi använde för att kunna få en konkurrensfördel gentemot de övriga mediehusen. Så enkelt är det, säger Berg.

Här kan du lyssna på ett inslag om samma ämne som publicerades i Aktuellt 17 den 17.1.2018

Dystert år för mänskliga rättigheter och läget i Tamok-dalen

Programmet är inte längre tillgängligt

Diskussion om artikeln