Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rättslärda: Regeringens utspel är valpropaganda, men problematiskt

Från 2019
Klubba.
Bild: Mostphotos

Det finns inget sätt att kringgå principen om förbud mot tillbakasändning, säger rättslärda. Regeringens utspel är valpropaganda, men ändå riskfyllt.

- De folkrättsliga förpliktelser som Finland har angående att skicka människor till dödsstraff eller tortyr är absoluta och tillåter ingen avvikelse, säger Martin Scheinin som är professor i internationell rätt och mänskliga rättigheter vid European University Institute i Florens.

Regeringen har inte sagt rakt ut vilka avtal som ska ses över, utan enbart talat om att utreda om internationella avtal kan omtolkas.

Troligt är ändå att det handlar om den så kallade non-refoulementprincipen.

Det är en internationell regel som ska skydda flyktingar och andra utlänningar mot avvisning eller utvisning när deras liv eller frihet är i fara.

Därför kan man inte utvisa en person ens när hen har begått ett brott, om hen riskerar att torteras eller dödas i sitt hemland.

- Ett sådant här utlåtande handlar bara om inhemsk politik, säger Scheinin.

Riskfyllt utspel

Vilka risker finns det med ett sådant här utspel?

- Man missleder befolkningen genom att påstå att det skulle finnas något spelrum. Sedan finns också risken att Finland i ett enskilt fall kommer att bryta mot sina folkrättsliga förpliktelser.

- Det finns ju länder som har struntat i människorättskonventioner i enskilda fall och skickat tillbaka människor trots att det har funnits allvarliga risker för till exempel tortyr. Till och med Sverige hör till de här länderna och fick sedan stryk av FN och blev tvungen att ta tillbaka två egyptier.

Finns det en reell risk att Finland väljer den vägen?

- Om regeringen kommer med ett sådant utlåtande och det är samma gubbar som sitter i regeringen, så naturligtvis finns det en risk att de också gör vad de säger, särskilt nu i valtider.

Man missleder befolkningen genom att påstå att det skulle finnas något spelrum. Sedan finns också risken att Finland i ett enskilt fall kommer att bryta mot sina folkrättsliga förpliktelser.

Martin Scheinin

En av de tuffaste reglerna inom folkrätt

Elina Pirjatanniemi, professor i folkrätt vid Åbo Akademi, tycker att det skulle vara viktigt att regeringen går ut med exakt vilka avtal man anser vara problematiska.

Handlar det uttryckligen om non-refoulementprincipen är hon inne på samma linje som Martin Scheinin.

- Det går inte så lätt att gå runt den principen. Det räcker inte att vi bara träder ut ur flyktingkonventionen eller börja tolka om den, utan det krävs mycket mer.

- Dessutom är det en av de tuffaste reglerna som finns inom folkrätt, så jag har väldigt svårt att se hur vi skulle kunna kringgå den, säger Pirjatanniemi.

Att börja kringgå non-refoulementprincipen skulle i förlängningen betyda att Finland inte kan vara fullvärdig medlem av EU, eftersom principen är förankrad både i europeiska människorättskonventionen och i EU:s grundrättighetsstadgar.

- Det har nog knappast regeringen avsett heller.

Dessutom är det en av de tuffaste reglerna som finns inom folkrätt, så jag har väldigt svårt att se hur vi skulle kunna kringgå den.

Elina Pirjatanniemi

Även om regeringens agerande skulle handla om ett utspel i valtider är det ändå problematiskt, säger Pirjatanniemi.

- Man skapar en bild av att mänskliga rättigheter är boven i dramat och det kan ha värre konsekvenser.

Det kan bli lite svårt att agera ordförande i Europarådet om vi själva är beredda att diskutera att omtolka internationella avtal.

Elina Pirjatanniemi

Dessutom är vi just nu ordförandeland i Europarådet och ska i sommar axla ordförandeskapet för EU.

- Europarådet värnar bland annat om europeiska människorättskonventionen. Där har Finland haft linjen att vi ska se till att människorättssystemets integritet bibehålls.

- Det kan bli lite svårt att agera ordförande i Europarådet om vi själva är beredda att diskutera att omtolka internationella avtal.

Diskussion om artikeln