Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Både tidtabellen och budgeten är realistiska", sade Spårjokerns projektchef 2016 – står nu klart att banan försenas med tre år och blir över 90 miljoner euro dyrare

Från 2019
Raide-Jokerin havainnekuva Oulunkylän Käskynhaltijantieltä. Kuva: WSP
Bildtext Så här planeras Spårjokern se ut. Snabbspårvägen ska gå mellan Kägeludden i Esbo och Östra centrum i Helsingfors. Politikerna har ännu inte godkänt projektet.
Bild: WSP

Snabbspårvägen Spårjokern beräknas nu bli över 90 miljoner euro dyrare än planerat och antas bli färdig i juni 2024, tre år senare än den tidigare planen. Snabbspårvägen ska gå mellan Esbo och Helsingfors. Projektchefen kallade sommaren 2016 både dåvarande tidtabell och budget realistiska, men kryper nu till korset och erkänner att han då var för optimistisk.

Spårjokerns projektchef Juha Saarikoski sade i en intervju för Yle Huvudstadsregionen i juli 2016 att budgeten och tidtabellen ska hålla. Budgeten var då 275 miljoner euro och planen var att Spårjokern skulle börja gå i augusti 2021.

Ännu har byggandet av Spårjokern inte inletts och fullmäktige i Esbo och Helsingfors ska nu ta ställning till en uppdaterad projektplan under våren 2019. Politikerna godkände en tidigare projektplan i juni 2016.

"Nu har vi lagt tio gånger mer tid på planeringen"

Enligt den nya planen kostar snabbspårvägen 386 miljoner euro enligt prisnivån i december 2018. Det är 93 miljoner euro mer än den tidigare budgeten då prisnivån från tidigare beaktas.

- Planen har nu preciserats. Jag var tidigare optimistisk när det gällde kostnaderna. Men när vi nu gick igenom det hela märkte vi att det fanns punkter som inte hade utvärderats tillräckligt i det tidigare skedet. Omfattningen av arbetet under jorden har nu klarnat, säger Saarikoski till Yle Huvudstadsregionen.

Drogs den tidigare budgeten bara ur hatten?

- Nej, den föregicks också av planering, men planeringen har nu varit mer omsorgsfull. Nu har vi lagt tio gånger mer tid på planeringen. Vi har nu tagit i beaktande var snabbspårvägen går och hur världen ser ut ovan jord. Den här budgeten har gjorts tillsammans inom alliansmodellen och är bindande för alla parter.

"Det var ett felaktigt uttalande från min sida, men jag hade inte bättre information då"

Alliansmodellen går ut på att beställaren, planerarna och entreprenörerna är integrerade i en gemensam organisation.

- Om den här budgeten inte håller tvingas företagen som gjort planeringen och entreprenörerna ersätta 50 procent av den överstigande summan, säger Saarikoski.

Framtiden kan inte alltid förutspås

Tidigare var planen att Spårjokern börjar gå i augusti 2021. Nu är starten lagd till juni 2024.

- När vi får mer information förändras tidtabellen. Den påverkas också av planläggningen och besvär som har gjorts. Och konkurrensutsättningen har dragit ut på tiden.

- Vi måste också ta i beaktande hur mycket vi kan störa övrig trafik. Om byggandet på alla gator inleds samtidigt framskrider projektet fortast men då är också olägenheterna för stadsborna massiva.

Vad tänker du om att du 2016 sade att budgeten och tidtabellen är realistiska fastän det inte stämde?

- Det var ett felaktigt uttalande från min sida, men jag hade inte bättre information då. Projektet var då nytt för mig och planen verkade trovärdig. Men nu har vi mer detaljerad information. Framtiden kan inte alltid förutspås.

HKL:n Raide-Jokeri -projektin johtaja Juha Saarikoski / 21.12.2016
Bildtext Juha Saarikoski.
Bild: Ilkka Klemola / Yle

"Jag tänker inte jämföra med Västmetron"

I artikeln från 2016 talades det om att Spårjokern inte ska bli en ny västmetro (med en budget som växer och en tidtabell som inte håller). Håller det nu ändå på att gå på samma sätt?

- Jag tänker inte jämföra med Västmetron. Men nu när politikerna ska ta ställning till projektplanen har arbetet ännu inte påbörjats. Fullmäktigeledamöterna har en verklig chans att fatta beslut om Spårjokern ska byggas eller inte. Det finns nu en utmärkt chans att dra sig ur projektet om det anses förnuftigast.

Det finns nu en utmärkt chans att dra sig ur projektet om det anses förnuftigast

Enligt Saarikoski gör alliansmodellen, där alla parter delar på ansvaret, att kostnaderna inte fortsätter att stiga.

- Vi har nu gjort en gemensam plan och binder oss till kostnadsnivån. Det ökar trovärdigheten i framtiden. Vi har lärt oss av det här att planera bättre innan ärenden går till beslutsfattarna.

Om politikerna i Esbo och i Helsingfors godkänner den nya projektplanen för Spårjokern inleds byggandet i juni 2019. Snabbspårvägen ska gå mellan Kägeludden i Esbo och Östra centrum i Helsingfors.

Diskussion om artikeln