Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många migrationsfrågor kan tolkas på olika sätt — ministrar vill fundera på alla tänkbara tolkningar

Från 2019
Uppdaterad 18.01.2019 17:28.
Juha Sipilä i närbild.
Bildtext Juha Sipilä.
Bild: Lehtikuva

Under fredag förmiddag gick regeringen igenom läget med sexuell brottslighet i Finland, med anledning av de uppmärksammade fallen i Uleåborg och Helsingfors. Att döma av regeringsmedlemmarnas kommentarer var det inte sexbrott som blev det stora samtalsämnet, utan migrationsfrågor.

Regeringen har gått igenom hurdant läget är med sexualbrott mot barn i Finland.

I samma veva diskuterades även migrationsfrågor, eftersom det har uppdagats flera fall där personer med utländsk bakgrund är misstänkta för att ha utnyttjat barn sexuellt.

En fråga som kom på tal är om man kan justera eller tolka om olika internationella avtal om migration.

Statsminister Juha Sipilä (C) vill inte gå in på vilka internationella avtal han vill ska justeras.

- Vi gör en grundlig utredning om hur de ska tolkas och om vår tolkning är korrekt. Om avtalen måste justeras så behöver andra parter vara med på det, säger Sipilä när han stod inför den samlade presskåren i riksdagen.

Statsministern förklarar att det är utrikesministeriet som ska gå igenom hur man kan underlätta avvisningar, och speciellt Irak har varit problematiskt i den frågan.

Med tanke på framtiden och vad som kan göras nationellt pratar Sipilä om förebyggande arbete inom skolor och social- och hälsovård.

Men det finns också ett ansvar på andra håll. Det kan leda till ändringar i lagstiftningen och skärpta domar, vilket redan behandlas i riksdagen.

Sipilä pratar också om utökade resurser för polisen.

Många frågor som kan tolkas på olika sätt

Inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) understryker att den finska regeringen inte har för avsikt att lämna några internationella avtal, det handlar endast om hur de ska tolkas.

Mykkänen understryker att den finska regeringen inte har för avsikt att lämna några internationella avtal, det handlar endast om hur de ska tolkas.

Enligt Mykkänen finns det flera avtal som tolkas på olika sätt i olika länder.

Det kan handla om rättigheter för de som fått negativa asylbeslut, om man kan beakta grova brott när man besluter om uppehållstillstånd eller om man kan specialbevaka de berörda personerna.

- Hurdant kriminellt beteende kan tolkas som att det klart och tydligt är i strid med våra grundläggande värderingar, slänger Mykkänen som en fråga som kan tolkas på olika sätt.

"Vi vänder på alla tänkbara stenar"

När finansminister Petteri Orpo (Saml) träffar pressen börjar han med att konstatera att sexbrott är ett alltför utbrett fenomen i Finland. Han tror ändå att det kan bli bättre.

- Det är utmärkt att vi har ett brett åtgärdsprogram och att regeringen ser på saken ur ett brett perspektiv för att finna långsiktiga lösningar.

Orop säger att det inte går snabbt att få till stånd några lösningar, men vissa åtgärder är redan på gång mer är på kommande.

- Med ytterligare lösningar vänder vi på alla tänkbara stenar.

Internationella avtal starkt sammankopplade med migration

En stor del av de åtgärder som har diskuterats inom regeringen kommer från De blå, vilket Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho (De blå) gärna påpekar.

Nu vill han att diskussionen ska föras på bred front och utan fördomar. Han vill även att alla tänker utanför eventuella ramar.

- Vi ska gå igenom alla alternativ så att vi kan motivera även det som vi inte kan göra och varför vi inte kan göra det.

Det att regeringen ämnar gå igenom internationella avtal har väckt kritik, men Terho anser att avtalen måste granskas.

- Det är viktigt att vi går igenom internationella avtal eftersom de är starkt sammankopplade till migrationsfrågor.

Krångel med tvångsavvisningar

Det ligger på utrikesministeriets bord att gå igenom de internationella avtalen.

Utrikesminister Timo Soini (De blå) förklarar att det inte är enkelt att få tillstånd förändringar i avtalen, i så fall behövs hjälp av flera andra länder.

Enligt Soini är det största problemet att tvångsavvisningarna inte sker så smidigt som han skulle önska.

- Om ett land hamnar i en situation där invånarna söker asyl i andra länder men inte får det, så ska landet ta emot sina egna medborgare, det ska gälla alla länder.

Soini är ändå viktig med att poängtera att ärendet ska lösas på politisk nivå.