Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bedömningsblanketter vållar inga bekymmer för Pedersöreelever – utformad enligt barnets språknivå

Från 2019
Uppdaterad 23.01.2019 13:17.
Pia Boström, Erik Gäddnäs och Elsa Laurila.
Bildtext Läraren Pia Boström tillsammans med Erik Gäddnäs och Elsa Laurila.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Blanketten där eleverna själva ska bedöma sin kompetens anses vara svårförstådd, byråkratisk och trist i Helsingfors. Men i Kyrkoby skola i Pedersöre vållar den inga bekymmer.

- Den är lätt att förstå och det är inga svåra ord, säger Elsa Laurila.

- Det är lite text och den är jättelätt att fylla i, säger klasskompisen Erik Gäddnäs.

Sedan den nya läroplanen togs i bruk 2016 ska eleverna själva vara med och bedöma sina egna färdigheter. Till det här används en bedömningsblankett.

Svåra ord i Helsingfors

Svenska Yle har tidigare berättat om att bedömningsblanketten som används i Helsingforsskolorna anses vara svårförstådd.

Ord som "lärprocess" och "nyckelord" sätter myror i huvudet också på vuxna.

Jag läser upp exempel ur Helsingforsblanketten för eleverna.

"Jag kan självständigt känna igen nyckelord. Jag kan urskilja den information jag behöver. Jag kan jämföra och kritiskt bedöma olika informationskällor."

"Jag kan använda en inlärningsplattform, till exempel o365 och G Suite."

- Jag förstår inte ens vad alla ord betyder, det där låter jättesvårt, säger Elsa Laurila.

- Nej det där förstår jag inte alls, säger Erik Gäddnäs.

Utvärderingsblankett i Kyrkoby skola.

Rektor Pia Boström säger att man inte använder så svåra ord i Pedersöres självvärderingsblankett. I Pedersöre står det inget om o365 och G Suite.

- Vi har valt att förenkla texten så att den mera överensstämmer med elevens språk, säger rektor Pia Boström.

I Pedersöres blankett står det istället: "Jag kan producera eget material och spara det digitalt".

Den frågan förstår både Elsa och Erik betydligt bättre.

- Då har vi ju diskuterat med eleverna om att det handlar om Google drive. Att eleven kan logga in och hitta ett dokument som läraren skapat och fylla i det, säger Pia Boström.

Boström säger att man måste konkretisera frågorna så att eleven vet vad det handlar om.

Pia Boström.
Bildtext Pia Boström, rektor i Kyrkoby skola i Pedersöre.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Pilottestade blanketten

Pia Boström har varit med i den arbetsgrupp som utvecklade bedömningsblanketten i Pedersöre. Som ett led i det arbetet gjorde man flera pilottest på elever i kommunens skolor.

Boström säger att man tidigare förberedde eleverna på olika sätt inför utvecklingssamtalen i kommunens skolor, vilket varit lite ojämlikt.

Kommunen får själv utforma sina blanketter och nu får alla Pedersöreelever fylla i likadana blanketter. I blanketten har man tagit fasta på de sju kompetenserna som eleverna ska lära sig enligt den nya läroplanen:

  • Förmågan att tänka och lära sig.
  • Kulturell och kommunikativ kompetens.
  • Vardagskompetens
  • Multilitteracitet
  • Digital kompetens
  • Arbetslivskompetens och entreprenörskap
  • Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid
De sju kompetenserna.
Bildtext De sju kompetenserna.

Utvecklas med barnet

Redan i förskolan fyller eleverna i blanketten första gången, men då sker det till största del muntligt. Blanketten blir lite svårare och innehåller lite svårare ord vartefter barnet utvecklas.

För varje påstående på blanketten finns det en larv med en kropp som består av tre bollar. De får barnen färglägga enligt hur de själva skattar sin kompetens.

Påståendena är exempelvis "jag kan samarbeta med andra" och "jag vet vad jag mår bra av".

Både Erik och Elsa tycker att det är bra att eleverna får utvärdera sig själva.

- Det känns riktigt bra efteråt. Jag tycker att jag brukar färglägga ganska många bollar. Jag brukar känna mig nöjd efteråt, säger Elsa.

Lära känna sina styrkor och svagheter

Pia Boström säger att det är viktigt att eleverna får lära känna sina styrkor och svagheter och även inse att de varierar från person till person. På så vis lär eleven sig att uppskatta andra, exempelvis i grupparbeten.

- Det gäller ju att reflektera över sin egen lärandeprocess och vara medveten om vad man riktigt håller på med och varför, säger Boström.

Viktigt att veta hur lyckas

Målet med den nya läroplanen är just att eleverna själva och deras föräldrar ska inkluderas i lärandet.

Den nya läroplanen påtalar också hur viktigt det är att vara tydlig och konkret med vad som är målet med undervisningen. Eleverna ska veta vad de ska lära sig och varför det är viktigt.

Till och med enskilda lektioner kan ha uttalade mål, som att lära känna fyra vinterfåglar innan rasten.

- Då vet eleven om han eller hon lyckats och även hur. Var det genom att lyssna på läraren, läsa texten eller titta på bilderna? Då vet eleven hur den ska göra för att lyckas, säger Pia Boström.

Diskussion om artikeln