Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Barn på Kila daghem visar symptom på dålig inomhusluft - föräldrar förundrar sig över stadens inställning

Från 2019
Uppdaterad 23.01.2019 10:55.
Kila daghem i Karis
Bildtext I kväll (23.1) håller staden Raseborg ett informationsmöte om luftkvaliteten på Kila daghem.
Bild: yle/Petra Thilman

Barn som går i Kila daghem i Karis har visat symptom som kan tyda på dålig inomhusluft. Undersökningar har utförts men utgående från dem kan inga säkra slutsatser dras. Nu börjar föräldern Anna Lindholms tålamod vara slut.

Anna Lindholm har tre barn under skolålder. Ett av dem har en ihärdig hosta från måndag till fredag. Under helger och ledigheter försvinner den mirakulöst. Anna Lindholm är säker på att den har med inomhusluften i sonens dagis att göra.

Hon understryker att det inte endast handlar om hennes barn utan att också många andra barn som lider av olika – ibland rätt så diffusa – symptom.

- En del av vårdarna har också varit sjukskrivna och det är särskilt besvärligt i grupperna för de minsta barnen, säger Lindholm.

Anna Lindholm
Bildtext Anna Lindholm hoppas på mer öppenhet från stadens sida.
Bild: Yle/Maria Wasström

Hon berättar att flera barn på daghemmet har lidit av symptom i andningsvägarna och olika hudreaktioner.

- Det är förstås symptom som kan uppfattas som normala för barn men eftersom de inte smittar och endast uppträder under den tid barnen vistas på dagis undrar man ju nog vad det är frågan om, säger Lindholm.

Allra helst hade hon sett att hennes barn hade kunnat byta daghem.

- Alla daghem i Karis är fulla så vi har varit tvungna att föra barnet till dagis trots att vi känner till problemen. Det här är ett stort bekymmer i många familjer, säger Lindholm.

Kila daghemsgård i Karis under snötäcke.
Bildtext Kila daghem har både svenska och finska grupper.
Bild: yle/Petra Thilman

Hon är besviken över det sätt staden har hanterat frågan. Bland stadens tjänstemän har hon stött på ett ointresse för ärendet - i den mån hennes frågor alls har besvarats.

Tystnad råder

Lindholm berättar om e-postmeddelanden som lämnats obesvarade sedan hösten och om hur svårt det varit att få del av den information som borde finnas tillgänglig.

- När ingen säger något leder det till spekulationer och gissningar. Jag skulle önska mer öppenhet och snabbare behandling av ärendet

Anna Lindholm

Stadens inomhusluftsgrupp har behandlat situationen i Kila daghem men däremot inte haft kontakt med föräldrarna, vilket lett till att de inte vetat om saken framskrider eller inte.

I höstas gjordes en enkät bland föräldrarna där de kunde lista de eventuella symptom som uppträtt.

Enligt Lindholm kom det in omkring trettio svar från familjer där någon form av symptom uppträder.

Stadens personalchef Johan Nylund – som för tillfället vikarierar som ordförande för inomhusluftsgruppen – vill däremot inte kommentera detta eftersom han hänvisar till att enkäten är sekretessbelagd.

De övriga tillfrågade tjänstemännen avböjer också intervju med hänvisning till att de vill informera föräldrar och personal först.

Det är så dags, menar för sin del Lindholm men är glad över att informationskvällen äntligen ska ordnas.

Information i kväll i Karis

Ikväll (23.1) klockan 18 informeras föräldrar och personal vid ett möte i Karjaan yhteiskoulu. Då redogörs också för resultaten från den undersökning som staden lät företaget Baumedi utföra i Kila daghem i höstas.

I mötet deltar bland annat stadens fastighetschef Catharina Lindström och forskaren Kari Yli-Muilu som utförde undersökningarna i höstas. De bestod av inneluftsmätningar och dammprover från ytor.

Själv säger Kari Yli-Muilu att undersökningarna inte är så heltäckande att man kan dra några definitiva slutsatser utgående från dem.

- Man kan inte på basis av de här undersökningarna säkert säga om det finns problem med inomhusluften eller inte.

Ventilation första åtgärd

För att få mer information krävs att man tar materialprover från byggnadsmaterial. Yli-Muilus förslag är att i första hand åtgärda ventilationen.

Ett sammandrag (på finska) hittar du här.

Yli-Muilu säger att ingenting är svartvitt när det gäller inneluftskvalitet.

- Själva dagisverksamheten orsakar också orenheter i luften vilket alltid sker när det finns många människor i samma lokal. Därför är det viktigt med god ventilation, säger Yli-Muilu. En bra ventilation kan också minska på andra problem med inomhusluften som kan kan komma från fuktskador i väggarna till exempel.

Hans förslag till staden är att man skulle börja med att åtgärda ventilationen eftersom det nu råder ett för stort undertryck i byggnaden.

- Men visar det sig att det finns fuktskador i byggnaden så måste de naturligtvis saneras, säger Yli-Muilu.

Politiker reagerar

Tekniska nämnden i Raseborg är medveten om att situationen på Kila daghem utreds men ärendet har inte behandlats i detalj, berättar nämndens ordförande Werner Orre (SFP).

Däremot blir han bestört över att höra att föräldrar upplever att problemen inte tas på allvar:

- Problemen tas på allra största allvar. Om det finns skador är det billigare att åtgärda dem så fort som möjligt, säger Orre som också gärna betonar vikten av god hälsa.

Kan inte sitta tyst

Han säger att det är brukligt att tjänstemännen i första hand informerar föräldrar och personal och i andra hand beslutsfattare. Däremot ser han det som problematiskt om stadens invånare uppfattar det som att tjänstemännen inte vill kommunicera.

- Om så är fallet är det ytterst problematiskt. En tjänsteinnehavare har en skyldighet att besvara e-post, säger Orre.

Anna Lindholms son får symptom av inneluften i Kila daghem

3:12

Tekniska nämndens ordförande: Tjänstemän ska svara på e-post

1:41

Forskare: Fler tester behövs för att få ett pålitligt svar om luften i Kila daghem i Karis

1:44

Diskussion om artikeln