Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Skolelever i Sibbo har delat videoklipp med barnpornografiskt innehåll sinsemellan

Från 2019
Uppdaterad 23.01.2019 11:07.
Tjej använder smarttelefon ute
Bild: Yle

Elever i Sibbo kommuns grundskolor har mottagit och sett videoklipp med barnpornografiskt innehåll.

Det skriver Sibbo kommun i ett pressmeddelande.

Videoklippen kan vara chockerande. Enligt den information som kommunen fått har barnen troligtvis skickat videoklippen som meddelanden via sociala medier.

Kommunen har fått veta om flera separata fall där barnen har delat videoklipp sinsemellan.

Familjerna får stöd

Kommunen och skolorna har skridit till åtgärder och samarbetar också med övriga myndigheter.

Kommunen har tagit upp de fall som kommit till kommunens kännedom med berörda familjer och familjerna har fått stöd.

Inom den närmaste framtiden kommer man i Sibbo att fästa större uppmärksamhet än normalt vid hur man kan förebygga sexuella trakasserier och mobbning.

Man kommer också att arbeta för en trygg och ansvarsfull användning av sociala medier.

Föräldrakvällar ska arrangeras

Inom Sibbo kommuns skolväsende ska man också ta upp ämnet med skoleleverna på ett sätt som lämpar sig för deras ålder.

Också vårdnadshavarna kan delta i de föräldrakvällar som ska arrangeras kring det som hänt.

Sibbo kommun ber nu vårdnadshavare att vara på alerten och hoppas att vårdnadshavarna ska tala med sina barn och enligt eget omdöme diskutera det innehåll som barnet kan ha stött på i sociala medier och på nätet.

Föräldrarna bör också ta upp hurudant innehåll man får och inte får dela till andra.

Familjerådgivningen ställer upp med råd

Sibbo kommuns familjerådgivning, skolkuratorn och skolpsykologen samt skolhälsovården i skolorna ställer upp med råd eller samtalsstöd på grund av det som inträffat.

Familjerådgivningens sakkunniga är anträffbara på numret 040 358 9049 på onsdag och torsdag klockan 8–18 och fredag klockan 8–15.

Vid Sibbo kommun säger man att man inte ska tveka att ta kontakt med den egna skolans personal om man upptäcker liknande fall.

Yle Östnyland följer med situationen.