Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Undersökning: Att privatpersoner kan återupplivning är viktigt - allt bättre odds för den som insjuknar på allmän plats

Från 2019
Uppdaterad 22.01.2019 12:51.
Två mini annedockor på golvet.
Bildtext På skolor ordnas första hjälp- och återupplivningskurser
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

I Finland får ungefär 4 000 personer akut hjärtstopp varje år. Ifall privatpersoner kan genomföra återupplivningsförsök förbättras den drabbades chanser betydligt, visar en färsk dansk undersökning.

Under perioden 2001-2014 kan man se en märkbar ökning i antalet utomstående som utför återupplivning. År 2001 fick 36 procent av de personer som drabbades av hjärtstopp på allmän plats återupplivning av en utomstående. År 2014 var motsvarande siffra 83 procent.

Också i hemmen eller i andra bostadsmiljöer fick personer som drabbats av hjärtstopp hjälp. År 2014 fick 61 procent av personerna återupplivning.

Hjärnskadorna har minskat

Samtidigt som antalet återupplivningsförsök har ökat har också patienternas prognoser förbättrats betydligt. År 2014 var 25 procent av de som hade insjuknat på en allmän plats fortfarande vid liv efter 30 dagar, medan siffran år 2001 var bara 6 procent.

Också de hjärnskador som kan orsakas av syrebrist minskade.

De danska resultaten bekräftar vikten av att hjärtstoppspatienter snabbt måste få återupplivning. I Finland drabbas varje år ungefär 4 000 människor av akut hjärtstopp. Hjärtstoppet beror ofta på att patienten har en kranskärlssjukdom som i sin tur kan orsaka hjärtinfarkter eller rytmstörningar.

Ring 112

Återupplivning kan ges i form av hjärtmassage, konstgjord andning och hjärt- och lungräddning. Man kan också använda sig av en defibrillator vid hjärt- och lungräddning. Röda korset har en guide för hur man utför återupplivning.

Det är också viktigt att ringa till 112 och att lägga telefonen på så kallat hands-free läge så att man fortfarande har händerna fria och kan hjälpa den drabbade.

Den danska undersökningen visar hur viktigt det är att alla har de grundläggande kunskaper som krävs i första hjälp och återupplivning.

Artikeln baserar sig delvis på Tutkimus vahvistaa: Jos sydän pysähtyy, maallikonkin antama elvytys todella auttaa skriven av Yle utgående från nyhetstjänsten Duodecim.

Diskussion om artikeln