Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Flera tusen människor har gått under jorden - Åbo stad satsar på att fånga upp och stöda papperslösa i staden

Från 2019
En jacka med huva - som saknar människoansikte - upplöses.
Bild: (C)2017 Igor Stevanovic, [**] Bits And Splits, all rights reserved

Den stora mängden papperslösa har tagit myndigheter och regeringen på sängen – ingen hade väntat att så många som fått negativt asylbeslut skulle stanna i Finland.
I Åbo har man ett eget system att sköta situationen. Stadens stöd för de papperslösa har stärkts betydligt sedan den 1 juni i fjol.

Trots att staten förutsätter att kommunerna ska erbjuda den här servicen, är det långtifrån alla som gör det, berättar man på Röda Korset i Egentliga Finland som ordnar inkvarteringen för Åbo stads räkning. Sedan juni har man i Åbo haft över 300 övernattningar.

Mamma stryker liten flicka över huvudet medan de ligger till sängs
Bild: Yle

Myndigheter står ofta handfallna

Men det finns ingen handbok och inga regler för hur man ska ordna den här servicen. Myndigheter har mer eller mindre blivit tagna på sängen i de här frågorna. På Röda Korset vet man hur man ska ordna det praktiska just nu, men ingen vet hur det blir i framtiden.

Kommunerna är alltså skyldiga att ordna inkvartering för papperslösa men det är inte så många som gör det. Åbo stad utmärker sig i det avseendet positivt, enligt Minna Saunders på Vita Bandet.
Staden ordnade ganska snabbt ett samarbete mellan myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med asylsökande och papperslösa.

Åbo går i bräschen

- Med glädje kan jag säga att mycket positivt har hänt. Åbo sköter det nu på ett ganska bra sätt, säger Saunders.

ung leende kvinna sitter på stor röd sittdyna omgiven av leksaker
Bildtext Minna Saunders
Bild: Yle/Nilla Hansson

Sedan 1 juni finns ett avtal mellan Åbo stad och Röda Korset om att erbjuda inkvartering, mat och kläder för den som blivit papperslös. Genom mottagningscentralen får man information om vart man ska vända sig.

Man börjar i fel ända

Minna Saunders tycker ändå arrangemanget är lite bakvänt:

- Det blir ju lite ledsamt att vi istället för att åtgärda det problem som ligger bakom börjar bygga upp en servicestruktur för de här människorna. Det allra bästa skulle förstås vara att det här problemet inte skulle finnas. Det skulle gå att åtgärda genom utlänningslagen, menar Saunders.

Staten gör alltså kraven strängare samtidigt som staten kräver att kommunerna sköter om de papperslösa.

- Det känns snedvridet att nu fundera över vad vi ska göra och hur vi ska garantera servicen till de här människorna.

Minna Saunders skulle hellre se att asylprocessen sköttes på ett sådant sätt att alla som har rätt till asyl faktiskt får det.

- Jag ser väldigt liten poäng i att man splittrar familjer på det här viset. Eller i att människor som är inne i arbetslivet plötsligt fråntas rätten att arbeta. Det är slöseri med resurser!

Demonstration där en man skriver på gatan och i bakgrunden tiotal personer och plakat om att Afghanistan inte är säkert.
Bild: Yle/Linda Söderlund

Unikt Alla kvinnors hus i Åbo

Minna Saunders har i ett och ett halvt år jobbat med papperslösa i Åbo inom ett projekt under organisationen Vita Bandet. Projektet Alla Kvinnors hus är unikt.

Alla kvinnors hus i Åbo

- Det vi märker är exempelvis att det temporära uppehållstillståndet har slopats. Och vi ser resultaten av att kriterierna för familjeåterförening har skärpts, vi ser familjer som till hälften är papperslösa.

Det blir alltså en knepig situation där familjer splittras.

människor som går efter varandra i en silhuett mot blå himmel.
Bild: Andrey Popov/Mostphotos

Finns ingen statistik och situationen lever hela tiden

Det finns inga exakta siffror på hur många papperslösa människor det finns i Finland. Polisen och Inrikesministeriet räknar med ungefär 3 500. Men eftersom de flesta är väldigt rädda för myndigheter blir de osynliga i samhället och syns inte i statistiken. Vissa har kanske påbörjat nya asylprocesser.

"Orsakerna till att människor blir papperslösa är många: Man har fått negativt beslut på sin asylansökan, man har nekats uppehållstillstånd, visumet har löpt ut eller uppehållstillståndet har slutat gälla. Ibland har man kanske inte sökt ett nytt uppehållstillstånd.

"De papperslösa är mormödrar, barnfamiljer, kvinnor och män, gravida. Ibland är papperslösheten det bästa alternativet av många dåliga" (Paperittomat Suomessa).

Fler hör av sig till Flyktingrådgivningen

Verksamhetsledaren Pia Lindfors på Flyktingrådgivningen berättar att man tidigare nådde ungefär 10% av de papperslösa. Nu har siffran ökat till omkring 50%, enligt Lindfors. Juristerna på Flyktingrådgivningen jobbar för fullt.

Pia Lindfors är verksamhetsledare för Flyktingrådgivingen.
Bildtext Pia Lindfors är verksamhetsledare på Flyktingrådgivningen.
Bild: Yle/Jessica Stolzmann

Man faller genom systemet

Om en asylsökandes fall behandlas i Högsta Förvaltningsdomstolen upphör rätten till service totalt.

Man blir alltså utan bostad, får inte jobba eller betala skatt, får inga pengar av staten, får inte studera. Trots att man kanske har ett jobb eller en studieplats.

Polisen befarar grå sektor

En papperslös människa löper stor risk för att bli utnyttjad. Det kan handla om människohandel eller att man utnyttjas som underbetald eller gratis arbetskraft. Eller också blir man själv kriminell.

Att de papperslösa i vårt samhälle ökar är en oroväckande tendens enligt polismyndigheterna:

- Det bildas ett slags grå sektor av personer som inte har någon status i Finland. Man frågar sig hur de klarar sig i vårt samhälle, säger polisinspektör Måns Enqvist från Polisstyrelsen.

Polisinspektör Måns Enqvist.
Bildtext Måns Enqvist
Bild: Yle/Anna Savonius

Om en papperslös person har turen att ha något slag av nätverk omkring sig kan det ordna sig åtminstone för en tid. Ett rum här eller där, lite pengar, kläder och mat för dagen.

Vill höra till vårt samhälle

Minna Saunders på Alla kvinnors hus är bekymrad över de papperslösa hon kommer i kontakt med i sitt nätverk:

- Gemensamt för alla är att de har en stark vilja att höra till det här samhället. De är trötta och upplever ofta att det är svårt att hålla hoppet levande. Ändå tänker jag att livet måste ju gå vidare hurudana förhållanden man än är i.

Strimma av hopp

Minna Saunders och hennes kolleger kan erbjuda en knutpunkt:

- Vi kan erbjuda ett ställe som är välkomnande och där man kan känna delaktighet.

De anställda i Minna Saunders projekt går också igenom den papperslösa personens process och försöker reda ut situationen.

Saunders berättar att det ändå ofta känns frustrerande.

- Det är rätt ord. För det här är ju ett problem som skapats. Det finns sätt att åtgärda det: Det hänger på lagstiftning och praxis och hur man tolkar utlänningslagen. Vi släcker bara eldsvådor här. Den riktiga förändringen måste ske någon annanstans.

I lägenheten i Åbo centrum, där man tar emot papperslösa, försöker man se och möta personerna som kommer och ge dem en strimma hopp.

Åbo tar väl hand om papperslösa del 1

Programmet är inte längre tillgängligt

Åbo tar väl hand om papperslösa del 2

Programmet är inte längre tillgängligt

Källor:
Paperittomat Suomessa
Flyktingrådgivningen
Varsinais-Suomen Punainen Risti
Artikeln "Tuhansien paperittomien maa" av Kristiina Markkanen i Iso Numero
Vita Bandet/ Alla kvinnors hus
Polisen
Inrikesministeriet
Migri