Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna är sämst på plastsortering – återvinningsstationerna är för långt borta

Från 2019
Sopor i ett sopkärl.
Bild: Mostphotos

Plast är ett omdebatterat material som fått mycket uppmärksamhet speciellt under de senaste åren. Ändå är plasten just det material som finländarna är sämst på att sortera, visar Yle Tiede:s undersökning.

Avfallsberg i Kina, flytande plast i våra oceaner och mikroplasterna har väckt diskussion i Finland och runtom i världen. Det har fått finländare att uppmärksamma sin plastanvändning, men ändå är det relativt få som sorterar och återvinner plast.

Yle Tiede har undersökt finländares sorteringsvanor och 49 procent av de som deltog i undersökningen säger att de till viss del uppmärksammat mängden plastavfall och 38 procent lägger mycket uppmärksamhet på saken.

Finländare är däremot vanare sorterare när det kommer till andra material. 96 procent av de svarande sorterar papper och 95 procent glas.

Sträckan till sopkärlen avgör

Finländarna motiveras till att sortera om sopkärlen finns nära. 74 procent av de cirka 1 000 som deltog i undersökningen svarade att det som motiverar dem att sortera är om sopkärlen är tillräckligt nära hemmet och 22 procent anser att familjemedlemmars sortering bidrar till motivation.

40 procent svarade att orsaken till att de inte sorterar är att husbolaget inte har några sopkärl. En annan orsak är att det inte finns tillräckligt många sopkärl under diskhon i hemmet – 32 procent upplever att det här försvårar.

Överfull återvinningsstation.
Bild: Yle/Anna Ruda

28 procent svarade att återvinningsstationerna är för långt borta och 17 procent vet inte vart avfallet ska föras. En av fem finländare lägger allting bland blandavfall eftersom de inte har tillräckligt med kunskap om sortering.

Av de svarande tycker dessutom 24 procent att det är för besvärligt att sortera och väljer därför att inte göra det.

Matrester hamnar också oftare i blandavfallskärlet

Papper och glas hör alltså till material som finländare aktivt sorterar. Finländarna är också duktiga på att sortera batterier, papp och kartong – 94 procent svarade att de sorterar dessa material.

Följande material på listan är metall som 93 procent av de svarande uppger att de sorterar.

En hand håller i en soppåse och slänger i ett bananskal.
Bild: Mostphotos/ lev dolgachov

Finländarna är som tidigare nämnt sämst på att plastsortering – 63 procent av de som deltog i undersökningen sorterar plast. Finländarna är inte mycket bättre på att sortera bioavfall. 72 procent sorterar överbliven mat och bioavfall.

Bättre sorteringsmöjligheter i allmänhet och hemma behövs

Det främsta problemet tycks alltså vara att återvinningsstationerna är för långt bort och även för få, åtminstone då det gäller plast.

Det tillräckliga antalet återvinningsstationer nås först då återvinningsstället finns nära ens eget hem

Vesa Soini, Finlands Returplast

Det är viktigt att utvidga nätverket av återvinningsstationer, men det räcker inte. Det säger verkställande direktör Vesa Soini på Finlands Returplast Ab som ansvarar för plaståtervinning i Finland.

– Det tillräckliga antalet återvinningsstationer nås först då återvinningsstället finns nära ens eget hem, säger Soini.

Enligt Soini är det många som efterlyser ett ökat antal återvinningsstationer i sitt husbolag.

Rinkis plaståtervinning i Roparnäs i Vasa.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

I exempelvis huvudstadsregionen är målet att det finns sorteringsmöjligheter för bioavfall, plast, glas, kartong och småmetaller i alla husbolag som består av minst fem lägenheter år 2021.

Enligt Yles undersökning kommer det att behövas bättre sorteringsmöjligheter både inom det egna husbolaget och allmänt. Ett bredare nätverk av återvinningsstationer behövs.

Planer om att sortera all plast, inte bara förpackningar

Det är en ganska ny grej att man sorterar plast skilt. Lagen om återvinning av plastförpackningar trädde i kraft i början av 2016 och sedan dess har antalet återvinningsstationer ökat i rask takt. Då lagen trädde i kraft fanns det några tiotal stationer.

Enligt Finlands Förpackningsåtverinning RINKI Ab finns det i dagens läge 600 sopkärl för plastförpackningar. Det är ändå mycket färre än sopkärlen för kartong, glas och metall – av dem finns det 1 800.

Trots att antalet sopkärl ökat kan det vara svårt att sortera plast. Det är endast förpackningsplast som får läggas i sopkärlet för plast. Till exempel tandborstar, CD-skivor och sugrör hör hemma i sopkärlet för blandavfall. Merparten av plasten omfattas nämligen inte av återvinning.

Tomma plastflaskor på rad.
Bild: Mostphotos

Målet är ändå att man ska kunna börja sortera all sorts plast, inte bara förpackningsplast.

– De slutliga besluten ska ännu fattas, men planen är att före sommaren ta i bruk kärl för all sorts plast i de första husbolagen i Birkaland säger Vesa Soini.

Enligt preliminära uppskattningar hamnade 30 000 ton förpackningsplast, inklusive plastflaskor som går att panta, på återvinningen. Det handlar om en tredjedel av all återvinningsbar plast.

Artikeln är en översättning av Yle Tiede:s artikel skriven av Teemu Hallamaa och Joel Kanerva