Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lärarförbundet: "Läroböcker i all ära men vi måste blicka framåt mot en digital undervisning"

Från 2019
FSL:s ordförande Christer Holmlund
Bild: FSL

Lärarna i Finland är missnöjda över hur den nya läroplanen fungerar i praktiken, framkommer i Yles färska enkät. Rektorerna tycker ändå att läroplanen fungerar bra.

Bara var fjärde lärare som svarade på enkäten tycker att den nya läroplanen främjar inlärningen hos barn. Av rektorerna som svarade på enkäten var 62 procent av den åsikten att den nya läroplanen främjar inlärningen.

Totalt svarade 607 lärare och rektorer på enkäten.

"Lärarna har inte fått bekanta sig tillräckligt med den nya läroplanen"

I den nya läroplanen får läroböckerna ge vika för digitala alternativ, och undervisningen ser inte längre ut som den gjorde tidigare - med läraren som står längst fram och undervisar barnen som sitter med penna i handen vid varsin pulpet.

Huvudmålen med läroplanen är nämligen digitalisering och att eleverna lär sig tillsammans.

Christer Holmlund är förbundsordförande vid Finlands Svenska Lärarförbund. Han säger att lärarnas missnöje antagligen handlar om att de inte inte hörts tillräckligt i läroplansprocessen.

- Jag tror att förändringarna varit så pass stora med tanke på fenomenbaserad undervisning att en del lärare inte är helt bekväma med själva arbetssättet, säger Holmlund.

- Fortbildnings- och implementeringsprocessen har inte lyckats fullt ut, även om mycket har gjorts.

Holmlund förklarar att lärarna har fått i uppgift att följa den nya planen och då kan det för många kännas som att allt det man gjort tidigare inte längre duger.

- Då är det ganska naturligt att det kan kännas dåligt ifall man själv inte ser nyttan med den nya läroplanen.

Olika mobila apparater.
Bild: Yle / Nyhetsgrafiken

Läroböckerna ger vika för digitala alternativ

Vid Lärarförbundet ser man det som en naturlig utveckling att skolan går mot digitalisering.

- Läroböcker i all ära. Delvis kan man nog behöva böcker, men det är frågan om att vi måste tänka framåt och hitta på digitala lösningar. Vi måste utveckla mot ett mera digitalt tänk, säger Holmlund.

Holmlund är ändå medveten om att det i Svenskfinland kan vara en resursfråga att lyckas digitalisera undervisningsmaterialet.

- På finlandssvenskt håll vet jag att det arbetas hårt för att digitalisera undervisningsmaterialet, men det går långsamt. Det skulle behövas mycket mera pengar för utvecklingsarbetet.

- Läromedlen är fortfarande en affärsverksamhet och förlagen har inte tillräckligt pengar för att utveckla digitala läromedel i snabb takt, förklarar Holmlund.

Diskussion om artikeln