Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bildningsnämnden ger tummen upp för ny skolbyggnad i Ingå - men den ska rymma många elever

Från 2019
Exteriör av Kyrkfjärdens skola i Ingå
Bildtext De svenskspråkiga eleverna i Ingå kyrkby ska få en ny skola.
Bild: Yle/Maria Wasström

Efter långa uträkningar konstaterade tekniska nämnden i slutet av i fjol att det är lönsammast att bygga en ny skolbyggnad istället för att renovera Kyrkfjärdens skola. Bildnings- och välfärdsnämnden håller med, men tycker ändå man tänkt för småskaligt.

Tekniska nämnden menade att kommunen ska bygga mindre än planerat. Eftersom prognoserna visar att elevantalet i kommunen sjunker tycker tekniska nämnden att det är onödigt att dimensionera skolan för 200 elever.

Bildnings- och välfärdsnämnden är av en annan åsikt.

Skolbarn som klättrar ute på en klätterställning
Bildtext Man hoppas på flera barn i Ingå i framtiden.
Bild: Seppo Sarkkinen

Även om de understöder tekniska nämndens förslag om en ny byggnad så tycker bildningsnämnden att man ska bygga för 180-200 elever.

De menar att kommunen inte ska underdimensionera skolan i planeringsskedet då den ska fungera i flera årtionden framåt. Kommunen borde därför tänka på att eleverna i framtiden kan öka.

Istället kan byggnaden planeras så att lokalerna kan användas flexibelt, tycker bildnings- och välfärdsnämnden i Ingå.

Nämnden diskuterade ärendet på sitt möte i onsdags (23.1).