Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa stänger förskolor i Pernå, Haddom och Teutjärvi: "När min son hörde det så började han gråta"

Från 2019
Skolhus i Pernå.
Bildtext Pernå kyrkoby skola. Arkivbild.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Nästa höst kommer förskolorna att försvinna från Pernå kyrkoby skola, Haddom skola och Teutjärven koulu eftersom grupperna är alltför små. Föräldrarna är inte nöjda.

Daniel Thomassons son Vincent ska börja i förskolan nästa höst.

I måndags fick han ett brev där det stod att sonen inte alls ska börja i förskolan i Pernå kyrkoby skola som familjen trott, utan i Forsby skola.

- Vi diskuterade saken här hemma. När min son hörde det så började han gråta och undrade varför han inte får gå i skolan här utan måste åka till Forsby där han inte känner någon. Han var väldigt upprörd, säger Thomasson.

Sonens storasyster går på första klass i Pernå kyrkoby skola, och kompisarna går i förskola där just nu.

Enligt Thomasson så blev skolstarten lätt för dottern eftersom hon gått i förskola på samma plats och därför redan kände alla lärare sedan tidigare.

- Det är svårt att förstå ett sådant här beslut, säger Thomasson.

För lite information

Barnen som annars skulle börja i förskolan i Pernå kyrkoby skola flyttas alltså till Forsby skola.

Från Haddom skola flyttas förskolan till Generalshagens skola, och från Teutjärven koulu till Kirkonkylän koulu. Barnets närskola förblir den samma som tidigare.

Thomasson har svårt att säga hur familjen kommer att påverkas av att förskolan ordnas i Forsby istället för i Pernå kyrkoby.

Han har ännu inte fått någon information om hur det blir med dagvård före och efter förskoledagen.

Det här görs inte med avsikt att ödelägga våra byskolor

― Utbildningschef Timo Tenhunen

Enligt Lovisas utildningschef Timo Tenhunen kommer förskolebarnen att garanteras dagvård på samma plats där förskolan är.

- En förälder har frågat om det går att ordna dagvård i Pernå kyrkoby så att barnet skulle få skjuts dit från Forsby. Jag kan inte lova något men vi kan utreda saken, säger Tenhunen.

Thomasson är överlag missnöjd med informationsgången.

Han säger att inte ens läraren som undervisar i förskolan i Pernå kyrkoby visste någonting om förändringen då familjen kontaktade henne på måndagskvällen.

Besviken, förvirrad och rädd

Enligt Thomasson känns situationen förvirrande.

- Jag är besviken på Lovisa, det känns som om man hemlighåller saker. Man skulle vilja ha en bra förklaring till varför man har gjort ett sådant här beslut, vilka som är fördelarna och nackdelarna. För det är svårt att se några fördelar med det här överhuvudtaget.

Thomasson påpekar att staden har som princip att ta med befolkningen i beslutsfattandet och kallar kommunen för byarnas stad.

- Det känns inte riktigt som om det är det man nu håller på med. Dessutom har man ju en rädsla av att byskolan kommer att dras in så småningom och att det här är första skedet i ledet. Det är den känslan man får av det här, säger Thomasson.

Barn leker med lego
Bildtext Arkivbild.
Bild: Mostphotos

Enigt utbildningschef Timo Tenhunen behöver föräldrarna inte vara rädda för några skolindragningar.

- Det finns ingen risk för det nu som jag känner till. Det här görs inte med avsikt att ödelägga våra byskolor, säger Tenhunen.

Enhetliga förskolegrupper

Orsaken till att de här förskolorna slutar är att gruppstorlekarna ofta har varit för små.

- Det krävs sex barn för att vi ska kunna grunda en skild grupp. Då det varierar från år till år så har vi också svårt att få lärare till uppgifterna, säger Tenhunen.

Då det finns för få elever så måste förskoleeleverna och de yngsta skoleleverna undervisas i samma grupp.

- Vi har jämfört plus- och minussidorna. Det är inte bara negativt för förskolebarnen att vara tillsammans med äldre barn, de lär sig av de äldre också. Samtidigt är undervisningen mer utmanande för läraren som har flera årskullar samtidigt, säger Tenhunen.

Tanken med att centralisera förskolorna är alltså att få till stånd tillräckligt stora förskolegrupper för att de ska kunna fungera för sig själva, undervisade av behöriga förskollärare enligt förskolans läroplan.

I framtiden kommer alla förskolor att finnas i samband med skolor, inte daghem.

Missnöjda föräldrar

Tenhunen berättar att han har blivit kontaktad av flera föräldrar under tisdagen.

- Många föräldrar funderar och är upprörda, säger Tenhunen.

Flera av föräldrarna som tagit kontakt är missnöjda över att de måste köra längre sträckor än tidigare.

Till exempel föräldrar som bor i Pernå kyrkoby och jobbar i Lovisa måste köra en omväg för att lämna eller hämta sina barn i Forsby.

Skolhus
Bildtext Förskolan från Haddom flyttar till Generalshagens skola. Arkivbild.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Tenhunen förstår problemet men anser att de goda sidorna ändå väger upp de dåliga.

Vad gäller informationsgången så säger Tenhunen att man kunde ha diskuterat saken med föräldrarna tidigare, men han tror att reaktionerna skulle ha varit de samma ändå.

Centraliseringen av förskoleundervisningen finns med som en målsättning i Lovisas senaste budget.

Budgeten görs upp av stadens tjänstemän och godkänns av fullmäktige. Det här är alltså inte något helt nytt.

- Målsättningarna diskuterades på rektorsmöten redan innan budgeten slogs fast, säger Tenhunen.

Han säger att man kommer att diskutera indragningen av förskolorna på bildningsnämndens möte nästa vecka.

Diskussion om artikeln